Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці

Кабінет Міністрів України Постанова, Список від 17.11.1997 №1290
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 листопада 1997 р. N 1290
Київ
Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 679 від 13.05.2003 N 261 від 04.03.2004 N 1674 від 16.12.2004 N 1290 від 02.12.2009 N 1181 від 17.12.2012 N 192 від 02.03.2016 N 741 від 05.10.2016 )
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити:
відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про відпустки" Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, згідно з додатком N 1;
відповідно до пункту 1 частини першої статті 8 Закону України "Про відпустки" Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, згідно з додатком N 2.
Установити, що щорічні додаткові відпустки з кількох підстав (частина перша статті 10 Закону України "Про відпустки") надаються працівникам, професії та посади яких позначені у цих Списках значком (*).
2. Установити, що пропозиції щодо внесення змін до Списків, затверджених пунктом 1 цієї постанови, готуються Державною службою з питань праці на підставі обґрунтованих і погоджених із Міністерством охорони здоров’я клопотань заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, узгоджених із всеукраїнськими галузевими профспілками та об’єднаннями роботодавців, і подаються Міністерством соціальної політики до Кабінету Міністрів України.
( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 741 від 05.10.2016 )
3. Міністерству соціальної політики надавати роз’яснення щодо порядку застосування Списків, затверджених пунктом 1 цієї постанови.
( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 741 від 05.10.2016 )
Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 26
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 1997 р. N 1290
( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. N 679
СПИСОК
виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку
------------------------------------------------------------------
Номер| Виробництва, роботи, цехи, професії та посади |Максимальна
пози-| |тривалість
ції | |щорічної
| |додаткової
| |відпустки
| |за роботу
| |із
| |шкідливими
| |і важкими
| |умовами
| |праці,
| |календарних
| |днів
------------------------------------------------------------------
I. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ВИДОБУВАННЯ КАМ'ЯНОГО ТА БУРОГО ВУГІЛЛЯ,
БІТУМІНОЗНОГО СЛАНЦЮ. БУДІВНИЦТВО ШАХТ
Підземні роботи в діючих, тих, що будуються,
і дренажних шахтах
1. Робітники, майстри гірничі 14*
2. Працівники, зайняті на роботах з проходки,
поглиблення вертикальних стволів 12*
Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що
будуються, вугільних, сланцевих розрізах,
кар'єрах (включаючи гірничошляхові,
дорожньо-будівельні, ремонтні, монтажні
роботи, а також автомобільний і залізничний
транспорт) завглибшки до 150 метрів
3. Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри
шляхові, механіки 7*
4. Працівники, зайняті на роботах у
технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими
умовами праці 7*
Роботи на поверхні діючих і тих, що будуються,
вугільних, сланцевих, дренажних шахт,
розрізів; збагачувальні, брикетні й інші
фабрики; технологічний автотранспорт;
вантажно-транспортні управління; заводи;
технологічний комплекс; навантажування
вугілля, сланцю в залізничні вагони;
рекультивація земель; котельні, інші
виробництва, цехи, види робіт із
шкідливими і важкими умовами праці
5. Усі працівники 14
ВИДОБУВАННЯ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ ТА РУД КОЛЬОРОВИХ І
РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ (АЛЮМІНІЄВОЇ РУДИ
(БОКСИТІВ), СВИНЦЮ, ЦИНКУ, ОЛОВА, ХРОМУ,
НІКЕЛЮ, КОБАЛЬТУ, МОЛІБДЕНУ, ТАНТАЛУ, НІОБІЮ,
ВАНАДІЮ, МАРГАНЦЮ, РТУТІ ТА ІН.).
