• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій

Верховна Рада України  | Закон від 06.10.2016 № 1667-VIII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 06.10.2016
 • Номер: 1667-VIII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 06.10.2016
 • Номер: 1667-VIII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 49-50, ст.830)
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. У пункті 133.4 статті 133:
1) абзац третій підпункту 133.4.1 доповнити реченням такого змісту: "Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту";
2) підпункт 133.4.2 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя";
3) у підпункті 133.4.4 слова "установчими документами" замінити словами і цифрами "підпунктом 133.4.2 цього пункту".
2. Пункт 35 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" доповнити абзацом третім такого змісту:
"Тимчасово, до 1 січня 2018 року, не може бути підставою для виключення неприбуткових релігійних організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій невиконання такими релігійними організаціями вимог до установчих документів, визначених підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
6 жовтня 2016 року
№ 1667-VIII