• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників субєктів перевезення небезпечних вантажів

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 31.10.2007 № 1285
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 31.10.2007
 • Номер: 1285
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 31.10.2007
 • Номер: 1285
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 жовтня 2007 р. N 1285
Київ
Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 955 від 25.12.2013 N 186 від 08.04.2015 )
Відповідно до статті 11 Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, що додається.
2. Міністерству транспорту та зв'язку і Міністерству внутрішніх справ до 1 березня 2008 року:
вжити заходів для організації та проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів;
забезпечити підготовку нормативно-правових актів, необхідних для виконання затвердженого цією постановою Порядку.
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2007 р. N 1285
ПОРЯДОК
проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів
1. Спеціальне навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів (далі - спеціальне навчання) проводиться з метою вивчення умов перевезення небезпечних вантажів, вимог актів законодавства та нормативних документів у сфері перевезення небезпечних вантажів.
2. Спеціальне навчання проходять працівники суб'єктів перевезень небезпечних вантажів, що займаються класифікацією, пакуванням, маркуванням чи нанесенням знаків небезпеки та інформаційних табло на упаковки, оформленням транспортних документів, відправленням, перевезенням або прийманням небезпечних вантажів, проведенням вантажних та інших операцій, пов'язаних з перевезенням таких вантажів.
Дія цього Порядку не поширюється на працівників суб'єктів перевезення радіоактивних матеріалів. Спеціальне навчання проводиться відповідно до Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів.
3. За результатами проходження спеціального навчання видається свідоцтво (сертифікат), форму якого затверджує для працівників, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом, МВС, для всіх інших працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів - Мінінфраструктури з урахуванням міжнародних стандартів та вимог у сфері перевезення небезпечних вантажів.
( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 186 від 08.04.2015 )
У свідоцтві (сертифікаті) зазначаються серія та номер, строк дії, прізвище, ім'я та по батькові, кваліфікація, галузь транспорту та клас небезпечного вантажу, відведене місце для підпису відповідальної особи та печатки.
Бланки свідоцтва (сертифіката), що виготовляються на папері формату А7 (105 х 74 міліметрів), мають не менше як п'ять ступенів захисту.
( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955 від 25.12.2013 )
4. Мінінфраструктури та МВС в межах своїх повноважень:
( Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 186 від 08.04.2015 )
установлюють вимоги до центрів спеціального навчання та органів, уповноважених проводити перевірку знань, здійснюють їх визначення та реєстрацію;
забезпечують розроблення та затверджують за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади типові програми та тематичні плани спеціального навчання, порядок складання іспитів, тести;
( Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 186 від 08.04.2015 )
організовують проведення спеціального навчання;
забезпечують ведення електронної бази даних про осіб, що пройшли спеціальне навчання;
здійснюють науково-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу;
координують роботу центрів спеціального навчання та органів, уповноважених проводити перевірку знань, та здійснюють контроль за навчанням та перевіркою знань в порядку, встановленому відповідно до своєї компетенції Мінінфраструктури та МВС.
( Абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 186 від 08.04.2015 )
5. Центри спеціального навчання:
розробляють на основі типових програми та тематичні плани спеціального навчання і забезпечують їх виконання;
здійснюють матеріально-технічне забезпечення навчального процесу;
впроваджують в практику сучасні технології навчання;
здійснюють добір викладачів необхідної кваліфікації;
ведуть облік навчальної роботи.
6. Органи, уповноважені проводити перевірку знань:
упроваджують у процес перевірки знань сучасні технології;
формують екзаменаційні білети із завдань, що входять до складу затверджених тестів;
( Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 186 від 08.04.2015 )
проводять перевірку знань шляхом складення іспитів працівниками;
видають свідоцтво (сертифікат);
ведуть облік осіб, яким видано свідоцтво (сертифікат).
7. Фінансування витрат, пов'язаних з направленням та проходженням спеціального навчання, провадиться суб'єктом перевезення небезпечних вантажів.