Деякі питання використання коштів державного бюджету для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях. Постанова від 11.01.2018 №14

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік, Порядок від 11.01.2018 №14
Остання редакція від 08.02.2018. Внесення змін (постанова від 07.02.2018 N 47 /47-2018-п/)
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Перелік, Порядок

Дата 11.01.2018

Номер 14

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 січня 2018 р. № 14
Київ
Деякі питання використання коштів державного бюджету для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 47 від 07.02.2018 )
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях;
Порядок надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях.
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2014 р. № 76 "Про соціальний захист членів сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 28, ст. 790, № 52, ст. 1390; 2015 р., № 62, ст. 2027; 2017 р., № 67, ст. 1996) зміни, що додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
4. Надати Міністерству соціальної політики право приймати рішення щодо виплати одноразової грошової допомоги в межах бюджетних коштів, передбачених на таку виплату, батькам, які спільно не проживали з особами, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., включеними до списку, зазначеного в абзаці другому пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2014 р. № 76 "Про соціальний захист членів сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 28, ст. 790; 2015 р., № 62, ст. 2027).
( Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ № 47 від 07.02.2018 )
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2018 р. № 14
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях" (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.
Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій (далі - регіональні органи соціального захисту населення), структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - районні органи соціального захисту населення).
3. Бюджетні кошти спрямовуються на виплату одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження, ушкодження середньої тяжкості, легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях (далі - допомога).
4. Бюджетні кошти розподіляються головним розпорядником бюджетних коштів на підставі списків осіб, які мають право на виплату допомоги, поданих регіональними органами соціального захисту населення за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
Бюджетні кошти спрямовуються регіональним органам соціального захисту населення, які перераховують їх до районних органів соціального захисту населення.
Районні органи соціального захисту населення після надходження коштів на їх рахунки, відкриті в органах Казначейства, готують відповідні виплатні документи (відомості) та протягом двох робочих днів здійснюють перерахування на банківську картку (картковий рахунок у банку) осіб, зазначених у пункті 3 цього Порядку, або на банківську картку (картковий рахунок у банку) уповноважених представників зазначених осіб.
5. Районні органи соціального захисту населення подають щомісяця до 10 числа наступного періоду регіональним органам соціального захисту населення звіти про використання бюджетних коштів із зазначенням кількості осіб, яким надано допомогу, для узагальнення та подання Мінсоцполітики до 20 числа зазначеного періоду за формою, встановленою Мінсоцполітики.
6. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
7. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2018 р. № 14
ПОРЯДОК
надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях
1. Цей Порядок визначає механізм виплати одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях (далі - допомога), а також перелік документів, необхідних для призначення такої допомоги.
Допомога виплачується в розмірі, передбаченому статтею 4 Закону України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей" , з урахуванням раніше виплачених сум коштів у попередніх роках відповідно до актів Кабінету Міністрів України.
2. Допомога виплачується:
членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. (далі - масові акції громадського протесту), яких включено до списку, передбаченого абзацом другим пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2014 р. № 76 "Про соціальний захист членів сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 28, ст. 790; 2015 р., № 62, ст. 2027), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 14 (далі - список загиблих (померлих) осіб).
Допомога може виплачуватися одному з членів сім’ї загиблого (померлого) учасника масових акцій громадського протесту за умови надання письмової згоди довільної форми про виплату допомоги зазначеній особі від інших членів сім’ї загиблої (померлої) особи (далі - уповноважений представник сім’ї);
особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях та включені до відповідних переліків осіб, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час участі у масових акціях громадського протесту (далі - переліки).
У разі смерті або недієздатності особи, яка включена до переліку та не отримала допомоги, допомога може бути виплачена одному з членів сім’ї зазначеної особи на підставі відповідного рішення суду або довідки про смерть такої особи за умови подання письмової згоди довільної форми від інших членів сім’ї.
3. Переліки та зміни до них формуються та затверджуються МОЗ за результатами судово-медичної експертизи за погодженням з Мінсоцполітики та Генеральною прокуратурою України.
4. Переліки, а також зміни до них МОЗ після їх затвердження подає у п’ятиденний строк Мінсоцполітики для подальшого надсилання структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій.
5. Для виплати допомоги особи, зазначені у пункті 2 цього Порядку, звертаються до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради (далі - орган соціального захисту населення) за місцем реєстрації проживання або перебування з відповідною заявою.
У заяві зазначаються реквізити банківської картки (карткового рахунка у банку), на яку (який) перераховується допомога, та зазначається, що заявник не звертався за виплатою до іншого органу соціального захисту населення.
До заяви додаються:
копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства, а також особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, яка брала участь у масових акціях громадського протесту (з пред’явленням оригіналу);
копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті або які не є громадянами України).
Для членів сімей померлих та загиблих осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, додатково подаються:
копія свідоцтва про смерть особи (з пред’явленням оригіналу);
копії документів, що підтверджують сімейні, родинні відносини (свідоцтва про одруження, свідоцтва про народження або відповідного рішення суду);
письмова згода довільної форми про виплату допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї.
