Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перетинання державного кордону України

Верховна Рада України Закон від 18.05.2004 №1723-IV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 18.05.2004

Номер 1723-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перетинання державного кордону України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 36, ст.430 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 331 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) виключити.
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 )
3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) статтю 204-1 викласти у такій редакції:
"Стаття 204-1. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України
Перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в Україну без встановлених документів громадян України, які стали жертвами злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, а також на випадки прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства з метою отримання притулку або набуття статусу біженця, якщо вони в установлений законом термін звернулися до відповідних органів державної влади щодо надання їм притулку чи статусу біженця";
2) пункт 2 частини другої статті 262 після слів "у разі незаконного перетинання" доповнити словами "або спроби незаконного перетинання";
3) друге речення частини четвертої статті 263 після слів "які незаконно перетнули" доповнити словами "або зробили спробу незаконно перетнути".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
18 травня 2004 року
N 1723-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перетинання державного кордону України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 331 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) виключити.
3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) статтю 204-1 викласти у такій редакції:
"Стаття 204-1. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України
Перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в Україну без встановлених документів громадян України, які стали жертвами злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, а також на випадки прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства з метою отримання притулку або набуття статусу біженця, якщо вони в установлений законом термін звернулися до відповідних органів державної влади щодо надання їм притулку чи статусу біженця";

30 днiв передплати безкоштовно!