• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до статті 88 Закону України "Про банки і банківську діяльність"

Верховна Рада України  | Закон від 22.06.2004 № 1828-IV
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 22.06.2004
 • Номер: 1828-IV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 22.06.2004
 • Номер: 1828-IV
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 88 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 38, ст.473 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до статті 88 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30) такі зміни:
у частині дванадцятій друге речення виключити;
доповнити статтю частинами тринадцятою і чотирнадцятою такого змісту:
"Процедура ліквідації банку повинна бути завершена не пізніше трьох років з дня відкликання банківської ліцензії.
Національний банк України має право продовжувати процедуру ліквідації банків на термін до одного року, а системоутворюючих банків - на термін до двох років".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
22 червня 2004 року
N 1828-IV