Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення захисту прав дітей. Закон від 25.07.2014 №1614-VII

Верховна Рада України Закон від 25.07.2014 №1614-VII
Остання редакція від 25.07.2014. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 25.07.2014

Номер 1614-VII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення захисту прав дітей
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 36, ст.1194)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. В абзаці першому пункту 2 статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2012 р., № 22, ст. 216; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 29, ст. 942) слова і цифри "яка має дитину (дітей) віком до 16 років" замінити словами і цифрами "яка має дитину (дітей) віком до 18 років".
2. У частині першій статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255):
1) в абзаці четвертому слова і цифри "п’ять і більше дітей віком до 16 років" замінити словами і цифрами "троє і більше дітей віком до 18 років";
2) абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання)";
3) після абзацу п’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;
усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання)".
У зв’язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим.
3. У статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2014 р., № 20-21, ст. 742, № 29, ст. 942):
1) у пункті "й" частини шостої слова і цифри "віком до 16 років" замінити словами і цифрами "віком до 18 років";
2) у пункті "ґ" частини восьмої:
абзац другий після слів "дитини або кількох дітей" доповнити словами і цифрами "віком до 18 років";
абзац п’ятий доповнити словами і цифрами "віком до 18 років".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
25 липня 2014 року
№ 1614-VII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення захисту прав дітей
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. В абзаці першому пункту 2 статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2012 р., № 22, ст. 216; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 29, ст. 942) слова і цифри "яка має дитину (дітей) віком до 16 років" замінити словами і цифрами "яка має дитину (дітей) віком до 18 років".
2. У частині першій статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255):
1) в абзаці четвертому слова і цифри "п’ять і більше дітей віком до 16 років" замінити словами і цифрами "троє і більше дітей віком до 18 років";
2) абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання)";
3) після абзацу п’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;
усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання)".
У зв’язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим.
3. У статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2014 р., № 20-21, ст. 742, № 29, ст. 942):
1) у пункті "й" частини шостої слова і цифри "віком до 16 років" замінити словами і цифрами "віком до 18 років";

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!