ВИДОБУВАННЯ ДОРОГОЦІННОГО, НАПІВДОРОГОЦІННОГО
КАМІННЯ ТА РУД ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ
Підземні гірничі роботи в діючих, тих, що
будуються, і дренажних рудниках (шахтах)
6. Робітники і майстри гірничі дільниць: очисної
(добувної), гірничопідготовчої,
гірничокапітальної; буропідривних (бурових,
підривних) робіт; внутрішньошахтного
транспорту, закладних комплексів та комплексів
підземного подрібнення, зайняті на роботах з
розробки:
ртутних руд 27*
інших корисних копалин 14*
7. Робітники і майстри гірничі інших підземних
дільниць, а також робітники, не зайняті
безпосередньо в забоях на роботах з розробки:
ртутних руд 14*
інших корисних копалин 10
Відкриті гірничі роботи
(включаючи рекультивацію земель)
Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що
будуються, розрізах, кар'єрах (включаючи
гірничошляхові, дорожньо-будівельні, ремонтні,
монтажні роботи, а також автомобільний і
залізничний транспорт)
завглибшки 150 метрів і нижче
8. Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри
шляхові, механіки, енергетики і
електромеханіки дільниць 10*
Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що
будуються, розрізах, кар'єрах (включаючи
гірничошляхові, дорожньо-будівельні, ремонтні,
монтажні роботи, а також автомобільний і
залізничний транспорт) завглибшки до
150 метрів
9. Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри
шляхові, механіки, енергетики і
електромеханіки дільниць 7*
10. Працівники, зайняті на роботах у
технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими
умовами праці 7*
ВИДОБУВАННЯ УРАНОВОЇ, БЕРИЛІЄВОЇ
І ТОРІЄВОЇ РУД
Підземні гірничі роботи в діючих і тих, що
будуються, рудниках і шахтах
11. Робітники і майстри, зайняті на роботах з
проходки гірничих виробок і видобутку руди 18*
12. Робітники і майстри, зайняті на роботах з
ремонту гірничих виробок, дільниць вентиляції
і внутрішньошахтного транспорту 12*
13. Робітники, зайняті ремонтом і обслуговуванням
обладнання в камерах і навколостовбурних
виробках 7*
Відкриті гірничі роботи в кар'єрах завглибшки
150 метрів і нижче
14. Робітники, майстри, майстри гірничі; механіки
та енергетики дільниць 10*
Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що
будуються, кар'єрах, включаючи ремонтні і
монтажні роботи, а також автомобільний і
залізничний транспорт
15. Робітники, майстри, майстри гірничі; механіки
та енергетики дільниць 7*
16. Працівники, зайняті у технологічному ланцюгу
із шкідливими і важкими умовами праці 7*
ГІРНИЧІ РОБОТИ В ГЕОЛОГОРОЗВІДЦІ
Підземні гірничі роботи на проходці шахт та
гірничих виробок в геологорозвідці
17. Робітники і майстри гірничі, зайняті
безпосередньо в забоях на роботах з розвідки:
уранових руд 21*
інших корисних копалин 14*
18. Робітники, майстри гірничі та бурові, не
зайняті безпосередньо в забоях на роботах з
розвідки:
уранових руд 14*
інших корисних копалин 10*
ВИДОБУВАННЯ ТОРФУ
Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що
будуються, кар'єрах та полях видобутку торфу
(включаючи роботи з підготовки торфових
родовищ до експлуатації, рекультивації
земель та ремонтні роботи)
завглибшки до 150 метрів
19. Працівники, безпосередньо зайняті на відкритих
гірничих роботах 7*
Роботи на поверхні: діючі і ті, що будуються,
брикетні заводи; технологічний транспорт;
вантажні роботи; котельні, інші виробництва,
цехи, види робіт із шкідливими і важкими
умовами праці
20. Працівники, безпосередньо зайняті на
зазначених роботах 14
ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ТА ГАЗУ
Буріння свердловин
Р о б і т н и к и
21. Електромонтер з обслуговування бурових
установок, помічник бурильника
експлуатаційного та розвідувального буріння
свердловин під час електробуріння 7
22. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, слюсар-ремонтник та
слюсар з механоскладальних робіт, зайняті
обслуговуванням та ремонтом технологічного
