Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України Закон від 22.09.1994 №179/94-ВР
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 22.09.1994

Номер 179/94-ВР

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 41, ст.375 )
Верховна Рада України
постановляє:
Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) такі зміни і доповнення:
1. Доповнити Кодекс статтями 165-2, 188-3, 244-5 такого змісту:
"Стаття 165-2. Порушення порядку формування та застосування цін і тарифів
Порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також знижок, націнок, доплат до них -
тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених в частині першій цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати";
"Стаття 188-3. Невиконання вимог органів державного контролю за цінами
Невиконання законних вимог органів державного контролю за цінами щодо усунення порушень порядку формування та застосування цін і тарифів чи припинення операцій по рахунках в установах банків та інших фінансово-кредитних установах -
тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати";
"Стаття 244-5. Органи державного контролю за цінами
Органи державного контролю за цінами розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку формування та застосування цін і тарифів, а також невиконанням вимог органів державного контролю за цінами (статті 165-2, 188-3).
Від імені органів державного контролю за цінами розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право начальник Державної інспекції з контролю за цінами Міністерства економіки України та його заступники, начальники державних інспекцій з контролю за цінами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники".
2. У статті 221 цифри "160-2 - 160-4" замінити цифрами "160-2, 160-4".
3. У статті 255:
у пункті 1 частини першої:
в абзаці другому цифри "153 - 160-4" замінити цифрами "153 - 160-2, 160-4";
в абзаці тридцять третьому виключити слова та цифри "податкових інспекцій (стаття 160-3)";
у пункті 1-1 частини першої цифри "158 - 160-4" замінити цифрами "158 - 160-2, 160-4";
частину другу після слів і цифр "статтях 222 - 244, 244-2, 244-3, 244-4" доповнити цифрами "244-5".
4. У частині першій статті 294 цифри "160-2 - 160-4" замінити цифрами "160-2, 160-4".
5. У пункті 1 статті 313 цифри "160 - 160-4" замінити цифрами "160 - 160-2, 160-4".
6. Статтю 160-3 виключити.
7. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 22 вересня 1994 року
N 179/94-ВР
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення
Верховна Рада України
постановляє:
Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) такі зміни і доповнення:
1. Доповнити Кодекс статтями 165-2, 188-3, 244-5 такого змісту:
"Стаття 165-2. Порушення порядку формування та застосування цін і тарифів
Порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також знижок, націнок, доплат до них -
тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених в частині першій цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати";
"Стаття 188-3. Невиконання вимог органів державного контролю за цінами
Невиконання законних вимог органів державного контролю за цінами щодо усунення порушень порядку формування та застосування цін і тарифів чи припинення операцій по рахунках в установах банків та інших фінансово-кредитних установах -
тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати";
"Стаття 244-5. Органи державного контролю за цінами
Органи державного контролю за цінами розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку формування та застосування цін і тарифів, а також невиконанням вимог органів державного контролю за цінами (статті 165-2, 188-3).
Від імені органів державного контролю за цінами розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право начальник Державної інспекції з контролю за цінами Міністерства економіки України та його заступники, начальники державних інспекцій з контролю за цінами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники".

30 днiв передплати безкоштовно!