Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання інформації про вміст у продукції генетично модифікованих компонентів

Верховна Рада України Закон від 17.12.2009 №1779-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 17.12.2009

Номер 1779-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання інформації про вміст у продукції генетично модифікованих компонентів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.84 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 156-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
"Надання виробниками або особами, зазначеними у частині першій цієї статті, недостовірної інформації про продукцію, в разі якщо ця інформація не зашкодила життю, здоров'ю та майну споживача, -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У разі бездіяльності осіб, передбачених частиною третьою цієї статті, щодо приведення недостовірної інформації про весь товар до відповідності або повторне надання недостовірної інформації про товар протягом року з моменту стягнення -
тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
2. У частині першій статті 15 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84):
1) абзац сьомий викласти в такій редакції:
"5) позначку про наявність або відсутність у складі продуктів харчування генетично модифікованих компонентів";
2) після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
"6-1) виробник (продавець) у разі виявлення недостовірної інформації про продукцію (якщо вона не шкодить життю, здоров'ю або майну споживача) протягом тижня вилучає цю продукцію з продажу та приводить інформацію про неї до відповідності".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місячного терміну розробити та впровадити:
1) порядок державної реєстрації генетично модифікованих організмів та продукції, отриманої з їх використанням;
2) систему маркування для продукції щодо вмісту в ній генетично модифікованих організмів.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 грудня 2009 року
N 1779-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання інформації про вміст у продукції генетично модифікованих компонентів
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 156-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
"Надання виробниками або особами, зазначеними у частині першій цієї статті, недостовірної інформації про продукцію, в разі якщо ця інформація не зашкодила життю, здоров'ю та майну споживача, -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У разі бездіяльності осіб, передбачених частиною третьою цієї статті, щодо приведення недостовірної інформації про весь товар до відповідності або повторне надання недостовірної інформації про товар протягом року з моменту стягнення -
тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
2. У частині першій статті 15 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84):
1) абзац сьомий викласти в такій редакції:
"5) позначку про наявність або відсутність у складі продуктів харчування генетично модифікованих компонентів";
2) після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
"6-1) виробник (продавець) у разі виявлення недостовірної інформації про продукцію (якщо вона не шкодить життю, здоров'ю або майну споживача) протягом тижня вилучає цю продукцію з продажу та приводить інформацію про неї до відповідності".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місячного терміну розробити та впровадити:
1) порядок державної реєстрації генетично модифікованих організмів та продукції, отриманої з їх використанням;

30 днiв передплати безкоштовно!