Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Закон від 17.02.2004 №1499-IV

Верховна Рада України Закон від 17.02.2004 №1499-IV
Остання редакція від 21.10.2019 втрата чинності (кодекс украины від 18.10.2018 N 2597-VIII /2597-19/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 17.02.2004

Номер 1499-IV

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 2597-VIII від 18.10.2018, ВВР, 2019, N 19, ст.74 )
Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 22, ст.312 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2003 р., N 24, ст. 160) такі зміни:
1. Частину шосту статті 5 викласти в такій редакції:
"6. Справи про банкрутство гірничих підприємств (гірничодобувні підприємства, шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), створених у процесі приватизації та корпоратизації, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків і продаж акцій яких розпочався, можуть бути порушені не раніше ніж через один рік від початку виконання плану приватизації (розміщення акцій)".
2. Абзаци шостий і сьомий пункту 1 розділу VII "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
"Справи про банкрутство гірничих підприємств (гірничодобувні підприємства, шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, не порушуються з дня набрання чинності Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до 1 січня 2005 року.
Провадження у справах про банкрутство гірничих підприємств (гірничодобувні підприємства, шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, які були порушені після 1 січня 2000 року, підлягає припиненню".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
17 лютого 2004 року
N 1499-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2003 р., N 24, ст. 160) такі зміни:
1. Частину шосту статті 5 викласти в такій редакції:
"6. Справи про банкрутство гірничих підприємств (гірничодобувні підприємства, шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), створених у процесі приватизації та корпоратизації, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків і продаж акцій яких розпочався, можуть бути порушені не раніше ніж через один рік від початку виконання плану приватизації (розміщення акцій)".
2. Абзаци шостий і сьомий пункту 1 розділу VII "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
"Справи про банкрутство гірничих підприємств (гірничодобувні підприємства, шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, не порушуються з дня набрання чинності Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до 1 січня 2005 року.
Провадження у справах про банкрутство гірничих підприємств (гірничодобувні підприємства, шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, які були порушені після 1 січня 2000 року, підлягає припиненню".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.