устаткування і ліній електропередачі на
промислах з добування нафти та газу, що
виділяють вільний сірководень 7
Вилучення з руди озокериту та асфальтиту
23. Апаратник перегонки, апаратник екстрагування,
оператор товарний 14
24. Завантажувач-вивантажувач, гірник 14
25. Дробильник 7
26. Машиніст розливальної машини 14
27. Флотаторник 7
ВИДОБУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ХІМІЧНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ
ДОБРИВ (ВИРОБНИЦТВА ПРИРОДНИХ ФОСФАТІВ І
ПРИРОДНИХ КАЛІЄВИХ СОЛЕЙ, ПРИРОДНОЇ СІРКИ,
ЗАЛІЗНОГО ТА МАГНІТНОГО КОЛЧЕДАНУ, ПРИРОДНИХ
СУЛЬФАТІВ І ПРИРОДНИХ КАРБОНАТІВ БАРІЮ
(БАРЕТИНУ І ВІТЕРИТУ), ПРИРОДНИХ БОРАТІВ,
ПРИРОДНОЇ МАГНІЄВОЇ СІРКИ (КИСЕРИТУ),
МІНЕРАЛЬНИХ БАРВНИКІВ, ПЛАВИКОВОГО ШПАТУ;
ВИДОБУВАННЯ РУД, ЩО МІСТЯТЬ БОР, МИШ'ЯК І
БАРИТ; ЗБИРАННЯ ГУАНО). ПІДЗЕМНЕ ВИДОБУВАННЯ
ОЗОКЕРИТУ ТА АСФАЛЬТИТУ
Підземні гірничі роботи
28. Робітники і майстри гірничі на інших підземних
роботах 10*
29. Робітники і майстри гірничі, зайняті на
очисних (добувних), гірничопідготовчих,
гірничо-капітальних, закладних, буропідривних
(бурових, підривних) роботах та на
внутрішньошахтному транспорті і в гірничих
виробках 14*
Відкриті гірничі роботи
(включаючи рекультивацію земель)
Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що
будуються, розрізах, кар'єрах і рудниках
(включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні,
ремонтні, монтажні роботи, а також
автомобільний та залізничний транспорт)
завглибшки 150 метрів і нижче
30. Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри
шляхові; механіки, енергетики,
електромеханіки, електрики дільниці 10*
Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що
будуються, розрізах, кар'єрах і рудниках
(включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні,
ремонтні, монтажні роботи, а також
автомобільний і залізничний транспорт)
завглибшки до 150 метрів, на гірничих відвалах
31. Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри
шляхові; механіки, енергетики,
електромеханіки, електрики дільниць 7*
32. Працівники, зайняті на роботах у
технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими
умовами праці 7*
ВИДОБУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАПНЯКУ, ГІПСУ,
АНГІДРИТУ, КРЕЙДИ, ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ, ГЛИНИ ТА
КАОЛІНУ, КВАРЦУ, СЛЮДИ ТА ІНШИХ НЕРУДНИХ
КОРИСНИХ КОПАЛИН (АЗБЕСТУ, ПОЛЬОВОГО ШПАТУ,
КРЕМЕНИСТОГО ВИКОПНОГО
БОРОШНА, ПРИРОДНОГО ГРАФІТУ, ДОЛОМІТУ,
СТЕАТИТУ (ТАЛЬКУ), НЕГМАТИТУ, ПРИРОДНОГО
АСФАЛЬТУ, БІТУМУ ТОЩО)
Підземні роботи
33. Робітники, майстри, майстри гірничі, зайняті
на:
видобуванні; гірничопідготовчих,
гірничокапітальних і буропідривних
(бурових, підривних) роботах; на
внутрішньошахтному транспортуванні
нерудних корисних копалин і різанні
каменю 14*
на інших підземних роботах 10*
34. Робітники, не зайняті безпосередньо у забоях 10*
Відкриті гірничі роботи
(включаючи рекультивацію земель)
Відкриті гірничі роботи у діючих і тих, що
будуються, розрізах, кар'єрах і рудниках
(включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні,
ремонтні, монтажні роботи, а також
автомобільний, залізничний транспорт)
завглибшки 150 метрів і більше
35. Робітники, майстри (старші майстри), майстри
гірничі, майстри шляхові, механіки,
енергетики, електромеханіки, начальники
дільниць (змін) 10*
Відкриті гірничі роботи у діючих і тих, що
будуються, розрізах, кар'єрах і рудниках
(включаючи гірничо-шляхові, дорожньо-будівельні,
ремонтні, монтажні роботи, а
також автомобільний, залізничний транспорт)
завглибшки до 150 метрів,
на гірничих відвалах
36. Робітники, майстри (старші майстри), майстри
гірничі, майстри шляхові, механіки,
енергетики, електромеханіки, начальники
дільниць (змін) 7*
37. Працівники, зайняті у технологічному ланцюгу
із шкідливими і важкими умовами праці 7*
ВИДОБУВАННЯ СОЛІ
Підземні роботи
