Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у звязку з прийняттям Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд". Закон від 20.04.2000 №1694-III

Верховна Рада України Закон від 20.04.2000 №1694-III
Остання редакція від 01.04.2011 втрата чинності (кодекс україни від 02.12.2010 N 2755-VI /2755-17/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 20.04.2000

Номер 1694-III

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 )
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 32, ст.254 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 889-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.308 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст.294; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94, N 26, ст. 151; 1999 р., N 8, ст. 55, N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 28, ст. 229, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78):
пункт 5.2 статті 5 після підпункту 5.2.11 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"5.2.12. Суми коштів, спрямовані уповноваженими банками до спеціального резерву пенсійних вкладів відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд";
статтю 22 після пункту 22.24 доповнити новим пунктом такого змісту:
"22.25. Установити, що на період, визначений Законом України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", кошти, внесені платниками податку на пенсійні рахунки фізичних осіб, відкриті в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках, включаються до складу валових витрат платника податку в розмірі, що не перевищує 10 відсотків валового доходу цього платника за звітний період".
У зв'язку з цим пункт 22.25 вважати пунктом 22.26.
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 889-IV від 22.05.2003 )
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 квітня 2000 року
N 1694-III
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст.294; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94, N 26, ст. 151; 1999 р., N 8, ст. 55, N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 28, ст. 229, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78):
пункт 5.2 статті 5 після підпункту 5.2.11 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"5.2.12. Суми коштів, спрямовані уповноваженими банками до спеціального резерву пенсійних вкладів відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд";
статтю 22 після пункту 22.24 доповнити новим пунктом такого змісту:
"22.25. Установити, що на період, визначений Законом України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", кошти, внесені платниками податку на пенсійні рахунки фізичних осіб, відкриті в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках, включаються до складу валових витрат платника податку в розмірі, що не перевищує 10 відсотків валового доходу цього платника за звітний період".
У зв'язку з цим пункт 22.25 вважати пунктом 22.26.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.