• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку та форм надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік, Інформація, Форма типового документа, Порядок від 28.12.2020 № 1330
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік, Інформація, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 28.12.2020
 • Номер: 1330
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік, Інформація, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 28.12.2020
 • Номер: 1330
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 грудня 2020 р. № 1330
Київ
Про затвердження Порядку та форм надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів
Відповідно до підпункту 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок та форми надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів, що додаються.
2. Державній податковій службі розробити та впровадити програмне забезпечення для автоматизації надання інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів.
До впровадження спеціального програмного забезпечення інформація з додатками подається контролюючим органам в електронному вигляді у форматі XLS.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2020 р. № 1330
ПОРЯДОК ТА ФОРМИ
надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів
1. Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, надсилають у десятиденний строк з дня прийняття рішень, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків та/або зборів та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів, до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та/або зборів, в електронному вигляді інформацію щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів за такими формами:
інформація щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів (додаток 1);
ставки земельного податку та перелік пільг для фізичних і юридичних осіб, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування (додаток 2);
ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та перелік пільг для фізичних і юридичних осіб, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування (додаток 3);
ставки туристичного збору та перелік пільг, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування (додаток 4);
ставки збору за місця для паркування транспортних засобів та перелік пільг, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування (додаток 5);
перелік пільг з транспортного податку, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування (додаток 6);
ставки єдиного податку для платників єдиного податку першої групи (додаток 7);
ставки єдиного податку для платників єдиного податку другої групи (додаток 8).
2. Інформація, зазначена в пункті 1 цього Порядку, подається через засоби інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний кабінет" в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронні довірчі послуги".
3. У разі коли органом місцевого самоврядування встановлено, що інформація щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів подана контролюючому органу не в повному обсязі або містить помилки, такий орган місцевого самоврядування подає контролюючому органу нову інформацію в строк, який не перевищує строку, передбаченого пунктом 1 цього Порядку.
4. В інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів зазначаються всі рішення органів місцевого самоврядування, якими встановлюються ставки місцевих податків та/або зборів, а також податкові пільги з їх сплати, які будуть застосовуватися починаючи з наступного бюджетного періоду, з урахуванням:
рішень, якими вносилися зміни до раніше прийнятих рішень;
рішень, прийнятих у попередніх періодах, які не мають граничного строку дії.
Додатки ( див. текст )
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua