• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку проведення розрахунку розміру страхового відшкодування утриманцям у звязку із смертю годувальника внаслідок дорожньо-транспортної пригоди

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 31.12.2004 № 1776 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 31.12.2004
 • Номер: 1776
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 31.12.2004
 • Номер: 1776
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 грудня 2004 р. N 1776
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 1173 від 19.12.2012 )
Про затвердження Порядку проведення розрахунку розміру страхового відшкодування утриманцям у зв'язку із смертю годувальника внаслідок дорожньо-транспортної пригоди
Відповідно до пункту 27.4 статті 27 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок проведення розрахунку розміру страхового відшкодування утриманцям у зв'язку із смертю годувальника внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 грудня 2004 р. N 1776
ПОРЯДОК
проведення розрахунку розміру страхового відшкодування утриманцям у зв'язку із смертю годувальника внаслідок дорожньо-транспортної пригоди
1. Розрахунок розміру страхового відшкодування, що виплачується утриманцям у зв'язку із смертю годувальника внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (далі - страхове відшкодування), проводиться у межах визначеного законодавством ліміту відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих, який діяв на дату укладення договору страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
2. Частина неотриманих доходів померлого годувальника, яка за його життя належала б кожному утриманцю, визначається із середньомісячного доходу померлого, який включає виплати, що підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб, пенсії, державну соціальну допомогу та щомісячні виплати за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, за останній календарний рік (за відрахуванням частки, яка припадала на померлого і працездатних осіб, та суми пенсій, виплачених утриманцям внаслідок втрати годувальника) шляхом ділення частини неотриманих доходів померлого годувальника, що припадає на зазначених осіб, на кількість цих осіб.
3. Виплата страхового відшкодування проводиться на підставі заяви (заяв) осіб, що мають право на його одержання.
До заяви (заяв) додається довідка про скоєння дорожньо-транспортної пригоди, копії свідоцтва про смерть годувальника, документів, що підтверджують витрати на поховання, та інших документів, які стосуються дорожньо-транспортної пригоди, засвідчені в установленому порядку.
4. За результатами розгляду документів, визначених пунктом 3 цього Порядку, страховик складає страховий акт, у якому зазначаються:
особи, які мають право на страхове відшкодування;
розміри страхового відшкодування кожному утриманцю;
документи, на підставі яких проведено розрахунок розміру страхового відшкодування;
порядок та умови виплати страхового відшкодування (одноразово або регулярно, послідовно).
Страховий акт складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком з урахуванням вимог законодавства.
5. Протягом трьох робочих днів після складення страхового акта страховик зобов'язаний ознайомити з його змістом осіб, які мають право на страхове відшкодування, що підтверджується їх підписами на страховому акті.
6. За умовами договору страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів або за письмовою заявою (заявами) осіб, які мають право на страхове відшкодування, і за погодженням із страховиком страхове відшкодування може виплачуватися одноразово або регулярно, послідовно (щомісяця, щокварталу, щороку).
У разі коли страхове відшкодування виплачується регулярно, послідовно, страховик видає кожному його одержувачу копію страхового акта, засвідчену підписом відповідальної особи, що скріплений печаткою страховика.
7. Страхове відшкодування виплачується страховиком протягом одного місяця після одержання ним документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку.
Якщо питання про страхове відшкодування вирішується в судовому порядку, його виплата проводиться у строк та в обсязі, визначені рішенням суду.