• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про заходи щодо сприяння підприємствам в організації професійного навчання кадрів на виробництві

Кабінет Міністрів України  | Розпорядження, Заходи від 24.01.2001 № 13-р
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Розпорядження, Заходи
 • Дата: 24.01.2001
 • Номер: 13-р
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Розпорядження, Заходи
 • Дата: 24.01.2001
 • Номер: 13-р
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 24 січня 2001 р. N 13-р
Київ
Про заходи щодо сприяння підприємствам в організації професійного навчання кадрів на виробництві
1. Затвердити заходи щодо сприяння підприємствам в організації професійного навчання кадрів на виробництві (додаються).
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити реалізацію зазначених заходів.
2. Мінпраці здійснювати координацію роботи щодо організації професійного навчання кадрів на виробництві.
3. Держкомінформу забезпечити висвітлення в засобах масової інформації питань професійного навчання кадрів на виробництві.
Першийвице-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2001 р. N 13-р
ЗАХОДИ
щодо сприяння підприємствам в організації професійного навчання кадрів на виробництві
ЗахідВиконавецьТермін
виконання
1.Розробити і затвердити в установленому
порядку необхідні нормативно-правові,
інструктивні та методичні матеріали з
питань професійного навчання кадрів на
виробництві
Мінпраці
МОН
2001-2005
роки
2.Організувати розроблення і видання
навчальних програм та методичної
документації з питань професійного
навчання кадрів на виробництві
Мінпраці
МОН
інші
заінтере-
совані
центральні
органи
виконавчої
влади
-"-
3.Сприяти впровадженню в навчальний
процес гнучких модульних технологій
підготовки кадрів на виробництві,
зокрема за методикою Міжнародної
організації праці
Мінпраці
МОН
-"-
4.Організувати проведення циклу
науково-дослідних робіт з питань
підготовки кадрів на виробництві з
метою підготовки пропозицій щодо
удосконалення цього напряму діяльності
підприємств
Мінпраці
МОН
-"-
5.Утворити міжвідомчу консультативну
раду з питань підготовки кадрів на
виробництві та сприяти її діяльності
Мінпраці
МОН
інші
заінтере-
совані
центральні
органи
виконавчої
влади
1 квартал
2001 року
6.Розробити рекомендації щодо:

забезпечення належного рівня
професійного навчання кадрів на
виробництві;
Мінпраці
МОН
Держпід-
приємниц-
тва
II
квартал
2001 року
створення і діяльності регіональних
асоціацій підприємств недержавної
форми власності з питань професійного
навчання кадрів на виробництві
7.Розробити механізм стимулювання
персоналу підприємств з метою
посилення їх заінтересованості в
безперервному удосконаленні своїх
знань та вмінь
Мінпраці
Мінфін
до 1
грудня
2001 року
8.Проаналізувати та в разі потреби
внести зміни у державну статистичну
звітність щодо інформації про стан
підготовки та підвищення кваліфікації
кадрів у регіонах та галузях економіки
Мінпраці
Держкомстат
2001 рік
9.Розробити і впровадити заходи щодо
підвищення якості кадрового потенціалу
підприємств, удосконалення
професійного навчання персоналу на
виробництві
центральні
і місцеві
органи
виконавчої
влади
щороку
10.Організовувати для працівників
кадрових служб підприємств семінарські
заняття з питань професійного навчання
персоналу в умовах ринкової економіки
центральні
і місцеві
органи
виконавчої
влади
постійно
11.Забезпечувати вивчення, узагальнення
та поширення досвіду роботи
підприємств з питань професійного
навчання кадрів на виробництві
Мінпраці
Деркомінформ
інші заінте-
ресовані
центральні
органи
виконавчої
влади
-"-