Про внесення змін і доповнень до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100

Кабінет Міністрів України Постанова від 30.07.1999 №1398
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 30.07.1999

Номер 1398

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 липня 1999 р. N 1398
Київ
Про внесення змін і доповнень до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111, N 7, ст. 188; Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, книга друга, с. 196), такі зміни і доповнення:
1. У пункті 2:
в абзаці другому слово "наступного" виключити;
абзац четвертий доповнити реченням такого змісту: "Якщо і протягом цих місяців працівник не відпрацював жодного робочого дня, середня заробітна плата обчислюється відповідно до останнього абзацу пункту 4 цього Порядку".
2. У пункті 3:
абзац перший доповнити реченням такого змісту: "У разі коли число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати під час обчислення середньої заробітної плати за останні два календарні місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді";
абзац другий викласти у такій редакції:
"Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік";
абзац третій доповнити словами "за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі".
3. У пункті 4:
доповнити Порядок підпунктом "л" такого змісту:
"л) компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати";
останній абзац після слова "заробітку" доповнити словами "не з вини працівника".
4. У пункті 8:
у другому реченні слова "число робочих днів (годин)" замінити словами "число відпрацьованих робочих днів (годин)";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"У разі коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування виплат і допомоги, вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати, розрахованої згідно з абзацом першим цього пункту, на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.
Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням на 2 сумарного числа робочих днів за останні два календарні місяці згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації, встановленим з дотриманням вимог законодавства".
5. Пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. Під час обчислення середньої заробітної плати для нарахування допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, по вагітності та пологах виплати, зазначені в пункті 3 цього Порядку, враховуються у розмірі, з якого справляються збори (внески) на обов'язкове державне соціальне страхування. Середньоденний (годинний) заробіток, визначений відповідно до пункту 8 Порядку, виходячи з якого нараховується допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, не може перевищувати в розрахунку на день (годину) подвійної тарифної ставки, подвійного посадового окладу з доплатами і надбавками в одинарному розмірі, які мають постійний характер і встановлені Кабінетом Міністрів України (крім надання допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю у разі виробничого травматизму, професійного захворювання, захворювання осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції і віднесені до I чи II категорії, а також допомоги по вагітності та пологах).
Для розрахунків застосовуються тарифна ставка, посадовий оклад, доплати і надбавки працівника на день настання непрацездатності.
Подвійна тарифна ставка, подвійний посадовий оклад з доплатами і надбавками у розрахунку на день (годину) розраховується як сума двох складових, отриманих від ділення місячної тарифної ставки, посадового окладу на число робочих днів (годин) за графіком роботи у місяці, в якому настала непрацездатність, помножена на 2, та суми доплат і надбавок в одинарному розмірі в розрахунку на день (годину).
У разі встановлення на підприємстві, в установі, організації скороченого робочого тижня (робочого дня) місячна тарифна ставка, посадовий оклад з доплатами та надбавками беруться для розрахунків у пропорційному розмірі, залежно від графіка роботи.
Сума допомоги за один день (годину) непрацездатності визначається виходячи із середньоденного (годинного) заробітку, обчисленого відповідно до абзацу першого цього пункту, та розміру допомоги у відсотках залежно від загального трудового стажу роботи.
Загальна сума допомоги визначається шляхом множення суми допомоги за один день на число робочих днів, а у випадках, передбачених законодавством, на число календарних днів, що припадають на період непрацездатності.
Для працівників, яким встановлено підсумований облік робочого часу, загальна сума допомоги визначається множенням допомоги за одну годину на число робочих годин, що припадають на період непрацездатності".
Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 26
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 липня 1999 р. N 1398
Київ
Про внесення змін і доповнень до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111, N 7, ст. 188; Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, книга друга, с. 196), такі зміни і доповнення:
1. У пункті 2:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!