Про внесення доповнень і змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України Закон від 29.07.1994 №155/94-ВР
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 29.07.1994

Номер 155/94-ВР

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення доповнень і змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 38, ст.349 )
Верховна Рада України
постановляє:
Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення такі доповнення та зміни:
1. Доповнити Кодекс статтею 164-4 такого змісту:
"Стаття 164-4. Несвоєчасне здавання виторгу
Здавання виторгу торговельними підприємствами всіх форм власності, що здійснюють реалізацію товарів за готівку, з порушенням термінів, установлених правилами розрахунків і ведення касових операцій, -
тягне за собою накладення штрафу на осіб, відповідальних за здавання виторгу, від двадцяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати.
Ті самі дії, вчинені особою повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати".
2. Частину першу статті 164-2 після слова "цінностей" доповнити словами "порушення правил ведення касових операцій".
3. У статті 222:
частину першу після цифр "162" доповнити цифрами "164-4";
у пункті першому частини другої слово і цифри "статтею 173" замінити словом і цифрами "статтями 164-4, 173".
4. Пункт перший частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
"органів Національного банку України (стаття 164-4)".
5. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 29 липня 1994 року
N 155/94-ВР
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення доповнень і змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
Верховна Рада України
постановляє:
Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення такі доповнення та зміни:
1. Доповнити Кодекс статтею 164-4 такого змісту:
"Стаття 164-4. Несвоєчасне здавання виторгу
Здавання виторгу торговельними підприємствами всіх форм власності, що здійснюють реалізацію товарів за готівку, з порушенням термінів, установлених правилами розрахунків і ведення касових операцій, -
тягне за собою накладення штрафу на осіб, відповідальних за здавання виторгу, від двадцяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати.
Ті самі дії, вчинені особою повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати".
2. Частину першу статті 164-2 після слова "цінностей" доповнити словами "порушення правил ведення касових операцій".
3. У статті 222:
частину першу після цифр "162" доповнити цифрами "164-4";
у пункті першому частини другої слово і цифри "статтею 173" замінити словом і цифрами "статтями 164-4, 173".
4. Пункт перший частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
"органів Національного банку України (стаття 164-4)".
5. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!