Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо обов’язку осіб, позбавлених батьківських прав, утримувати дитину. Закон від 17.05.2016 №1370-VIII

Верховна Рада України Закон від 17.05.2016 №1370-VIII
Остання редакція від 17.05.2016. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 17.05.2016

Номер 1370-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо обов'язку осіб, позбавлених батьківських прав, утримувати дитину
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 25, ст.501)
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135) такі зміни:
1) у статті 166:
абзац другий частини другої виключити;
доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. При задоволенні позову щодо позбавлення батьківських прав суд одночасно приймає рішення про стягнення аліментів на дитину. У разі якщо мати, батько або інші законні представники дитини відмовляються отримувати аліменти від особи, позбавленої батьківських прав, суд приймає рішення про перерахування аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України та зобов'язує матір, батька або інших законних представників дитини відкрити зазначений особистий рахунок у місячний строк з дня набрання законної сили рішенням суду";
2) частину другу статті 192 виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
17 травня 2016 року
№ 1370-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо обов'язку осіб, позбавлених батьківських прав, утримувати дитину
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135) такі зміни:
1) у статті 166:
абзац другий частини другої виключити;
доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. При задоволенні позову щодо позбавлення батьківських прав суд одночасно приймає рішення про стягнення аліментів на дитину. У разі якщо мати, батько або інші законні представники дитини відмовляються отримувати аліменти від особи, позбавленої батьківських прав, суд приймає рішення про перерахування аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України та зобов'язує матір, батька або інших законних представників дитини відкрити зазначений особистий рахунок у місячний строк з дня набрання законної сили рішенням суду";
2) частину другу статті 192 виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.