Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування статутних капіталів господарських товариств

Верховна Рада України Закон від 11.02.2010 №1873-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 11.02.2010

Номер 1873-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування статутних капіталів господарських товариств
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 18, ст.137 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) частину третю статті 86 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) викласти в такій редакції:
"3. Забороняється використовувати для формування статутного фонду товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, крім випадків, встановлених законом для банків та інших фінансових установ, а також випадків, передбачених Законом України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" протягом строку його дії. Фінансовий стан засновників - юридичних осіб щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду господарського товариства у випадках, передбачених законом, має бути перевірений незалежним аудитором (аудиторською організацією) у встановленому порядку, а майновий стан засновників - громадян має бути підтверджений декларацією про їх доходи і майно, завіреною відповідним податковим органом";
2) частину третю статті 13 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1994 р., N 3, ст. 11; 2009 р., N 14, ст. 181) викласти в такій редакції:
"Забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, крім випадків, встановлених законом для банків та інших фінансових установ, а також випадків, передбачених Законом України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" протягом строку його дії".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 лютого 2010 року
N 1873-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування статутних капіталів господарських товариств
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) частину третю статті 86 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) викласти в такій редакції:
"3. Забороняється використовувати для формування статутного фонду товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, крім випадків, встановлених законом для банків та інших фінансових установ, а також випадків, передбачених Законом України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" протягом строку його дії. Фінансовий стан засновників - юридичних осіб щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду господарського товариства у випадках, передбачених законом, має бути перевірений незалежним аудитором (аудиторською організацією) у встановленому порядку, а майновий стан засновників - громадян має бути підтверджений декларацією про їх доходи і майно, завіреною відповідним податковим органом";
2) частину третю статті 13 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1994 р., N 3, ст. 11; 2009 р., N 14, ст. 181) викласти в такій редакції:
"Забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, крім випадків, встановлених законом для банків та інших фінансових установ, а також випадків, передбачених Законом України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" протягом строку його дії".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!