Про затвердження Типового положення про державну надзвичайну протиепідемічну комісію при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній державній адміністрації. Положення від 11.10.2002 №1501

Кабінет Міністрів України Постанова, Положення від 11.10.2002 №1501
Остання редакція від 16.05.2017. Внесення змін (постанова від 26.04.2017 N 294 /294-2017-п/)
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Положення

Дата 11.10.2002

Номер 1501

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 жовтня 2002 р. N 1501
Київ
Про затвердження Типового положення про державну надзвичайну протиепідемічну комісію при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній державній адміністрації
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1109 від 20.10.2011 N 294 від 26.04.2017 )
Відповідно до статті 30 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Типове положення про державну надзвичайну протиепідемічну комісію при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній державній адміністрації, що додається.
Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1501
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про державну надзвичайну протиепідемічну комісію при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній державній адміністрації
1. Державна надзвичайна протиепідемічна комісія при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній державній адміністрації (далі - Комісія) утворюється з метою здійснення оперативного контролю і координації діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і громадян, пов'язаної із запобіганням і ліквідацією епідемій, спалахів особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
3. Основним завданням Комісії є здійснення через органи виконавчої влади, керівників підприємств, установ і організацій контролю за:
виконанням санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів щодо запобігання розповсюдженню особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей, а також ліквідації епідемій, спалахів особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей і їх наслідків;
додержанням юридичними та фізичними особами санітарних норм, спрямованих на захист здоров'я і життя людей та довкілля.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) вживає оперативних заходів для локалізації та ліквідації епідемій, спалахів особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей;
2) координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з питань проведення санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів;
3) залучає вчених та провідних фахівців для оперативного проведення санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів у разі виявлення недостатньо вивчених інфекційних захворювань;
4) інформує Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Кабінеті Міністрів України про епідемії, спалахи особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей, а також про вжиті заходи щодо їх ліквідації;
5) запроваджує проведення санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів на території виникнення і розповсюдження особливо небезпечних інфекцій;
6) заслуховує звіти посадових осіб про хід виконання санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів і прийняті ними рішення;
7) оперативно залучає фахівців закладів та установ охорони здоров'я, керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій для виконання санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів;
8) розглядає матеріали про причини виникнення і наслідки ліквідації спалахів особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей та встановлює осіб, з вини яких вони виникли.
5. Комісія має право:
одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, посадових осіб та окремих громадян інформацію і документи, необхідні для з'ясування санітарно-епідемічної ситуації та вжиття невідкладних заходів для запобігання розповсюдженню і ліквідації епідемій, спалахів особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей;
подавати пропозиції органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щодо запровадження санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів на окремих адміністративних територіях з метою запобігання розповсюдженню особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей;
заслуховувати звіти керівників органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій про вжиті санітарні та протиепідемічні (профілактичні) заходи щодо ліквідації особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей;
порушувати перед відповідними органами питання про звільнення з роботи, притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, з вини яких виникли епідемії, спалахи особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масові неінфекційні захворювання (отруєння) та радіаційні ураження людей;
виносити на розгляд Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської, районної держадміністрації пропозиції щодо запровадження санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів з метою зниження рівня інфекційних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та запобігання радіаційним ураженням людей.
6. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, відповідального секретаря і членів комісії та працює на громадських засадах.
Очолює Комісію Перший заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, перші заступники голів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних держадміністрацій.
Голова Комісії визначає її кількісний та персональний склад.
Рішення Комісії є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами та громадянами.
7. Голова Комісії з урахуванням епідемічної ситуації забезпечує скликання і проведення чергових і позачергових засідань Комісії та здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень.
8. До складу Комісії входять представники:
в Автономній Республіці Крим - МОЗ Автономної Республіки Крим, Кримської республіканської санітарно-епідеміологічної станції, Мінагрокомплексу Автономної Республіки Крим, Мінекономіки Автономної Республіки Крим, Мінфіну Автономної Республіки Крим, Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим, Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту, Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Автономної Республіки Крим, підприємств, установ і організацій;
( Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1109 від 20.10.2011, N 294 від 26.04.2017 )
в областях, мм. Києві та Севастополі - управлінь охорони здоров'я, державної ветеринарної медицини, промисловості, енергетики, транспорту, зв'язку, Головного управління економіки, Головного фінансового управління, санітарно-епідеміологічної станції, органів внутрішніх справ, міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту, підприємств, установ і організацій області, мм. Києва та Севастополя;
( Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1109 від 20.10.2011, N 294 від 26.04.2017 )
у містах - управлінь охорони здоров'я, економіки, фінансів, енергетики, транспорту та зв'язку, державної ветеринарної медицини, санітарно-епідеміологічної станції, органів внутрішніх справ, підприємств, установ і організацій міста;
у районах - центральної районної лікарні, районної санітарно-епідеміологічної станції, управлінь державної ветеринарної медицини, сільського господарства і продовольства, економіки, органів внутрішніх справ, фінансового управління, підприємств, установ і організацій району.
Головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, області, міста, району та його заступники входять до складу Комісії за посадою відповідно як заступники голови та члени Комісії.
Робочими органами Комісії є:
Кримська республіканська санітарно-епідеміологічна станція;
обласна санітарно-епідеміологічна станція;
санітарно-епідеміологічна станція мм. Києва та Севастополя;
міська, районна, районна у місті санітарно-епідеміологічна станція.
9. Транспортне забезпечення Комісії здійснюється за рахунок відповідних місцевих органів виконавчої влади.
Побутове забезпечення Комісії під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на державні адміністрації у межах відповідної території.
За членами Комісії на час виконання завдань зберігається середньомісячна заробітна плата за основним місцем роботи.
10. На засідання Комісії можуть запрошуватися представники Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, громадяни.
11. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні Комісії та оформляються протоколом, зміст якого у вигляді витягів доводиться до відома заінтересованих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та посадових осіб, а у разі потреби - до засобів масової інформації.
Протокол підписується головою та відповідальним секретарем Комісії.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 жовтня 2002 р. N 1501
Київ
Про затвердження Типового положення про державну надзвичайну протиепідемічну комісію при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній державній адміністрації
Відповідно до статті 30 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Типове положення про державну надзвичайну протиепідемічну комісію при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній державній адміністрації, що додається.
Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1501
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про державну надзвичайну протиепідемічну комісію при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній державній адміністрації
1. Державна надзвичайна протиепідемічна комісія при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній державній адміністрації (далі - Комісія) утворюється з метою здійснення оперативного контролю і координації діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і громадян, пов'язаної із запобіганням і ліквідацією епідемій, спалахів особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
3. Основним завданням Комісії є здійснення через органи виконавчої влади, керівників підприємств, установ і організацій контролю за:

30 днiв передплати безкоштовно!