38. Робітники, майстри, майстри гірничі, зайняті
на:
видобувних, гірничопідготовчих, гірничо-
капітальних і буропідривних (бурових,
підривних) роботах, транспортуванні,
навантажуванні, розпилюванні солі 14*
інших підземних роботах 10*
Відкриті гірничі роботи, включаючи видобування
осадної солі в озерах і басейнах
Відкриті гірничі роботи у діючих і тих, що
будуються, розрізах, кар'єрах, копальнях
(включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні,
ремонтні, монтажні роботи, а також
автомобільний
і залізничний транспорт)
39. Робітники, майстри (старші майстри), майстри
гірничі, майстри шляхові, механіки,
енергетики, електромеханіки дільниць (змін) 7*
40. Працівники, зайняті на роботах в
технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими
умовами праці 7*
Роботи на поверхні шахт
41. Бункерувальник 7
42. Машиніст підйомної машини 7
43. Перекидальники, які виконують роботу способом:
ручної відкатки 14
механічної відкатки 7
44. Стовбуровий 14
ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Збагачувальні, дробильно-сортувальні, брикетні
та агломераційні фабрики (цехи); випалювання
руд та нерудних копалин у чорній металургії
Р о б і т н и к и
45. Агломератник 14
46. Апаратник згущувачів, зайнятий обслуговуванням
відстійників 14
47. Апаратник конверсії, зайнятий на
сіркоуловлювальних установках 14
48. Бункерувальник 14
49. Вантажник, зайнятий вантаженням залізничних
вагонів біля приймальних бункерів
агломераційних фабрик 14
50. Вантажник, зайнятий вантаженням сировини та
палива 7
51. Вивантажувач пилу 14
52. Вогнезахисник 14
53. Вулканізаторник, зайнятий вулканізацією
транспортерних стрічок 7
54. Газогенераторник 14
55. Гідромоніторник, зайнятий на промивальній
фабриці 14
56. Гірник, зайнятий відкаткою вагонеток ручним
способом 7
57. Горновий на агломерації та випалюванні 14
58. Грохотник 14
59. Грохотник-шурувальник 14
60. Дозувальник 14
61. Дозувальник гарячого повертання 14
62. Дозувальник та розчиняльник реагентів 14
63. Дробильник 14
64. Завантажувач-вивантажувач вагранок і печей 14
65. Завантажувач мелючих тіл 14
66. Знімач брикетів 14
67. Контролер продукції збагачення, зайнятий на
гарячих ділянках робіт 14
68. Концентраторник 14
69. Коректувальник шламу 14
70. Лебідник, зайнятий підійманням
розвантажувальних платформ 14
71. Машиніст брикетного преса 14
72. Машиніст вентиляційної та аспіраційної
установок, зайнятий обслуговуванням димососів 14
73. Машиніст ексгаустера, машиніст насосних
установок 14
74. Машиніст екскаватора, зайнятий на сульфітних
складах 14
75. Машиніст живильника 14
76. Машиніст змішувальних барабанів 14
77. Машиніст компресорних установок, зайнятий у
виробничих приміщеннях 7
78. Машиніст конвеєра 14
79. Машиніст крана металургійного виробництва,
зайнятий вантаженням гарячого агломерату,
обслуговуванням крана у приміщенні фабрик,
обслуговуванням крана на рудному складі 14
80. Машиніст механічного устаткування та машиніст
електричного устаткування землесосних плавучих
несамохідних снарядів та ґрунтонасосних
установок 14
81. Машиніст мішалок 7
82. Машиніст млинів 14
83. Машиніст мотовоза 7
84. Машиніст огрудковувача 14
85. Машиніст перевантажувачів, зайнятий
обслуговуванням пилових установок,
пневматичних і гідравлічних перевантажувачів 14
86. Машиніст перекидного жолоба 14
87. Машиніст промивальних машин 14
88. Машиніст промивальних машин, зайнятий:
веденням процесу зневоднення 14
обслуговуванням приводів зневоднювальних
ящиків 7
89. Машиніст скіпового підіймача, зайнятий на:
коксопідіймачах та скіпах 14
інших роботах та підіймачах 7
90. Машиніст установки з обробки транспортних
засобів, зайнятий обробкою гірничої маси і
товарної продукції в залізничних вагонах
речовинами, що захищають від замерзання та
прилипання 14
91. Обпалювач 14
92. Оператор з обслуговування установок для
пилогазоуловлювання 14
93. Оператор пульта керування, що знаходиться
