• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про науково-громадську експертизу набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 24.09.1999 № 1767
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 вересня 1999 р. N 1767
Київ
Про науково-громадську експертизу набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 722 від 02.06.2004 N 360 від 18.05.2005 N 827 від 13.06.2007 N 1155 від 27.12.2008 N 575 від 10.06.2009 N 444 від 16.06.2010 N 35 від 25.01.2012 N 49 від 30.01.2019 N 970 від 21.10.2020 )
Відповідно до статті 4 Закону України "Про прожитковий мінімум" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок проведення науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму (додається).
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 444 від 16.06.2010 )
Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 1999 р. N 1767
ПОРЯДОК
проведення науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму
( У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з Постановою КМ N 970 від 21.10.2020 )
1. Науково-громадська експертиза набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму (далі - експертиза) полягає у визначенні за участю соціальних партнерів наукової обгрунтованості норм і нормативів споживання, належного дотримання принципів формування цих наборів.
2. Експертиза проводиться експертною комісією у складі 16 осіб, до якої входять по чотири представники центральних органів виконавчої влади, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і всеукраїнських профспілок та їх об’єднань і по два представники громадськості та наукових установ.
( Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ N 970 від 21.10.2020 )
Представниками центральних органів виконавчої влади в експертній комісії є керівники самостійних структурних підрозділів Мінекономіки, Мінфіну, Мінсоцполітики, МОЗ, визначені згідно з наказами керівників відповідних центральних органів виконавчої влади.
Члени експертної комісії від всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і всеукраїнських профспілок та їх об’єднань визначаються кожною стороною окремо.
( Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ N 970 від 21.10.2020 )
Представники громадськості визначаються Громадською радою при Мінсоцполітики.
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 970 від 21.10.2020 )
Представники наукових установ визначаються Національною академією наук.
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 970 від 21.10.2020 )( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 49 від 30.01.2019 )
3. Центральні органи виконавчої влади, які визначені у частинах 2-4 статті 3 Закону України "Про прожитковий мінімум" відповідальними за формування набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг, у встановлений Кабінетом Міністрів України термін подають Мінекономіки пропозиції щодо сформованих наборів у натуральних показниках або у нормативах споживання з необхідними розрахунками і науковими обгрунтуваннями.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35 від 25.01.2012 )
4. Мінекономіки узагальнює пропозиції центральних органів виконавчої влади щодо сформованих набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму та надсилає їх членам експертної комісії не пізніше ніж за тиждень до її засідання.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35 від 25.01.2012 )
5. Представлення і захист сформованих набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг на засіданні експертної комісії здійснюється центральними органами виконавчої влади, відповідальними за їх формування.
6. Перед початком засідання експертної комісії проводиться обов'язкова реєстрація її членів. У разі коли член експертної комісії не може взяти участь у засіданні з поважних причин відповідний орган зобов'язаний призначити іншого представника, якому надаються всі повноваження члена експертної комісії.
7. Засідання експертної комісії вважається правоможним, якщо в ньому беруть участь усі члени комісії (уповноважені представники).
8. Засідання експертної комісії проводиться під головуванням представника Мінсоцполітики.
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35 від 25.01.2012 )
9. Рішення експертної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів і оформлюється протоколом, який підписує головуючий.
10. Рішення про схвалення експертною комісією набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму надсилаються на затвердження Кабінету Міністрів України і є підставою для розрахунку прожиткового мінімуму. Зміни та доповнення до наборів вносяться тільки за рішенням експертної комісії.
11. Якщо експертна комісія не схвалила пропозицій центральних органів виконавчої влади щодо набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму, вони повертаються на перегляд цими органами у визначений експертною комісією термін.
У разі повторного несхвалення експертною комісією набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг питання виноситься на розгляд Національної тристоронньої соціально-економічної ради.
( Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35 від 25.01.2012 )