Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі. Закон від 03.07.2014 №1571-VII

Верховна Рада України Закон від 03.07.2014 №1571-VII
Остання редакція від 03.07.2014. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 03.07.2014

Номер 1571-VII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 34, ст.1176)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 p., № 33, ст. 430; 2008 р., № 27-28, ст. 253; 2009 р., № 15, ст. 191; 2011 р., № 32, ст. 315; 2012 р., № 14, ст. 91; 2014 р., № 11, ст. 137):
1) пункт 1.8 статті 1 викласти у такій редакції:
"1.8. Розрахункова дата - дата фіксації учасниками розрахунків сум кредиторської та дебіторської заборгованостей, що належать до погашення з використанням передбачених цим Законом механізмів. Розрахунковою датою встановлюється 1 січня 2013 року, а для казенних підприємств, у тому числі тих, які були казенними станом на 1 січня 2011 року, за зобов’язаннями з оплати електричної енергії - 1 липня 2011 року";
2) пункт 3.4 статті 3 викласти у такій редакції:
"3.4. Процедура погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу діє до 1 січня 2016 року".
2. Пункт 4-1 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32-33, ст. 413; 2014 р., № 11, ст. 137) викласти у такій редакції:
"4-1. Положення цього Закону щодо провадження у справах про банкрутство підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості на умовах, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", застосовуються з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", до 1 січня 2016 року".
3. Пункт 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 17, ст. 158; 2014 р., № 11, ст. 137) викласти у такій редакції:
"4. Положення цього Закону щодо виконання судових рішень та виконавчих документів, визначених Законом України "Про виконавче провадження" , та умови їх виконання для підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості на умовах, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" , застосовуються з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", до 1 січня 2016 року".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
упорядкувати реєстр підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості;
затвердити нормативно-правові акти щодо посилення контролю за станом розрахунків із погашення наявної та простроченої заборгованості.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
3 липня 2014 року
№ 1571-VII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 p., № 33, ст. 430; 2008 р., № 27-28, ст. 253; 2009 р., № 15, ст. 191; 2011 р., № 32, ст. 315; 2012 р., № 14, ст. 91; 2014 р., № 11, ст. 137):
1) пункт 1.8 статті 1 викласти у такій редакції:
"1.8. Розрахункова дата - дата фіксації учасниками розрахунків сум кредиторської та дебіторської заборгованостей, що належать до погашення з використанням передбачених цим Законом механізмів. Розрахунковою датою встановлюється 1 січня 2013 року, а для казенних підприємств, у тому числі тих, які були казенними станом на 1 січня 2011 року, за зобов’язаннями з оплати електричної енергії - 1 липня 2011 року";
2) пункт 3.4 статті 3 викласти у такій редакції:
"3.4. Процедура погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу діє до 1 січня 2016 року".
2. Пункт 4-1 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32-33, ст. 413; 2014 р., № 11, ст. 137) викласти у такій редакції:
"4-1. Положення цього Закону щодо провадження у справах про банкрутство підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості на умовах, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", застосовуються з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", до 1 січня 2016 року".