• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Форма типового документа, Перелік, Припис, Запит, Довідка, Інформація, Звернення, Вимоги, Розпорядження, Акт, Журнал, Список, Картка, Правила, Повідомлення, Порядок від 30.12.2022 № 1487
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Форма типового документа, Перелік, Припис, Запит, Довідка, Інформація, Звернення, Вимоги, Розпорядження, Акт, Журнал, Список, Картка, Правила, Повідомлення, Порядок
 • Дата: 30.12.2022
 • Номер: 1487
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Форма типового документа, Перелік, Припис, Запит, Довідка, Інформація, Звернення, Вимоги, Розпорядження, Акт, Журнал, Список, Картка, Правила, Повідомлення, Порядок
 • Дата: 30.12.2022
 • Номер: 1487
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Особи, відповідальні за ведення військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, у визначені графіком звіряння строки прибувають до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки для проведення звіряння даних списків персонального військового обліку (копій їх військово-облікових документів) з обліковими документами районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки.
Звіряння даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які працюють (навчаються) в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, з обліковими даними документів районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, що розташовані на території інших адміністративно-територіальних одиниць, здійснюється шляхом надсилання у двох примірниках витягів із списків персонального військового обліку, а також копій військово-облікових документів до таких районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Після здійснення звіряння з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки один примірник витягу із списків персонального військового обліку повертається до державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації з відміткою районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки "звірено ___ ________ 20__ року", підписом посадової особи, яка здійснила звіряння, та гербовою печаткою. Результати звіряння вносяться до журналу обліку результатів перевірок.
47. У разі отримання розпоряджень районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки (додаток 13, для призовників - додаток 17( 352-2002-п ) до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352) щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій зобов’язані:
видати наказ (розпорядження) про оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, довести його до відома таких осіб під особистий підпис у частині, що стосується їх прибуття до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки у визначені ним строки, та надіслати копію наказу (розпорядження) у триденний строк до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки;
вручити призовникам, військовозобов’язаним та резервістам повістки про явку за викликом до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки (за наявністю);
письмово повідомити з наданням витягів з наказів (розпоряджень) відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки про осіб з числа призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні;
забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям призовників, військовозобов’язаних та резервістів до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки.
48. Призовники, військовозобов’язані та резервісти, які працюють на морських і річкових суднах, беруться на військовий облік за місцезнаходженням портів приписки таких суден.
Призовники, військовозобов’язані та резервісти із числа плаваючого складу морського і річкового транспорту беруться на військовий облік у портах приписки суден або в населених пунктах за місцем дислокації служб персоналу, що обслуговують судна.
Для взяття на військовий облік і зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів із числа плаваючого складу їх військово-облікові документи подаються до відповідних служб персоналу за розпорядженням капітанів суден, адміністрації пароплавств, управлінь і баз флоту, флотилій.
У разі коли судна на період зимової навігації перебазовуються до інших портів, призовники, військовозобов’язані та резервісти із числа плаваючого складу, які обслуговують судна, повинні залишатися на військовому обліку в службах персоналу відповідних пароплавств, управлінь і баз флоту, флотилій за місцезнаходженням портів приписки суден.
49. Призовники, військовозобов’язані та резервісти, які працюють у польових геологічних і топографо-геодезичних організаціях, пошукових, знімальних, гідрогеологічних, геофізичних, лісобудівних, землебудівних експедиціях і загонах, на лінійних будівельно-монтажних і спеціалізованих поїздах, шляхових машинних станціях, у пересувних механізованих і спеціалізованих колонах, тунельних, мостобудівних і плаваючих загонах та ділянках, будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних організаціях, управліннях механізації та підводно-технічних робіт, а також в інших прирівняних до таких організацій, робота в яких пов’язана із постійним переміщенням, та які не мають задекларованого/зареєстрованого місця проживання в пунктах проведення робіт, беруться на військовий облік службою персоналу за місцезнаходженням таких організацій.
50. Заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за два місяці до завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою подають список щодо таких жінок (додаток 14) до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності яких вони розташовані.
