Про внесення змін до статті 29 Закону України "Про військовий обовязок і військову службу". Закон від 21.01.2010 №1835-VI

Верховна Рада України Закон від 21.01.2010 №1835-VI
Остання редакція від 21.01.2010. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 21.01.2010

Номер 1835-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 29 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 12, ст.118 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до статті 29 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324) такі зміни:
1. Частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
"Чисельність військовозобов'язаних, які підлягають призову на навчальні збори, щорічно визначається Міністерством оборони України в межах бюджетних асигнувань на оборону".
2. Частини четверту та п'яту викласти в такій редакції:
"4. Час і строки проведення навчальних зборів військовозобов'язаних, у тому числі резервістів, визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України та органами управління іншими військовими формуваннями відповідно до цього Закону.
5. Військовозобов'язані (крім резервістів) у період між навчальними зборами можуть залучатися за планом Генерального штабу Збройних Сил України та органів управління іншими військовими формуваннями за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України до перевірочних зборів строком до 15 днів як без відриву від виробництва, так і з відривом".
3. Після частини восьмої доповнити новою частиною такого змісту:
"9. Військовозобов'язані, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату (органу Служби безпеки України) на прибуття для призову на збори, зобов'язані прибути в пункт і в строк, зазначені у повістці.
Керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття військовозобов'язаних до визначених пунктів збору.
Поважними причинами неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного до військового комісаріату для призову на збори в пункт і в строк, установлені військовим комісаріатом, які підтверджені відповідними документами, визнаються перешкоди стихійного характеру, сімейні обставини та інші поважні причини, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим частини дев'яту - чотирнадцяту вважати відповідно частинами десятою - п'ятнадцятою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 січня 2010 року
N 1835-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 29 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до статті 29 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324) такі зміни:
1. Частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
"Чисельність військовозобов'язаних, які підлягають призову на навчальні збори, щорічно визначається Міністерством оборони України в межах бюджетних асигнувань на оборону".
2. Частини четверту та п'яту викласти в такій редакції:
"4. Час і строки проведення навчальних зборів військовозобов'язаних, у тому числі резервістів, визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України та органами управління іншими військовими формуваннями відповідно до цього Закону.
5. Військовозобов'язані (крім резервістів) у період між навчальними зборами можуть залучатися за планом Генерального штабу Збройних Сил України та органів управління іншими військовими формуваннями за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України до перевірочних зборів строком до 15 днів як без відриву від виробництва, так і з відривом".
3. Після частини восьмої доповнити новою частиною такого змісту:
"9. Військовозобов'язані, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату (органу Служби безпеки України) на прибуття для призову на збори, зобов'язані прибути в пункт і в строк, зазначені у повістці.
Керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття військовозобов'язаних до визначених пунктів збору.
Поважними причинами неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного до військового комісаріату для призову на збори в пункт і в строк, установлені військовим комісаріатом, які підтверджені відповідними документами, визнаються перешкоди стихійного характеру, сімейні обставини та інші поважні причини, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим частини дев'яту - чотирнадцяту вважати відповідно частинами десятою - п'ятнадцятою.

30 днiв передплати безкоштовно!