безпосередньо у технологічному відділенні
фабрики 14
94. Прибиральник виробничих приміщень 14
95. Пробовідбірник, зайнятий відбиранням проб
гарячого агломерату 14
96. Робітники (всіх професій) та майстри
збагачувальних та дробильно-сортувальних
фабрик, рудників, шахт і металургійних
заводів, зайняті дробленням, подрібненням,
помелом та шихтуванням руд чорних металів та
плавикового шпату, що містять не менш як 10
відсотків вільного двоокису кремнію:
сухим способом 28
мокрим способом 14
97. Робітники, зайняті вантаженням у залізничні
вагони руди, вологость якої становить менш як
3 відсотки 21
98. Робітники, зайняті ремонтом устаткування на
дільницях, де проводяться роботи:
сухим способом 21
мокрим способом 14
99. Сепараторник, зайнятий збагаченням руди 14
100. Сортувальник, зайнятий сортуванням та
розбиранням рудних та нерудних копалин 14
101. Сушильник 14
102. Тесляр, зайнятий у приміщенні фабрики 7
103. Транспортувальник, зайнятий перевезенням та
розливанням реагентів 7
104. Фільтрувальник 14
105. Флотаторник 14
106. Шламівник-басейник 7
К е р і в н и к и
107. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
безпосередньо зайняті на дільницях, де
більшість робітників мають право на щорічну
додаткову відпустку за роботу із шкідливими
умовами праці тривалістю до:
4 календарних днів 14
7 календарних днів 7
108. Майстер та начальник зміни, зайняті на роботах
з вантаження у залізничі вагони руди,
вологость якої становить менш як 3 відсотки 21
Подрібнення, розмелювання та обробка
матеріалів у збагаченні кольорових металів
Переробка руд кольорових та рідкісних металів,
плавикового шпату та матеріалів з вмістом менш
як 10 відсотків вільного двоокису кремнію
Р о б і т н и к и
109. Апаратник-гідрометалург, зайнятий у процесі
класифікації пульпи мокрого помелу 14
110. Бункерувальник 14
111. Вагар, зайнятий зважуванням шихти 7
112. Грохотник 14
113. Дозувальник 14
114. Дробильник, зайнятий дробленням гарячого спеку
у виробництві глинозему, інших руд, а також
плавикового шпату та матеріалів 14
115. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий у шихтових цехах
(відділеннях) 14
116. Змішувальник 14
117. Машиніст вагоноперекидача 7
118. Машиніст млинів, зайнятий подрібненням руди та
класифікацією подрібненого матеріалу 14
119. Машиніст просіювальних установок 14
120. Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті у
шихтових цехах (відділеннях):
ремонтом устаткування 7
обслуговуванням устаткування 14
121. Сортувальник, зайнятий сортуванням руди 14
122. Транспортувальник та машиніст живильника,
зайняті транспортуванням гарячого спеку у
виробництві глинозему; транспортуванням руд та
матеріалів 14
123. Транспортувальник, зайнятий обслуговуванням
елеватора 14
124. Шихтувальник 14
К е р і в н и к и
125. Майстер зміни, зайнятий у шихтових цехах та
відділеннях 14
Дробильні та шихтові цехи (відділення)
у виробництві свинцю
Р о б і т н и к и
126. Бункерувальник 14
127. Дозувальник та дробильник 14
128. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 14
129. Мастильник та змішувальник 14
130. Машиніст крана (кранівник) 14
131. Машиніст млинів, машиніст живильника 14
132. Машиніст скіпового підіймача 14
133. Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті
ремонтом металургійного устаткування 14
134. Стропальник 14
135. Транспортувальник (такелажні роботи) 14
136. Транспортувальник, зайнятий обслуговуванням
елеватора 14
137. Шихтувальник 14
К е р і в н и к и
138. Майстер 14
Переробка руд кольорових та рідкісних металів,
плавикового шпату та матеріалів з вмістом не
менш як 10 відсотків вільного двоокису кремнію
139. Робітники та майстри, зайняті у дробильних та
дробильно-шихтарних цехах (відділеннях) та на
переробках збагачувальних фабрик,
металургійних заводів, шахт та рудників, а
також робітники, зайняті ремонтом устаткування
у перелічених цехах (відділеннях) 28