Зазначені списки є підставою для оформлення жінкам тимчасового посвідчення військовозобов’язаного (без визначення ступеня їх придатності для виконання військового обов’язку та відмітки про взяття на облік) та внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Видача тимчасових посвідчень військовозобов’язаного зазначеним у списках жінкам, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, здійснюється районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності якого розташовані заклади освіти. Строк дії таких посвідчень - 30 діб.
Жінки, яким видано тимчасові посвідчення військовозобов’язаного (із строком дії 30 діб), повинні в семиденний строк з дня отримання таких посвідчень прибути до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності якого задеклароване/зареєстроване місце їх проживання, для взяття на військовий облік.
Взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних здійснюється після визначення їх придатності до військової служби, внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з подальшим оформленням відповідного військово-облікового документа.
51. Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.
Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повідомляють відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки про жінок, які працюють у зазначених органах, на підприємствах, в установах та організаціях та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.
Непрацевлаштовані жінки прибувають самостійно до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних.
Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міноборони, крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням на загальних засадах, визначених цим Порядком.
52. Закордонні дипломатичні установи України:
інформують громадян, які перебувають на тимчасовому консульському обліку та досягли призовного віку і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу;
сприяють поверненню військовозобов’язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час (в особливий період);
повідомляють у семиденний строк з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки за місцем перебування їх на військовому обліку;
ведуть військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку, за списком (додаток 15). Список зберігається в закордонній дипломатичної установі України протягом п’яти років.
53. Зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які виїжджають за кордон на строк більше трьох місяців, здійснюється після особистого прибуття їх до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки з документами, що підтверджують виїзд за кордон.
Призовники, військовозобов’язані та резервісти, які виїжджають за кордон на строк до трьох місяців, з військового обліку не знімаються.
54. Органи реєстрації:
здійснюють реєстрацію/зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів з урахуванням вимог щодо реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 16);
надсилають щомісяця до 5 числа до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлення про декларування/реєстрацію (зняття із задекларованого/зареєстрованого) місця проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 17);
повідомляють про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) призовників, військовозобов’язаних та резервістів на запити районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки (додаток 18);
здійснюють декларування/зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів за декларацією (заявою), поданою в електронній формі з використанням засобів Порталу Дія, без пред’явлення ними військово-облікових документів лише за наявності у призовників, військовозобов’язаних та резервістів окремого номера запису та актуальної інформації у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Відомості з реєстрів територіальних громад щодо декларування/реєстрації/зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів отримуються Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів із відомчої інформаційної системи ДМС у порядку електронної інформаційної взаємодії.
55. МВС за вимогою (у довільній формі) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки у десятиденний строк подає результати перевірки за інформаційно-аналітичною системою "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості" призовників, військовозобов’язаних та резервістів стосовно їх притягнення до кримінальної відповідальності, відсутності (наявності) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.
56. Національна поліція:
за повідомленнями районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки (додаток 19) здійснює досудове розслідування стосовно осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, передбачені статтями 335, 336, 337 Кримінального кодексу України;
за зверненням районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ (додаток 20) здійснює адміністративне затримання та доставлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
за вимогою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки подає у десятиденний строк відомості стосовно відсутності (наявності) судимості у призовників.
57. Органи державної реєстрації актів цивільного стану подають в семиденний строк відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки відомості про акти цивільного стану щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 21).
У разі запровадження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів і Державним реєстром актів цивільного стану громадян додаток 21 не подається.
58. Органи досудового розслідування повідомляють в семиденний строк відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення (додаток 22).
59. Суди:
повідомляють у семиденний строк відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки про призовників, кримінальні справи щодо яких розглядаються судом, а також про вироки щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що набрали законної сили (додаток 23);
вилучають та надсилають до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки військово-облікові документи призовників, військовозобов’язаних та резервістів, засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту.
60. Медико-соціальні експертні комісії повідомляють у семиденний строк відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, яких визнано особами з інвалідністю, та про зміну групи інвалідності (додаток 24).
61. Керівники закладів охорони здоров’я під час проведення призову громадян України на строкову військову службу повідомляють у триденний строк відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні (додаток 25).