6. У разі коли члени сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, та особи, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у зазначених акціях (далі - отримувач допомоги), не можуть самостійно звернутися із заявою про виплату допомоги у зв’язку із станом здоров’я, перебуванням на навчанні або лікуванні за кордоном, проходженням військової служби або якщо до неї застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, вони можуть подати таку заяву через уповноваженого представника на підставі оформленої в установленому порядку довіреності (далі - законний представник).
Законний представник має право подати зазначену заяву як за місцем проживання отримувача допомоги, так і за місцем реєстрації свого проживання.
Якщо отримувач допомоги не має можливості відкрити відповідний картковий рахунок у банку, то кошти можуть бути перераховані на картковий рахунок законного представника отримувача допомоги у разі, коли право на отримання допомоги зазначено в оформленій в установленому порядку довіреності.
7. У разі відсутності реєстрації місця проживання або перебування отримувача допомоги такі особи звертаються з відповідною заявою до Управління праці та соціального захисту населення Печерської районної у м. Києві держадміністрації.
8. У разі відсутності згоди членів сім’ї загиблої (померлої) особи стосовно визначення уповноваженого представника сім’ї Мінсоцполітики розподіляє допомогу пропорційно між членами сім’ї, які звернулися за допомогою.
У разі письмової відмови одного з членів сім’ї загиблого (померлого) учасника масових акцій громадського протесту від частини належної йому допомоги зазначена частина може бути розподілена між іншими членами сімї загиблої (померлої) особи за їх письмовою заявою.
У разі коли після виплати допомоги уповноваженому представнику сім’ї за її одержанням звертаються інші члени сім’ї загиблого (померлого), питання розподілу допомоги вирішується за взаємною згодою таких осіб або у судовому порядку.
9. Якщо судово-медичною експертизою встановлено, що смерть особи, включеної до переліку, пов’язана з нанесенням їй тілесних ушкоджень під час участі у масових акціях громадського протесту, виплати проводяться членам сім’ї померлого відповідно до пункту 1 статті 4 Закону України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей" з урахуванням сум, отриманих до дати смерті.
У такому разі померлу особу МОЗ виключає з переліку та Мінсоцполітики включає до списку загиблих (померлих) осіб, члени сімей яких мають право на одержання одноразової грошової допомоги та доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника, який затверджується Мінсоцполітики за погодженням з МОЗ та Генеральною прокуратурою України.
10. Орган соціального захисту населення:
приймає рішення про виплату допомоги протягом трьох робочих днів після подання заяви та документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку;
подає структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій списки осіб, щодо яких прийнято рішення про виплату допомоги, із зазначенням розміру раніше виплаченої суми допомоги, для подальшого подання узагальнених списків протягом двох робочих днів Мінсоцполітики за встановленою ним формою.
11. Після надходження зазначених списків Мінсоцполітики перераховує кошти структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій.
12. Допомога перераховується на банківську картку (картковий рахунок у банку) отримувача допомоги не пізніше ніж протягом двох робочих днів після надходження коштів на рахунок органу соціального захисту населення.
13. Органи соціального захисту населення формують та зберігають протягом десяти років особові справи осіб, яким виплачено допомогу.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2018 р. № 14
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2014 р. № 76
1. Пункт 1 виключити.
2. Пункт 2 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Членами сім’ї осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності (далі - масові акції громадського протесту), є: особи, які перебувають у шлюбі; особи, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою; їх діти; особи, які перебувають під опікою чи піклуванням; особи, які є родичами прямої або непрямої лінії споріднення за умови спільного проживання.".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим.
3. У пункті 3:
1) слова і цифру "виплати одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 1 цієї постанови, здійснюється за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, а" виключити, а слова "- за рахунок" замінити словами "здійснюється за рахунок";
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Список осіб, члени сімей яких мають право на отримання доплати, передбаченої пунктом 2 цієї постанови, затверджується Мінсоцполітики за погодженням з МОЗ та Генеральною прокуратурою України.".
4. Пункти 4 і 5 виключити.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2018 р. № 14
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 324 "Про соціальний захист осіб, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 64, ст. 1777).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. № 445 "Про внесення зміни до пункту 8 Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 53, ст. 1718).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 535 "Про соціальний захист осіб, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 62, ст. 2026).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1098 "Про соціальний захист осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 90).
5. Постанова Кабінету Міністрів від 10 березня 2016 р. № 191 "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 24, ст. 946).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. № 508 "Про внесення зміни до пункту 6 Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 65, ст. 2198).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. № 515 "Деякі питання призначення та виплати державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту і членам їх сімей" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 65, ст. 2205).
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 149 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 740).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 658 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 535 і від 23 грудня 2015 р. № 1098" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 72, ст. 2202).
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 січня 2018 р. № 14
Київ
Деякі питання використання коштів державного бюджету для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях;
Порядок надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях.
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2014 р. № 76 "Про соціальний захист членів сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 28, ст. 790, № 52, ст. 1390; 2015 р., № 62, ст. 2027; 2017 р., № 67, ст. 1996) зміни, що додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.