• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Реєстр, Положення від 29.08.2002 № 1315
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Реєстр, Положення
 • Дата: 29.08.2002
 • Номер: 1315
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Реєстр, Положення
 • Дата: 29.08.2002
 • Номер: 1315
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 серпня 2002 р. N 1315
Київ
Про затвердження Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1773 від 22.12.2006 )
Відповідно до статті 12 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, що додається.
2. Включити до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій моделі реєстраторів розрахункових операцій та їх модифікації, які було включено до Державного реєстру електронних контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1997 р. N 913 "Про Положення про Державний реєстр електронних контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 50).
Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2002 р. N 1315
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2006 р. N 1773 ( 1773-2006-п )
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій
Загальна частина
1. Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій (далі - Державний реєстр) - перелік моделей реєстраторів розрахункових операцій, їх модифікацій вітчизняного та іноземного виробництва (далі - моделі), які відповідають вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, пройшли державну сертифікацію і дозволені для застосування під час здійснення розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.
2. До Державного реєстру вносяться такі дані про моделі:
назва;
версія внутрішнього програмного забезпечення;
найменування та місцезнаходження заявника і виробника;
строк первинної реєстрації в органах державної податкової служби;
дата та номер рішення про включення до Державного реєстру;
сфера застосування.
Державний реєстр складається з двох частин, які містять:
перша - перелік моделей, дозволених до первинної реєстрації в органах державної податкової служби;
друга - перелік моделей, строк первинної реєстрації (дії сертифікатів відповідності) яких закінчився. Такі моделі повторно включаються до першої частини Державного реєстру в порядку, встановленому для первинної реєстрації моделі.
3. Державний реєстр ведеться з метою:
застосування в Україні реєстраторів розрахункових операцій, що випускаються серійно, відповідають установленим вимогам і пройшли державну сертифікацію;
виведення з експлуатації реєстраторів розрахункових операцій, що не відповідають вимогам нормативних документів.
4. У цьому Положенні терміни "фіскальні функції", "розрахункова операція", "реєстратор розрахункових операцій", "розрахунковий документ", "виробник", "постачальник", "автомат з продажу товарів (послуг)" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", а інші терміни - у такому значенні:
1) носій програмної пам'яті реєстратора розрахункових операцій - компакт-диск з можливістю одноразового запису, що містить зразок внутрішнього програмного забезпечення реєстратора в машинних кодах;
2) строк первинної реєстрації моделі - граничний строк, до закінчення якого дозволяється реєструвати в органах державної податкової служби конкретні моделі, що раніше не були зареєстровані, який визначається згідно із строком дії сертифіката відповідності моделі з конкретною версією внутрішнього програмного забезпечення;
3) строк служби моделі - строк, протягом якого виробник або постачальник моделі гарантує її роботу, в тому числі комплектувальних виробів та складових частин, збереження інформації у фіскальній пам'яті за умови дотримання користувачем вимог експлуатаційних документів;
4) уповноважена організація - державне підприємство або установа чи організація, утворені Державною податковою адміністрацією та уповноважені (за погодженням з Мінфіном) проводити роботи з підтвердження відповідності моделей фіскальним вимогам і виконання інших функцій відповідно до цього Положення;
5) заявник - зареєстрований в Україні згідно із законодавством виробник або постачальник відповідної моделі, який подає заяву про включення її до Державного реєстру;
6) експлуатаційні документи - паспорт або формуляр, інструкція з експлуатації, оформлені згідно з порядком технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій;
7) технічна комісія - дорадчий орган, утворений Державною податковою адміністрацією, до компетенції якого належать питання попереднього розгляду документів та опрацювання проектів рішень про включення моделей до Державного реєстру (або виключення їх з Державного реєстру), підготовлених уповноваженою організацією, розгляд проектів нормативно-правових актів та нормативних документів з питань ведення Державного реєстру;
8) спеціалізований реєстратор розрахункових операцій - реєстратор розрахункових операцій, що відповідає встановленим фіскальним вимогам та забезпечує виконання інших функцій, пов'язаних із сферою його застосування;
9) фіскальна інформація - інформація про обсяги проведених розрахункових операцій, кількість реалізованих (повернутих) товарів, податкові ставки тощо, яка реєструється, накопичується та зберігається реєстратором розрахункових операцій;
10) фіскальні вимоги - встановлені законодавством вимоги до:
форми та змісту розрахункових і звітних документів, що друкуються за допомогою реєстратора розрахункових операцій (далі - реєстратор);
порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів;
порядку обчислення та накопичення реєстраторами сум податку на додану вартість;
реалізації фіскальних функцій реєстраторами для різних сфер застосування;
реалізації фіскальних функцій реєстраторами, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;
реалізації фіскальних функцій автоматами з продажу товарів/послуг, іншими реєстраторами, які не передбачають друкування розрахункових і звітних документів;
реалізації фіскальних функцій спеціалізованими реєстраторами для конкретних сфер застосування. У разі відсутності таких вимог технічні умови на ці реєстратори погоджуються з Державною податковою адміністрацією на підставі позитивного висновку технічної комісії.
