Про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Закон від 11.06.2009 №1509-VI

Верховна Рада України Закон від 11.06.2009 №1509-VI
Остання редакція від 01.01.2011. Внесення змін (кодекс украины від 02.12.2010 N 2755-VI /2755-17/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 11.06.2009

Номер 1509-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 46, ст.700 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 290 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) виключити.
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )
3. У частині першій статті 6 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102) слова "Господарським кодексом України" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом у частині скасування необхідності нотаріального посвідчення договорів оренди землі;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 червня 2009 року
N 1509-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 290 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) виключити.
3. У частині першій статті 6 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102) слова "Господарським кодексом України" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом у частині скасування необхідності нотаріального посвідчення договорів оренди землі;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.