Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення правил про валютні операції

Верховна Рада України Закон від 18.05.2000 №1744-III
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 18.05.2000

Номер 1744-III

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення правил про валютні операції
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 35, ст.280 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Статтю 162 викласти у такій редакції:
"Стаття 162. Порушення правил про валютні операції
Незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави -
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей".
2. Статтю 221, абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 та частину першу статті 294 після цифр "160-4" доповнити цифрами "162".
3. У статті 222:
у частині першій слова "порушення правил про валютні операції" та цифри "162" виключити;
в абзаці першому пункту 1 частини другої цифри "162" виключити.
4. У статті 313:
пункт 1 після цифр "160-4" доповнити цифрами "162";
у абзаці другому пункту 2 цифри "162" виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 травня 2000 року
N 1744-III
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення правил про валютні операції
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Статтю 162 викласти у такій редакції:
"Стаття 162. Порушення правил про валютні операції
Незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави -
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей".
2. Статтю 221, абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 та частину першу статті 294 після цифр "160-4" доповнити цифрами "162".
3. У статті 222:
у частині першій слова "порушення правил про валютні операції" та цифри "162" виключити;
в абзаці першому пункту 1 частини другої цифри "162" виключити.
4. У статті 313:
пункт 1 після цифр "160-4" доповнити цифрами "162";
у абзаці другому пункту 2 цифри "162" виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!