• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про схвалення розроблених Державною службою з надзвичайних ситуацій планів імплементації деяких актів законодавства ЄС

Кабінет Міністрів України  | Розпорядження, Перелік від 25.02.2015 № 132-р | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Розпорядження, Перелік
 • Дата: 25.02.2015
 • Номер: 132-р
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Розпорядження, Перелік
 • Дата: 25.02.2015
 • Номер: 132-р
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 25 лютого 2015 р. № 132-р
Київ
( Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ № 1106 від 25.10.2017 )
Про схвалення розроблених Державною службою з надзвичайних ситуацій планів імплементації деяких актів законодавства ЄС
Схвалити розроблені Державною службою з надзвичайних ситуацій плани імплементації актів законодавства ЄС за переліком згідно з додатком.
Державній службі з надзвичайних ситуацій:
разом з іншими державними органами забезпечити виконання зазначених планів;
у разі потреби за погодженням із Міністерством юстиції та Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити зміни до планів;
подавати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання планів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності їх виконання та підготовки відповідних пропозицій.
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 33
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 25 лютого 2015 р. № 132-р
ПЕРЕЛІК
актів законодавства ЄС, імплементація яких здійснюється згідно із схваленими планами
1. Директива 2012/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2012 р. про контроль значних аварій, пов'язаних з небезпечними речовинами, що вносить зміни та скасовує Директиву Ради 96/82/ЄС (Офіційний вісник ЄС, L 197, 24 липня 2012 р., с. 1-37).
2. Директива 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. про оцінку та управління ризиками затоплення (Офіційний вісник ЄС, L 288, 6 листопада 2007 р., с. 27-34).