62. Територіальні органи Держстату подають щороку до 1 грудня відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки інформацію про державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які розташовані на території відповідного району (міста), із зазначенням кількості працюючих.
63. Міські, районні, міськрайонні центри зайнятості та філії регіональних центрів зайнятості надають інформацію про реєстрацію осіб як безробітних протягом семи календарних днів після отримання запиту відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
За наявності технічної можливості така інформація може бути надана через систему електронної взаємодії Міноборони та Державної служби зайнятості.
64. ДМС повідомляє у двотижневий строк відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки про осіб, які набули громадянство України і підлягають взяттю на військовий облік (додаток 26).
65. Органи військового управління (органи управління), військові частини (підрозділи) інших військових формувань надсилають у семиденний строк до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки витяги з наказів про прийняття (призов) на військову службу призовників, військовозобов’язаних та резервістів для виключення їх з військового обліку, а також список таких осіб (додаток 27).
66. Для зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, яких прийнято на службу до Національної поліції, Служби судової охорони, Державного бюро розслідувань, БЕБ, органів і підрозділів служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби, особи, відповідальні за ведення військового обліку у зазначених органах, вилучають у призовників, військовозобов’язаних та резервістів військово-облікові документи, які надсилають у семиденний строк до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки за місцем перебування військовозобов’язаних та резервістів на військовому обліку разом із витягами з наказів про прийняття таких осіб на службу та двома примірниками списку (додаток 27).
67. Відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки в десятиденний строк з дня отримання військово-облікових документів, списків у двох примірниках та витягів із наказів про прийняття (призов) призовників, військовозобов’язаних та резервістів на військову службу або службу до органів, визначених у пункті 66 цього Порядку, проставляють у військово-облікових документах призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також у списках відмітки про зняття з військового обліку, надсилають військово-облікові документи з другими примірниками списків до державних органів, визначених у пункті 66 цього Порядку, органів військового управління (органів управління), військових частин, підрозділів інших військових формувань.
68. Органи військового управління (органи управління), військові частини (підрозділи) інших військових формувань, органи Національної поліції, Служба судової охорони, Державне бюро розслідувань, БЕБ, органи і підрозділи служби цивільного захисту, Державна кримінально-виконавча служба організовують облік та зберігання списків і військово-облікових документів. Посадові особи, винні у втраті військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, несуть відповідальність згідно із законом.
69. Державні органи, зазначені у пункті 66 цього Порядку, органи військового управління (органи управління), військові частини (підрозділи) інших військових формувань повідомляють у семиденний строк відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки про звільнення призовників, військовозобов’язаних та резервістів із служби (військової служби), яким повертають під розписку особисті військово-облікові документи та видають довідки (додаток 28).
70. Наявність військово-облікових документів, зданих призовниками, військовозобов’язаними та резервістами на зберігання до відповідних державних органів, органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) інших військових формувань, перевіряється щороку із складенням актів комісіями, які утворюються згідно з наказами відповідних керівників.
71. У разі втрати військово-облікових документів посадовими особами, на зберігання яким їх здано призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, наказами керівників державних органів, зазначених у пункті 66 цього Порядку, органів військового управління (органів управління), військових частини, підрозділів інших військових формувань призначається розслідування. Винні посадові особи притягуються до відповідальності згідно із законом. Витяги з наказів про результати такого розслідування вручаються призовникам, військовозобов’язаним та резервістам для подання до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки за місцем їх перебування на військовому обліку до прийняття (призову) на службу (військову службу) для відновлення військово-облікових документів.
72. Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації:
проводять щороку відповідно до затверджених ними планів перевірку стану військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях, які перебувають у сфері їх управління, підпорядковуються їм, контролюються ними або функції з управління якими вони здійснюють;
складають за результатами перевірки акти, які надсилаються у двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки відповідним підприємствам, установам та організаціям і районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок;
щороку до 1 лютого видають накази (розпорядження) про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік на підставі звітів, результатів вжитих заходів та перевірок стану військового обліку в минулому році відповідно до компетенції.
Наказами (розпорядженнями) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій визначаються завдання щодо методичного забезпечення військового обліку, підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, інші заходи щодо поліпшення стану військового обліку, а також затверджуються плани перевірок стану військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях, які перебувають у сфері їх управління.
