• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо випробування при прийнятті на роботу

Верховна Рада України  | Закон від 17.05.2016 № 1367-VIII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 17.05.2016
 • Номер: 1367-VIII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 17.05.2016
 • Номер: 1367-VIII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо випробування при прийнятті на роботу
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) такі зміни:
1) перше речення частини третьої статті 26 доповнити словами і цифрами "осіб, обраних на посаду; переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади; осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи; вагітних жінок; одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда; осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців; осіб на тимчасові та сезонні роботи; внутрішньо переміщених осіб";
2) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:
"До строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини";
3) перше речення частини другої статті 28 викласти в такій редакції: "У разі встановлення власником або уповноваженим ним органом невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні";
4) частину першу статті 40 доповнити пунктом 11 такого змісту:
"11) встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
17 травня 2016 року
№ 1367-VIII