Порядок ведення Державного реєстру
5. Ведення Державного реєстру забезпечує Державна податкова адміністрація.
6. Державна податкова адміністрація розглядає питання та приймає рішення про включення (відмову у включенні) моделей до Державного реєстру або виключення моделей з Державного реєстру, розширення переліку версій внутрішнього програмного забезпечення моделей, продовження строку їх первинної реєстрації у 15-денний строк з дня надходження висновків уповноваженої організації про відповідність моделі фіскальним вимогам, що складені за результатами проведених нею випробувань, протоколу випробувань та результатів опрацювання документів, поданих заявником, а також висновків технічної комісії, оформлених протоколом.
7. Для прийняття Державною податковою адміністрацією відповідного рішення уповноважена організація надсилає їй проект Державного реєстру або змін до нього разом із зазначеними у пункті 6 цього Положення документами.
8. Рішення про включення моделей до Державного реєстру приймає Державна податкова адміністрація за наявності позитивного висновку технічної комісії. Копія рішення надсилається уповноваженій організації.
9. До складу технічної комісії входять представники Державної податкової адміністрації, Мінпромполітики, СБУ, Національного банку, Держспоживстандарту та уповноваженої організації. До складу комісії у разі потреби включаються фахівці інших центральних органів виконавчої влади. На засіданнях можуть бути присутні представники заявників.
Положення про технічну комісію та її склад затверджуються Державною податковою адміністрацією за погодженням з установами, представники яких входять до складу комісії.
10. Державний реєстр або зміни до нього оприлюднюються у 10-денний строк після їх затвердження Державною податковою адміністрацією на її офіційному сайті та у визначених нею друкованих засобах масової інформації.
11. Рішення, пов'язані з веденням Державного реєстру, оскаржуються відповідно до законодавства.
Порядок включення моделі до Державного реєстру
12. Модель включається до Державного реєстру за поданням заявника.
13. Під час включення моделі до Державного реєстру проводиться:
перевірка уповноваженою організацією відповідності контрольного зразка моделі фіскальним вимогам та опрацювання наданих заявником документів у порядку, встановленому Державною податковою адміністрацією;
сертифікація моделі в державній системі сертифікації на її відповідність вимогам нормативних документів, зазначених у переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженому Держспоживстандартом;
розгляд технічною комісією висновків уповноваженої організації про відповідність моделі фіскальним вимогам, протоколу випробувань і поданих заявником документів;
затвердження Державною податковою адміністрацією Державного реєстру або змін до нього на підставі висновків уповноваженої організації, протоколу випробувань та висновків технічної комісії.
14. Кожна модель для конкретної сфери застосування включається до Державного реєстру лише один раз.
15. Для включення моделі до Державного реєстру заявник подає уповноваженій організації:
заяву про включення моделі до Державного реєстру;
копію сертифіката її відповідності обов'язковим вимогам нормативних документів із зазначенням складових частин;
копію зареєстрованих у встановленому порядку технічних умов, яка підлягає обов'язковому обліку;
експлуатаційні документи;
документ, завірений печаткою заявника, в якому наведено повний перелік зовнішніх портів (каналів) обміну даними з іншими пристроями, призначення цих портів (каналів), повний перелік команд управління (обміну даними) та гарантія заявника про відсутність інших портів (каналів) обміну даними та команд або їх комбінацій;
нотаріально засвідчену копію договору, укладеного з виробником моделі на право її поставки (для постачальників);
два зразки реєстратора, опломбовані заявником, та допоміжне обладнання, необхідне для проведення перевірки в порядку, встановленому Державною податковою адміністрацією;
носій програмної пам'яті реєстратора.
16. Після надходження передбачених пунктом 15 цього Положення документів уповноважена організація:
опрацьовує у місячний строк подані заявником документи та проводить перевірку моделі на відповідність фіскальним вимогам у порядку, встановленому Державною податковою адміністрацією, і складає висновок;
виносить питання щодо включення моделі до Державного реєстру на розгляд технічної комісії;
у разі підтвердження відповідності моделі та наданих заявником документів встановленим вимогам подає Державній податковій адміністрації на розгляд проект Державного реєстру або змін до нього разом з висновками уповноваженої організації, протоколом випробувань та висновками технічної комісії.
17. У разі прийняття Державною податковою адміністрацією рішення про включення моделі до Державного реєстру уповноважена організація у триденний строк надсилає заявникові витяг із зазначеного рішення та приймає на постійне зберігання контрольні зразки моделей, носії програмної пам'яті та документи, подані заявником.
У разі виявлення помилок у витягу заявник може звернутися до уповноваженої організації з вимогою внести зміни до Державного реєстру. За виправлення помилок плата не справляється. Уповноважена організація видає заявнику новий витяг після повернення ним витягу, що містить помилку.
18. У разі прийняття рішення про відмову у включенні моделі (внесення змін) до Державного реєстру Державна податкова адміністрація у тижневий строк офіційно повідомляє уповноважену організацію про причини відмови, яка у триденний строк після надходження повідомлення інформує про це заявника та повертає йому надані контрольні зразки моделей.
Порядок розширення переліку версій внутрішнього програмного забезпечення моделі
19. Розширення переліку версій внутрішнього програмного забезпечення моделі, включеної до Державного реєстру, строк первинної реєстрації якої не закінчився, здійснюється Державною податковою адміністрацією на підставі висновку уповноваженої організації про відповідність моделі фіскальним вимогам з новою версією програмного забезпечення.
Документи для розширення переліку версій внутрішнього програмного забезпечення моделі заявник подає уповноваженій організації не пізніше ніж за місяць до закінчення строку первинної реєстрації.
20. Розширення переліку версій внутрішнього програмного забезпечення моделі, включеної до Державного реєстру, строк первинної реєстрації якої закінчився, здійснюється у порядку, встановленому для включення моделі до Державного реєстру.
Продовження строку первинної реєстрації моделі
21. Для продовження строку первинної реєстрації моделі, включеної до Державного реєстру, строк первинної реєстрації якої не закінчився, заявник подає уповноваженій організації не пізніше ніж за місяць до закінчення строку копії сертифіката відповідності моделі обов'язковим вимогам нормативних документів (із зазначенням складових частин реєстратора), атестат виробництва або сертифікат на систему управління якістю, видані відповідно до законодавства.
Порядок виключення моделі з Державного реєстру
22. Модель виключається з Державного реєстру Державною податковою адміністрацією на підставі висновку уповноваженої організації та рекомендації технічної комісії за поданням центральних органів виконавчої влади чи рішенням суду в разі виявлення в процесі експлуатації невідповідності моделі фіскальним вимогам або виробничих дефектів, які спотворюють фіскальну інформацію, а також у разі закінчення строку використання всіх реєстраторів такої моделі, що перебувають в експлуатації.
23. У разі прийняття рішення про виключення моделі з Державного реєстру Державна податкова адміністрація встановлює дату припинення реєстрації такої моделі та виключення її з Державного реєстру (з виведенням з експлуатації всіх реєстраторів моделі).
24. У разі зміни фіскальних вимог або вимог нормативних документів до реєстраторів Державна податкова адміністрація на підставі пропозицій технічної комісії встановлює строки та порядок виведення з експлуатації або доопрацювання реєстраторів, які не відповідають новим вимогам.
( Положення в редакції Постанови КМ N 1773 від 22.12.2006 )