Державні органи подають щороку до 10 лютого витяги з наказів (розпоряджень) до Генерального штабу Збройних Сил.
73. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська міська держадміністрації:
проводять щороку відповідно до затверджених ними планів у взаємодії з обласними, Київським міським територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки перевірку стану військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають на території адміністративно-територіальної одиниці;
складають за результатами перевірки акти, які затверджуються головами обласних, Київської міської держадміністрацій та надсилаються у двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки відповідним державним органам, підприємствам, установам та організаціям, а також оперативним командуванням, обласним, районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок;
видають щороку до 1 лютого розпорядження голови обласної, Київської міської держадміністрації про стан військового обліку на території адміністративно-територіальної одиниці за минулий рік, завдання на наступний рік на підставі інформації обласних, Київського міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про стан військового обліку за минулий рік та пропозицій щодо його поліпшення в наступному році, результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за минулий рік.
Розпорядженнями голів обласної, Київської міської держадміністрацій визначаються завдання щодо забезпечення функціонування системи військового обліку на території області (міста), методичного забезпечення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, затверджується план проведення перевірок стану військового обліку на території області (міста), а також склад комісії для проведення таких перевірок. Зазначені розпорядження надсилаються (доводяться) щороку до 5 лютого до оперативних командувань відповідно до військово-адміністративного поділу території України, районних держадміністрацій, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських рад, обласних, Київського міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
74. Районні держадміністрації, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських рад:
повідомляють щомісяця до 5 числа районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки про державну реєстрацію, утворення, припинення підприємств, установ та організацій, які розташовані на території адміністративно-територіальної одиниці (у разі наявності) (додаток 8);
проводять щороку відповідно до затверджених ними планів у взаємодії з районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки перевірку стану військового обліку в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають на території адміністративно-територіальної одиниці;
складають за результатами перевірки акти, які затверджуються головами районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, головами міських рад та надсилаються у двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки відповідним обласним, Київській міській держадміністраціям, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, а також обласним, районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок;
видають щороку до 15 січня розпорядження голів районної, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, міських голів про стан військового обліку та території адміністративно-територіальної одиниці за минулий рік, завдання на наступний рік на підставі інформації районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про стан військового обліку за минулий рік та пропозицій щодо його поліпшення в наступному році, результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за минулий рік.
Розпорядженнями голів районної, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, міського голови визначаються завдання щодо забезпечення функціонування системи військового обліку на території адміністративно-територіальної одиниці, методичного забезпечення військового обліку, підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, а також затверджується порядок виконання спільних заходів в галузі оборонної роботи між сільськими, селищними, міськими радами та районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки в межах адміністративно-територіальних одиниць, план проведення перевірок стану військового обліку на території адміністративно-територіальної одиниці, склад комісії для проведення таких перевірок, графік звіряння даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, карток первинного обліку виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зазначені розпорядження надсилаються (доводяться) щороку до 15 січня до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, виконавчих органів сільських, селищних рад відповідно до адміністративно-територіального поділу.
75. Генеральний штаб Збройних Сил:
проводить перевірку стану військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що провадять діяльність на території України (крім СБУ, Служби зовнішньої розвідки);
складає за результатами перевірки акти, які в двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки надсилає державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, відповідним органам військового управління Збройних Сил для реагування і вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірки державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій вносяться до журналів обліку результатів перевірки;
щороку до 1 березня здійснює аналіз стану військового обліку у Збройних Силах з виданням відповідного наказу Головнокомандувача Збройних Сил;
з метою забезпечення функціонування системи військового обліку на підставі результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку розробляє та щороку до 1 березня подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України інформацію про стан військового обліку за минулий рік, пропозиції щодо методичного і методологічного забезпечення військового обліку, підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію військового обліку, забезпечення функціонування системи військового обліку, а також план перевірки стану військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях. Генеральним штабом Збройних Сил також розробляються та вносяться в установленому порядку відповідні проекти актів, спрямованих на врегулювання питань щодо ведення військового обліку.
