Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Закон від 22.07.2014 №1604-VII

Верховна Рада України Закон від 22.07.2014 №1604-VII
Остання редакція від 22.07.2014. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 22.07.2014

Номер 1604-VII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 36, ст.1191)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до статті 28 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2014 р., № 20-21, ст. 746) такі зміни:
у пункті 2 частини другої цифри "50" замінити цифрами "60";
пункт 2 частини третьої викласти в такій редакції:
"2) другий розряд:
молодший та старший офіцерський склад - до 60 років;
вищий офіцерський склад - до 65 років".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
22 липня 2014 року
№ 1604-VII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до статті 28 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2014 р., № 20-21, ст. 746) такі зміни:
у пункті 2 частини другої цифри "50" замінити цифрами "60";
пункт 2 частини третьої викласти в такій редакції:
"2) другий розряд:
молодший та старший офіцерський склад - до 60 років;
вищий офіцерський склад - до 65 років".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.