Вантажно-розвантажувальна станція
повітряно-канатної дороги
140. Бункерувальник 28
141. Вагонетник повітряно-канатної дороги, зайнятий
відкаткою навантажених та порожніх вагонів 28
142. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 28
143. Слюсар-ремонтник, електрослюсар (слюсар)
черговий та з ремонту устаткування, зайняті на
станції підвісної канатної дороги 28
Збагачення руд кольорових та рідкісних
металів, а також алмазної сировини та
плавикового шпату, крім ніобієвих
(лопаритових) руд
Р о б і т н и к и
144. Апаратник-гідрометалург, зайнятий веденням
процесу вилуговування продуктів з відходів
виробництва 14
145. Апаратник-гідрометалург, зайнятий:
веденням ціанистих процесів
золотовитягувальних фабрик 14
на олов'яних доводочних фабриках 7
на інших процесах збагачення 14
146. Апаратник збагачення золотовмісних руд,
зайнятий обслуговуванням екстракторів у
ціанистих процесах золотовитягувальних фабрик
та інших процесах збагачення 14
147. Апаратник збагачення золотовмісних руд та
апаратник згущувачів, зайняті веденням
ціанистих процесів золотовитягувальних фабрик
та інших процесів збагачення 14
148. Апаратник збагачення золотовмісних руд,
зайнятий веденням процесу амальгамації та
обробки амальгами 14
149. Апаратник збагачення золотовмісних руд,
зайнятий:
обробленням та вантаженням афелів ручним
способом 14
вантаженням афелів гідравлічним способом 7
150. Апаратник збагачення золотовмісних руд,
зайнятий веденням процесу обробки шламів 14
151. Апаратник приготування вапняного молока 14
152. Бетоняр, зайнятий:
у дробильних цехах та відділеннях 14
в інших виробничих цехах (відділеннях)
збагачувальних фабрик 7
153. Вантажник, зайнятий вантаженням та
розвантаженням отруйних хімікатів 14
154. Варник рідкого скла 14
155. Газозварник, зайнятий у цехах реагентів та на
дільницях амальгамації та ціанування
золотовитягувальних фабрик 14
156. Гідромоніторник, зайнятий розмиванням пісків у
бункерах 14
157. Гірник, зайнятий підкаткою та відкаткою
вагонеток на збагачувальних фабриках 7
158. Дозувальник 14
159. Електрозварник ручного зварювання, зайнятий у
цехах реагентів та на дільницях амальгамації
та ціанування золотовитягувальних фабрик 14
160. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий:
у цехах реагентів, на дільницях
амальгамації та ціанування
золотовитягувальних фабрик, ремонтом
устаткування у цехах збагачення свинцю та
у дробильних цехах та відділеннях 14
в інших виробничих цехах (відділеннях)
збагачувальних фабрик 7
161. Завантажувач мелючих тіл 7
162. Контролер дорогоцінної продукції 7
163. Концентраторник, зайнятий веденням процесу
відсадження на концентраційних столах,
відсаджувальних машинах та іншому
збагачувальному обладнанні 7
164. Лаборант-рентгеноструктурник, зайнятий
обслуговуванням рентгенапарата 21
165. Машиніст бульдозера, зайнятий транспортуванням
руди та концентратів 14
166. Машиніст екскаватора, зайнятий обслуговуванням
екскаватора з:
двигуном внутрішнього згоряння 14
електричним двигуном 7
167. Машиніст компресорних установок, зайнятий
обслуговуванням компресорів 7
168. Машиніст крана (кранівник), зайнятий:
на дільницях амальгамації та ціанування
золотовитягувальних фабрик, у дробильних
цехах та відділеннях 14
в інших виробничих цехах (відділеннях)
збагачувальних фабрик 7
169. Машиніст млинів, зайнятий на спіральних та
рейкових класифікаторах та гідроциклонах 7
170. Машиніст насосних установок, зайнятий
обслуговуванням вакуум-насосів та машиніст
газодувних машин 14
171. Машиніст насосних установок, зайнятий на
збагачувальних фабриках та хвостовому
господарстві 7
172. Машиніст промивальних машин, зайнятий
обслуговуванням кеоритної мийки, бутари,
скрубера 7
173. Оператор пульта керування, зайнятий у цехах
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 листопада 1997 р. N 1290
Київ
Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!