Про внесення змін до деяких законів України щодо престижності шахтарської праці

Верховна Рада України Закон від 25.06.2009 №1564-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 25.06.2009

Номер 1564-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України щодо престижності шахтарської праці
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 51, ст.758 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про підвищення престижності шахтарської праці" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 42-43, ст. 293):
1) текст статті 1 викласти в такій редакції:
"Дія цього Закону поширюється на працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день, та працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості - за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України (далі - шахтарі), та членів їх сімей";
2) частину другу статті 6 після слів "нещасного випадку на виробництві" доповнити словами "або професійного захворювання";
3) у статті 7:
частину першу після слів "нещасного випадку на виробництві" доповнити словами "або професійного захворювання";
абзац перший частини другої доповнити словами "або помер внаслідок професійного захворювання".
2. У Гірничому законі України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 32, ст. 172; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2008 р., N 42-43, ст. 293):
1) абзац другий частини сьомої статті 43 доповнити словами "за переліком професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України";
2) у статті 48:
у частині п'ятій:
абзац другий доповнити словами "за переліком професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України";
абзац третій викласти в такій редакції:
"пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних роботах - не менше ніж 10 років для чоловіків і не менше ніж 7 років 6 місяців - для жінок; на роботах, пов'язаних з підземними умовами, - не менше ніж 15 років для чоловіків і не менше ніж 12 років 6 місяців - для жінок; на роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках - не менше ніж 20 років для чоловіків і не менше ніж 15 років - для жінок";
доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"сім'ям померлих пенсіонерів, які за життя користувалися цим правом, які отримують пенсії у зв'язку із втратою годувальника";
доповнити після частини шостої новою частиною такого змісту:
"Особи, зазначені в частині п'ятій цієї статті, які проживають у будинках, що мають центральне опалення, отримують компенсацію за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла, що виплачується за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам".
У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.
( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )
4. В абзаці третьому частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376; 2005 р., N 6, ст. 141; NN 17-19, ст. 267; 2008 р., N 42-43, ст. 293) слово "шахтарям" замінити словами "особам, на яких поширюється дія Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці", та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 2 і 3 розділу I, які набирають чинності 1 січня 2010 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 25 червня 2009 року
N 1564-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України щодо престижності шахтарської праці
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про підвищення престижності шахтарської праці" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 42-43, ст. 293):
1) текст статті 1 викласти в такій редакції:
"Дія цього Закону поширюється на працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день, та працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості - за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України (далі - шахтарі), та членів їх сімей";
2) частину другу статті 6 після слів "нещасного випадку на виробництві" доповнити словами "або професійного захворювання";
3) у статті 7:
частину першу після слів "нещасного випадку на виробництві" доповнити словами "або професійного захворювання";
абзац перший частини другої доповнити словами "або помер внаслідок професійного захворювання".
2. У Гірничому законі України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 32, ст. 172; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2008 р., N 42-43, ст. 293):
1) абзац другий частини сьомої статті 43 доповнити словами "за переліком професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України";
2) у статті 48:
у частині п'ятій:
абзац другий доповнити словами "за переліком професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України";

30 днiв передплати безкоштовно!