76. Командування Сухопутних військ Збройних Сил:
здійснює загальне керівництво та контроль за роботою оперативних командувань, обласних, районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з питань організації та ведення військового обліку, а також вживає заходів реагування на виявлені правопорушення;
проводить щороку згідно із затвердженим Генеральним штабом Збройних Сил планом перевірку організації та ведення військового обліку в оперативних командуваннях, обласних, районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (не менш як 30 відсотків);
складає за результатами перевірки акти, які в двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки надсилає до Генерального штабу Збройних Сил та оперативних командувань для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством;
видає щороку до 15 лютого наказ про стан військового обліку в органах військового управління, обласних, районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за минулий рік та завдання на наступний рік на підставі результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку оперативними командуваннями та обласними, Київським міським територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки за минулий рік. Крім того, в наказі визначаються завдання з методичного забезпечення військового обліку та підвищення осіб, відповідальних за ведення військового обліку, а також інші заходи щодо покращення стану ведення військового обліку в оперативних командуваннях, обласних, районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Витяги з наказу надсилаються (доводяться) до 15 лютого до Генерального штабу Збройних Сил та оперативних командувань.
77. Оперативні командування:
проводять щороку до 15 лютого відповідно до погоджених з Генеральним штабом Збройних Сил та затверджених Командуванням Сухопутних військ Збройних Сил планів перевірку стану військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у межах зони відповідальності відповідно до військово-адміністративного поділу території України (крім СБУ, Служби зовнішньої розвідки);
складають за результатами перевірки акти, які в двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки надсилають державним органам, підприємствам, установам та організаціям, що перевірялися, а також до Командування Сухопутних військ Збройних Сил, обласних, Київського міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для реагування і вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірки вносяться до журналів обліку результатів перевірок;
проводять щороку відповідно до затверджених Командуванням Сухопутних військ Збройних Сил планів перевірку стану організації та ведення військового обліку не менш як у 30 відсотках обласних, Київському міському територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки;
складають за результатами перевірки акти, які в двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки надсилають до Командування Сухопутних військ Збройних Сил, обласних, Київського міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для реагування і вжиття заходів згідно із законодавством;
здійснюють в межах своїх повноважень аналітичну обробку даних, забезпечують ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, контролюють актуальність, повноту та відповідність інформації, виконання рішень розпорядника Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
видають щороку до 10 лютого накази про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік на підставі результатів аналізу звітних даних щодо перевірок стану військового обліку, проведених у минулому році заходів. Крім того, в наказах визначаються завдання з методичного забезпечення військового обліку та підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, а також інші заходи щодо забезпечення функціонування системи військового обліку. Витяги з наказів надсилаються до 10 лютого до Командування Сухопутних військ Збройних Сил, Генерального штабу Збройних Сил та доводяться до відома обласних, Київської міської держадміністрацій.
78. Обласні, Київський міський територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в межах своїх повноважень:
здійснюють керівництво військовим обліком на території адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його станом, зокрема в органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку (крім СБУ, Служби зовнішньої розвідки);
здійснюють контроль та аналіз стану військово-облікової роботи в підпорядкованих районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, методичне супроводження заходів з військового обліку та видання щороку наказів щодо стану військового обліку;
проводять інформування щороку до 25 січня відповідних обласних, Київської міської держадміністрацій та надання пропозицій щодо поліпшення стану військового обліку на території адміністративно-територіальної одиниці;
здійснюють постійну взаємодію з обласними, Київською міською держадміністраціями з питань організації та ведення військового обліку;
проводять архівну роботу з питань проходження громадянами військової служби та подання інформації відповідно до вимог законодавства;
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, посадовими особами державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також зіпсуттям або недбалим зберіганням військово-облікових документів, яке спричинило їх втрату (крім правопорушень, вчинених військовозобов’язаними та резервістами, які перебувають у запасі СБУ, Служби зовнішньої розвідки);
здійснюють в межах своїх повноважень аналітичну обробку даних. Як орган адміністрування та ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів забезпечують його ведення, контролюють актуальність, повноту та відповідність інформації, виконання рішень розпорядника Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
проводять щороку відповідно до затверджених оперативними командуваннями планів перевірку стану організації та ведення військового обліку не менш як у 30 відсотках районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки;
складають за результатами перевірки акти, які в двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки надсилають до оперативних командувань та районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством;
проводять щороку у взаємодії з обласною, Київською міською держадміністрацією відповідно до затверджених розпорядженням голови обласної, Київської міської держадміністрації планів перевірку стану військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністраціях, на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають на території адміністративно-територіальної одиниці (крім СБУ, Служби зовнішньої розвідки);
складають за результатами перевірки акти, які в двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки надсилають до державних органів, органів місцевого самоврядування, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, підприємств, установ та організацій, а також до оперативних, районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок;
видають щороку до 5 лютого накази про стан військового обліку в районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за минулий рік та завдання на наступний рік на підставі результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки за минулий рік. Крім того, в наказах визначаються завдання щодо методичного забезпечення військового обліку та підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, а також інші заходи щодо покращення стану ведення військового обліку в районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Витяги з наказів щороку до 5 лютого надсилаються до відповідних оперативних командувань.
79. Районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки:
організовують та ведуть військовий облік на території адміністративно-територіальної одиниці;
здійснюють взяття, зняття або виключення з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у випадках, передбачених законодавством;
виявляють призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які проживають на території адміністративно-територіальної одиниці, проте не перебувають на військовому обліку;
організовують оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, приписки до призовної дільниці, взяття на військовий облік, призначення на особливий період, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних та резервістів і забезпечують здійснення контролю за їх прибуттям;
організовують взаємодію з державними органами, підприємствами, установами та організаціями щодо строків та способів звіряння даних списків персонального військового обліку та карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також їх оповіщення;
організовують та забезпечують зберігання облікової документації призовників, військовозобов’язаних та резервістів, персональних даних, які містяться в них;
зберігають протягом 10 років списки, які надходять від закладів освіти щодо жінок, які здобувають освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю (додаток 14);
письмово повідомляють державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям про осіб, які не виконали наказ (розпорядження) керівника зазначених органів, підприємств, установ та організацій та не прибули за викликом до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
інформують про стан військового обліку щороку до 5 січня районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських рад та вносять на їх розгляд пропозиції щодо його покращення;
здійснюють взяття на військовий облік жінок, які належать до категорій осіб, зазначених у частині одинадцятій статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу";
забезпечують громадян військово-обліковими документами та зберігання зданих або вилучених у призовників, військовозобов’язаних та резервістів військово-облікових документів;
надсилають запити до органів реєстрації з метою встановлення адреси зареєстрованого (задекларованого) місця проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 29);
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, посадовими особами державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також зіпсуттям або недбалим зберіганням військово-облікових документів, яке спричинило їх втрату (крім правопорушень, вчинених військовозобов’язаними та резервістами, які перебувають у запасі СБУ, Служби зовнішньої розвідки);
повідомляють органам досудового розслідування про факти, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення громадянами, які ухиляються від військового обліку або навчальних та спеціальних зборів, призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (додаток 19);
звертаються в установленому законом порядку до органів Національної поліції (у разі неможливості складення протоколу про адміністративне правопорушення на місці його вчинення) для доставлення осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою складення протоколів про адміністративні правопорушення, до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому ця особа перебуває (повинна перебувати) на військовому обліку (додаток 20);
виключають з військового обліку на підставі відповідних підтвердних документів осіб, які за рішенням суду визнані недієздатними, оголошені померлими (такими, що пропали безвісти), засуджені до позбавлення волі або померли;
проставляють у військово-облікових документах призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідні відмітки про взяття їх на військовий облік, зняття та виключення з нього;
виконують архівно-довідкову роботу з питань військового обліку;
виконують функції з ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
проводять щороку відповідно до графіків звіряння, затверджених розпорядженнями голів районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, міських голів, звіряння даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які працюють (навчаються) в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, а також даних карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на військовому обліку у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад, з обліковими даними документів районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
проводять щороку відповідно до затверджених розпорядженнями голів відповідних районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, міських голів планів перевірки стану організації та ведення військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки);
складають за результатами перевірки акти, які в двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки надсилають до державних органів, підприємств, установ та організацій, що перевірялися, а також до обласних, Київського міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для реагування і вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок (додаток 9) і журналу обліку перевірок стану військового обліку районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (додаток 30), який після закінчення зберігається сім років;
видають щороку до 20 січня накази про стан військового обліку в районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за минулий рік та завдання на наступний рік на підставі результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку за минулий рік. Витяги з наказів щороку до 20 січня надсилаються до відповідних обласних, Київського міського територіальних центів комплектування та соціальної підтримки.
80. Районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідно до затверджених розпорядженнями голів відповідних районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, міських голів планів щороку (у тому числі позапланово) перевіряють стан військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях, в яких працюють військовозобов’язані, які заброньовані за цими органами, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час, а також військовозобов’язані, яким видані мобілізаційні розпорядження. Решта державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій перевіряються один раз на чотири роки.
81. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки здійснюється за їх особистої присутності (крім випадків, визначених у пункті 15 цього Порядку). При цьому взяття на військовий облік, зняття або виключення з нього здійснюється за умови наявності паспорта громадянина України та військово-облікових документів, визначених у пункті 20 цього Порядку.
Районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки беруть на військовий облік, знімають або виключають з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, у яких відсутні військово-облікові документи, лише після відновлення зазначених документів.
82. Перевірка стану організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів проводиться за питаннями, визначеними у додатку 31.
Питання перевірки доводяться до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які включені до відповідних планів перевірки, не пізніше ніж за 10 днів до її початку.
83. У разі неможливості виконання відповідних планів з перевірки стану організації та ведення військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях внаслідок обставин непереборної сили проводиться документальна перевірка шляхом надсилання до таких органів, підприємств, установ та організацій письмових запитів щодо отримання інформації, перелік якої визначено пунктом 17 додатка 31.
За результатами документальної перевірки складаються акти, які в тридцятиденний строк з дня отримання відповідей на письмові запити надсилаються державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, а також відповідним органам військового управління Збройних Сил для реагування і вжиття заходів згідно із законодавством.
84. Головами комісій з перевірки стану військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що розташовані на території адміністративно-територіальної одиниці, призначаються:
комісії обласного рівня - заступник голови обласної, Київської міської держадміністрацій;
комісії районного (міського) рівня - заступник голови районної держадміністрації, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, заступник міського голови.
До складу комісій включаються представники:
обласних, Київського міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
мобілізаційних підрозділів обласних, Київської міської держадміністрацій, районних держадміністрацій, виконавчих органів міських рад (у частині делегованих повноважень з питань мобілізаційної роботи);
органів (підрозділів) поліції (за згодою);
структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій, районних держадміністрацій, виконавчих органів місцевих рад;
структурних підрозділів з питань освіти та науки обласних, Київської міської держадміністрацій, районних держадміністрацій, виконавчих органів міських рад;
підприємств, установ та організацій за згодою.
Склад комісій державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для перевірки стану військового обліку визначається їх керівниками.
Голові комісії або його заступнику, що проводить перевірку стану військового обліку, вручається підписаний відповідним керівником державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації та завірений печаткою (у разі наявності) припис на право проведення перевірки стану військового обліку (додаток 32) та затверджується план його роботи.
85. Голови комісій (заступники голови комісії), що проводять перевірку, на початку її проведення доводять до відома керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій плани роботи, а після завершення оголошують результати перевірки, які вносять до журналів обліку результатів перевірки.
86. Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, у яких проведено перевірку стану військового обліку, організовують та забезпечують усунення виявлених недоліків. Про вжиті заходи та усунення недоліків зазначені керівники інформують у тридцятиденний строк з дня отримання результатів перевірки керівника органу, підприємства, установи та організації, який проводив перевірку.
87. Посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема за неподання до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, за прийняття на роботу призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які не перебувають на військовому обліку, незабезпечення оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти, призовні дільниці, несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та неподання відомостей про таких осіб несуть відповідальність згідно із законом.
88. Облік та зберігання документів військового обліку, штампів, книг і журналів обліку результатів перевірки здійснюється відповідно до Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 770).