• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 30.12.2022 № 1468
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 30.12.2022
 • Номер: 1468
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 30.12.2022
 • Номер: 1468
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 грудня 2022 р. № 1468
Київ
Про затвердження Порядку проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання
Відповідно до частини шостої статті 36 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. № 826 "Про затвердження Порядку проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 29, ст. 1313).
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2022 р. № 1468
ПОРЯДОК
проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання
1. Цей Порядок регулює питання проведення Пенсійним фондом України витрат страхувальнику або сім’ї застрахованого, чи іншій особі, яка здійснювала поховання потерпілого у разі його смерті від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, на організацію поховання та пов’язаних з цим ритуальних послуг. Факт наявності нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання засвідчується документами, передбаченими Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 34, ст. 1217).
2. Витрати на поховання провадяться у разі смерті потерпілого, що настала за обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування від нещасного випадку (професійного захворювання (отруєння/аварії) на виробництві, перелік яких визначено у додатку 10 до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337.
3. Організація поховання працівника, який загинув на виробництві або помер у лікарні під час лікування отриманої на виробництві травми, проводиться страхувальником.
4. Розмір і процедура проведення та обліку витрат на поховання та пов’язаних з цим ритуальних послуг встановлюються правлінням Пенсійного фонду України. При цьому провадяться витрати на саме поховання, предмети ритуальної належності, релігійні традиції, намогильні споруди.
5. Фінансування витрат на поховання здійснюється в порядку, що встановлюється правлінням Пенсійного фонду України.