• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Верховна Рада України  | Закон від 11.05.2000 № 1707-III
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 11.05.2000
 • Номер: 1707-III
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 11.05.2000
 • Номер: 1707-III
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 32, ст.255 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365) такі зміни:
1. Частину другу статті 2 виключити.
2. Частину третю статті 12 доповнити словами "якщо це передбачено установчими документами об'єднань підприємств відповідно до законодавства".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 травня 2000 року
N 1707-III