• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми створення банків та розміру статутного капіталу

Верховна Рада України  | Закон від 14.09.2006 № 133-V
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 14.09.2006
 • Номер: 133-V
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 14.09.2006
 • Номер: 133-V
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми створення банків та розміру статутного капіталу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 43, ст.414 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину першу статті 336 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) викласти в такій редакції:
"1. Банки створюються у формі відкритого акціонерного товариства або кооперативного банку".
2. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30):
1) у статті 2 визначення терміну "учасники банку" викласти в такій редакції:
"учасники банку - засновники банку, акціонери банку, який є відкритим акціонерним товариством, і пайовики кооперативного банку";
2) частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
"Банки в Україні створюються у формі відкритого акціонерного товариства або кооперативного банку";
3) у статті 31:
частину першу викласти в такій редакції:
"Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку не може бути менше 10 мільйонів євро";
у частині четвертій слова "розмірів, передбачених" замінити словами "розміру, передбаченого";
4) у другому реченні частини п'ятої статті 32 слова "необхідного для заснування банку" виключити;
5) частину п'яту статті 35 виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Банки, створені у формі закритого акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, зобов'язані протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом привести свою організаційно-правову форму у відповідність з вимогами цього Закону.
3. Норма абзацу третього підпункту 3 пункту 2 розділу I цього Закону застосовується до банків, створених після набрання чинності цим Законом.
4. Національному банку України в тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 14 вересня 2006 року
N 133-V