• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до статей 41 і 134 Кодексу законів про працю України

Верховна Рада України , Верховна Рада України  | Закон, Закон від 17.10.2002 № 184-IV
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України , Верховна Рада України
 • Тип: Закон, Закон
 • Дата: 17.10.2002
 • Номер: 184-IV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України , Верховна Рада України
 • Тип: Закон, Закон
 • Дата: 17.10.2002
 • Номер: 184-IV
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статей 41 і 134 Кодексу законів про працю України
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 47, ст.355 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1977 р., N 1, ст. 4; 1984 р., N 1, ст. 3; 1991 р., N 23, ст. 267; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 302; 1993 р., N 49, ст. 461; 1995 р., N 28, ст. 204) такі зміни:
1. У частині першій статті 41:
пункт 1 після слова "організації" доповнити словами "всіх форм власності";
доповнити частину після пункту 1 пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) винних дій керівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати".
2. Статтю 134 доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9) керівник підприємства, установи, організації всіх форм власності, винний у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць, що призвело до виплати компенсацій за порушення строків її виплати, і за умови, що Державний бюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 жовтня 2002 року
N 184-IV