• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення соціальних гарантій прийомним батькам

Верховна Рада України  | Закон від 10.03.2010 № 1959-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 10.03.2010
 • Номер: 1959-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 10.03.2010
 • Номер: 1959-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення соціальних гарантій прийомним батькам
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 186-1 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) доповнити словами "прийомних батьків".
2. У Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4; 2003 р., N 15, ст. 110; 2005 р., N 2, ст. 36; 2009 р., N 39, ст. 550):
1) частину третю статті 18 доповнити словами "та одним із прийомних батьків";
2) частину першу статті 19 після слів "яка взяла дитину під опіку" доповнити словами "чи одному із прийомних батьків";
3) у статті 20:
частину четверту після слів "у встановленому законодавством порядку" доповнити словами "прийомних батьків";
частину п'яту доповнити словами "(крім прийомних дітей у прийомних сім'ях)".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону привести у відповідність до нього свої нормативно-правові акти.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 10 березня 2010 року
N 1959-VI