Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби

Голова Верховної Ради України Розпорядження від 12.03.2020 №151
Остання редакція від 21.10.2020. Внесення змін (розпорядження від 21.10.2020 N 304 /304/20-РГ/)
Документ підготовлено в системі iplex
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Голови Верховної Ради України
м. Київ№ 15112 березня 2020 р.
Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Голови ВР № 198 від 19.05.2020 № 202 від 25.05.2020 № 206 від 28.05.2020 № 291 від 05.10.2020 № 304 від 21.10.2020 )
З метою попередження виникнення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, серед народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, керуючись статтею 88 Конституції України, пунктами 7 і 8 статті 78 Регламенту Верховної Ради України , зважаючи на період карантину, визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19":
1. Тимчасово, на період дії в Україні встановленого Кабінетом Міністрів України карантину, обмежити допуск до адміністративних будинків, споруд і службових приміщень Верховної Ради України усіх осіб, крім:
1) народних депутатів України;
2) працівників Апарату Верховної Ради України,
3) працівників державних підприємств та установ, що забезпечують діяльність Верховної Ради України;
4) помічників-консультантів народних депутатів України;
5) членів Кабінету Міністрів України, представників центральних органів виконавчої влади, інших осіб, які беруть участь у розгляді Верховною Радою України питань порядку денного пленарних засідань (до адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5).
Відповідно до підпункту 4 цього пункту до адміністративних будинків, споруд і службових приміщень Верховної Ради України (крім адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5) допускаються помічники-консультанти народних депутатів України, які працюють за строковим трудовим договором на постійній основі, а у разі неможливості виконання ними своїх обов’язків - помічники-консультанти, які працюють на громадських засадах.
У разі необхідності на час проведення засідання комітету Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 до цього адміністративного будинку можуть допускатись помічники-консультанти народних депутатів України, які працюють за строковим трудовим договором на постійній основі, а у разі неможливості виконання ними своїх обов’язків - помічники-консультанти, які працюють на громадських засадах, за списком, поданим Керівнику Апарату Верховної Ради України секретаріатом такого комітету або народними депутатами України - членами відповідного комітету.
У разі нагальної потреби до адміністративних будинків Верховної Ради України можуть допускатися глави дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій для участі у заходах, що проводяться керівництвом Верховної Ради України.
( Пункт 1 в редакції Розпоряджень Голови ВР № 198 від 19.05.2020, № 206 від 28.05.2020 )
2. Головам комітетів Верховної Ради України, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України проводити засідання цих органів парламенту виключно в адміністративних будинках Верховної Ради України.
3. Встановити, що посадові особи, науковці, експерти, фахівці-практики чи представники громадськості, запрошені на засідання комітетів Верховної Ради України, тимчасових спеціальних комісій, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, беруть участь у таких засіданнях у режимі відеоконференції, без безпосереднього допуску до адміністративних будинків, споруд і службових приміщень Верховної Ради України.
( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Голови ВР № 198 від 19.05.2020 )
У разі необхідності зазначені особи можуть брати участь у засіданнях комітетів Верховної Ради України, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України безпосередньо у відповідних службових приміщеннях адміністративних будинків Верховної Ради України, з дотриманням протиепідемічних вимог, за списками, поданими Керівнику Апарату Верховної Ради України головами відповідних комітетів чи комісій Верховної Ради України, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України.
( Пункт 3 доповнено абзацом другим згідно з Розпорядженням Голови ВР № 198 від 19.05.2020; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Голови ВР № 206 від 28.05.2020 )
4. Головам комітетів Верховної Ради України організувати здійснення заходів щодо підготовки слухань у комітетах з урахуванням цього розпорядження, а також у разі необхідності підготувати пропозиції щодо уточнення дат проведення парламентських слухань у Верховній Раді України.
5. Продовжити опрацювання письмових чи електронних звернень громадян, призупинивши на період дії встановленого в Україні карантину особистий прийом громадян в адміністративних будинках Верховної Ради України.
Управлінню з питань звернень громадян передавати зареєстровані звернення громадян на опрацювання у Верховній Раді України виключно з використанням інструментів електронної форми документообігу. На період дії встановленого в Україні карантину оригінали таких звернень зберігати в Управлінні з питань звернень громадян.
