Деякі питання спрямування коштів державного бюджету для виплати допомоги по безробіттю

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 01.03.2021 №164
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Порядок

Дата 01.03.2021

Номер 164

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 01 березня 2021 р. № 164
Київ
Деякі питання спрямування коштів державного бюджету для виплати допомоги по безробіттю
Відповідно до пункту 24 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" з метою здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьби з її наслідками, Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Установити, що кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", спрямовуються у 2021 році в розмірі 700000 тис. гривень Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства для виплати Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття допомоги по безробіттю шляхом установлення Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за спеціальним фондом державного бюджету обсягу видатків споживання за новою бюджетною програмою за рахунок залишку коштів спеціального фонду, який обліковується за Міністерством соціальної політики станом на 1 січня 2021 року.
2. Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету, які спрямовуються для виплати допомоги по безробіттю, що додається.
3. Забезпечити:
Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - погодження спрямування бюджетних коштів, передбачених пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів - після зазначеного погодження відкриття нової бюджетної програми та внесення змін до розпису державного бюджету.
Прем'єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2021 р. № 164
ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету, які спрямовуються для виплати допомоги по безробіттю
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету за програмою "Виплата Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття допомоги по безробіттю" (далі - бюджетні кошти) для надання допомоги по безробіттю.
2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.
3. Бюджетні кошти спрямовуються Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд) на безповоротній основі та використовуються виключно для виплати допомоги по безробіттю відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".
4. Державний центр зайнятості на підставі отриманих від регіональних центрів зайнятості заявок на потребу в коштах на виплату допомоги по безробіттю надсилає Мінекономіки подання про перерахування коштів Фонду для виплати допомоги по безробіттю за формою, затвердженою Мінекономіки.
5. Перерахування бюджетних коштів здійснюється Мінекономіки на рахунок 3554 "Рахунки державних цільових фондів", відкритий в Казначействі для обслуговування коштів Фонду, для подальшого їх спрямування регіональним центрам зайнятості для виплати допомоги по безробіттю в межах виділених Мінекономіки бюджетних асигнувань.
6. Невикористані на кінець бюджетного періоду бюджетні кошти Фонд повертає Мінекономіки для їх подальшого спрямування до державного бюджету.
7. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, та про отримані (створені) активи здійснюється в установленому законодавством порядку.
9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
10. Фонд подає щомісяця до 5 числа наступного періоду Мінекономіки інформацію про використання бюджетних коштів.
11. Мінекономіки інформує щомісяця Комітет Верховної Ради України з питань бюджету, Кабінет Міністрів України та Мінфін про використання Фондом бюджетних коштів.
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 01 березня 2021 р. № 164
Київ
Деякі питання спрямування коштів державного бюджету для виплати допомоги по безробіттю
Відповідно до пункту 24 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" з метою здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьби з її наслідками, Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Установити, що кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", спрямовуються у 2021 році в розмірі 700000 тис. гривень Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства для виплати Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття допомоги по безробіттю шляхом установлення Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за спеціальним фондом державного бюджету обсягу видатків споживання за новою бюджетною програмою за рахунок залишку коштів спеціального фонду, який обліковується за Міністерством соціальної політики станом на 1 січня 2021 року.
2. Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету, які спрямовуються для виплати допомоги по безробіттю, що додається.
3. Забезпечити:
Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - погодження спрямування бюджетних коштів, передбачених пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів - після зазначеного погодження відкриття нової бюджетної програми та внесення змін до розпису державного бюджету.
Прем'єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2021 р. № 164
ПОРЯДОК

30 днiв передплати безкоштовно!