• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 11.10.2002 № 1518
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 11.10.2002
 • Номер: 1518
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 11.10.2002
 • Номер: 1518
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 жовтня 2002 р. N 1518
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 405 від 03.09.2014 )
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1518
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 405 від 03.09.2014 )
2. У Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1216 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1181):
а) у тексті Порядку слова "Мінекобезпеки" та "Держкомгеології" замінити словом "Мінекоресурсів";
б) у додатку 1 до Порядку слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінекоресурсів".
3. У пункті 4 Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1217 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1182), слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінекоресурсів".
( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 405 від 03.09.2014 )
5. У Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1360 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 35, ст. 1307):
а) у тексті Порядку слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінекоресурсів";
б) абзаци другий і третій пункту 2 викласти у такій редакції:
"відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;
небезпечні відходи - відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними";
в) у додатку до Порядку слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінекоресурсів".
6. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 29, ст. 1217):
а) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:
абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції:
"відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що
утворюються у процесі людської діяльності і
не мають подальшого використання за місцем
утворення чи виявлення та яких їх власник
повинен позбутися шляхом утилізації чи
видалення";
пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
"Транскордонне перевезення відходів як вторинної сировини, для яких Кабінетом Міністрів України встановлено квоти на ввезення в Україну для утилізації, допускається тільки в межах таких квот та за умови відповідного підтвердження";
б) пункт 42 Жовтого переліку відходів, затвердженого зазначеною постановою, викласти у такій редакції:
"42. Відпрацьовані нафтопродукти, A3020 Y8 AC030".
непридатні для використання
за призначенням (у тому
числі відпрацьовані моторні,
індустріальні масла та їх
суміші)