( Пункт 5 в редакції Розпорядження Голови ВР № 304 від 21.10.2020 )( Пункт 6 виключено на підставі Розпорядження Голови ВР № 202 від 25.05.2020 )
7. Здійснювати на період встановленого в Україні карантину заплановані міжнародні контакти посадових осіб Верховної Ради України, Апарату Верховної Ради України, народних депутатів України за допомогою електронних засобів комунікації.
8. Рекомендувати народним депутатам України обмежити кількість публічних зустрічей з великою кількістю громадян, а у разі необхідності проводити такі зустрічі за умови виконання протиепідемічних заходів, передбачених законодавством України.
9. На часткове виключення з пункту 1 цього розпорядження дозволити присутність в адміністративному будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 представників засобів масової інформації за наявності постійної картки акредитації, виданої Апаратом Верховної Ради України, та разових додаткових перепусток у такій кількості:
1) до 120 осіб - у прес-центрі на третьому поверсі;
2) до 30 осіб - у ложі преси балкону зали засідань Верховної Ради України.
Установити, що від телевізійних каналів допускається не більше двох знімальних груп (до 4 осіб), від інформаційних агентств - до 2 осіб, від інших видань - по 1 особі.
( Пункт 9 в редакції Розпоряджень Голови ВР № 206 від 28.05.2020, № 291 від 05.10.2020 )
10. Апарату Верховної Ради України:
( Абзац перший пункту 10 в редакції Розпорядження Голови ВР № 291 від 05.10.2020 )
забезпечити інформування відвідувачів про тимчасове обмеження допуску до адміністративних будинків, споруд і службових приміщень Верховної Ради України;
забезпечити висвітлення діяльності Верховної Ради України з урахуванням цього розпорядження;
вжити організаційних, матеріально-технічних, фінансових, профілактичних заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, у адміністративних будинках, спорудах і службових приміщеннях Верховної Ради України;
вносити своєчасно пропозиції щодо забезпечення сталої роботи Верховної Ради України та відвернення загрози здоров'ю народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, помічників-консультантів народних депутатів України та відвідувачів;
організувати допуск представників засобів масової інформації до будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 через під'їзд № 1 та допуск операторів/фотокореспондентів з професійним обладнанням до ложі преси балкону у порядку черги після отримання на відповідному посту охорони разової додаткової перепустки, що повертається на цей пост охорони після закінчення робочого дня;
організувати матеріально-технічне забезпечення роботи представників засобів масової інформації у прес-центрі.
( Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Голови ВР № 291 від 05.10.2020 )
11. Контроль за виконанням Розпорядження залишаю за собою.
Голова Верховної Ради УкраїниД.РАЗУМКОВ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Голови Верховної Ради України
м. Київ№ 15112 березня 2020 р.
Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби
З метою попередження виникнення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, серед народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, керуючись статтею 88 Конституції України, пунктами 7 і 8 статті 78 Регламенту Верховної Ради України , зважаючи на період карантину, визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19":
1. Тимчасово, на період дії в Україні встановленого Кабінетом Міністрів України карантину, обмежити допуск до адміністративних будинків, споруд і службових приміщень Верховної Ради України усіх осіб, крім:
1) народних депутатів України;
2) працівників Апарату Верховної Ради України,
3) працівників державних підприємств та установ, що забезпечують діяльність Верховної Ради України;
4) помічників-консультантів народних депутатів України;
5) членів Кабінету Міністрів України, представників центральних органів виконавчої влади, інших осіб, які беруть участь у розгляді Верховною Радою України питань порядку денного пленарних засідань (до адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5).
Відповідно до підпункту 4 цього пункту до адміністративних будинків, споруд і службових приміщень Верховної Ради України (крім адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5) допускаються помічники-консультанти народних депутатів України, які працюють за строковим трудовим договором на постійній основі, а у разі неможливості виконання ними своїх обов’язків - помічники-консультанти, які працюють на громадських засадах.

30 днiв передплати безкоштовно!