Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік, Критерії від 02.12.2021 №1263
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Перелік, Критерії

Дата 02.12.2021

Номер 1263

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 02 грудня 2021 р. № 1263
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей
постановляє:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2021 р. № 1263
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей
1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження організаторами азартних ігор господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор (далі — суб’єкти господарювання), належать:
вид діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;
порушення вимог законодавства, стандартів і нормативних докуметів у сфері організації та проведення азартних ігор (за останні три роки, що передують плановому періоду);
кількість у суб’єкта господарювання місць провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;
кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), здійснених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду та за результатами яких встановлені порушення у сфері організації та проведення азартних ігор.
2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор визначено в додатку 1.
3. Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2.
4. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів — до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів — до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів — до незначного ступеня ризику.
5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері організації та проведення азартних ігор здійснюються Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей щодо суб’єкта господарювання, якого віднесено до:
високого ступеня ризику — не частіше одного разу на рік;
середнього ступеня ризику — не частіше одного разу на два роки;
незначного ступеня ризику — не частіше одного разу на три роки.
6. Періодичність здійснення наступного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо відповідного суб’єкта господарювання відраховується від дати закінчення планового періоду, в якому здійснювався захід державного нагляду (контролю).
Додаток 1
до критеріїв
РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор
Цілі державного нагляду (контролю) (код)Ризик настання негативних наслідків від провадження
господарської діяльності
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності і визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
подія, що містить ризик настання негативних
наслідків
негативний наслідок
1. Життя та здоров’я людини (О1)недотримання принципів відповідальної гризростання серед населення кількості осіб із вираженою
ігровою залежністю (лудоманією)
вид діяльності у сфері організації та проведення
азартних ігор
порушення вимог законодавства, стандартів і
нормативних документів у сфері організації та проведення азартних
ігор (за останні три роки, що передують плановому періоду)
кількість у суб’єкта господарювання місць провадження
господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних
ігор

кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю),
здійснених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх трьох
років, що передують плановому періоду та за результатами яких
встановлені порушення у сфері організації та проведення азартних
ігор
2. Належна якість продукції, робіт та послуг
(немайнові блага) (О2)
діяльність суб’єкта господарювання, що призвела до
порушення прав і законних інтересів громадян
моральна шкода, заподіяна окремим фізичним особам;

негативний вплив на соціальні відносини
вид діяльності у сфері організації та проведення
азартних ігор
порушення вимог законодавства, стандартів і
нормативних документів у сфері організації та проведення азартних
ігор (за останні три роки, що передують плановому періоду)
кількість у суб’єкта господарювання місць провадження
господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних
ігор
кількість позапланових заходів державного нагляду
(контролю), здійснених щодо суб’єкта господарювання протягом
останніх трьох років, що передують плановому періоду та за
результатами яких встановлені порушення у сфері організації та
проведення азартних ігор
3. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові
блага) (О3)
незабезпечення дотримання однакових для всіх гравців
умов азартної гри
матеріальна шкода, заподіяна окремим фізичним
особам;
негативний вплив на соціальні відносини
вид діяльності у сфері організації та проведення
азартних ігор
порушення вимог законодавства, стандартів і
нормативних документів у сфері організації та проведення азартних
ігор (за останні три роки, що передують плановому періоду)
кількість у суб’єкта господарювання місць провадження
господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних
ігор
кількість позапланових заходів державного нагляду
(контролю), здійснених щодо суб’єкта господарювання протягом
останніх трьох років, що передують плановому періоду та за
результатами яких встановлені порушення у сфері організації та
проведення азартних ігор
Додаток 2
до критеріїв
ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, їх показники та кількість балів за кожним показником
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності і визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
Показники критеріївКількість балів
1. Вид діяльності у сфері організації та проведення
азартних ігор
1) організація та проведення азартних ігор у гральних
закладах казино
13
2) організація та проведення азартних ігор казино в
мережі Інтернет
16
3) організація та проведення букмекерської діяльності
в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет (у тому числі
діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі)
15
4) організація та проведення азартних ігор у залах
гральних автоматів
14
5) організація та проведення азартних ігор в покер в
мережі Інтернет
13
2. Порушення вимог законодавства, стандартів і
нормативних документів у сфері організації та проведення азартних
ігор (за останні три роки, що передують плановому періоду)
1) організаційні вимоги3
2) кадрові вимоги2
3) матеріально-технічні вимоги2
4) фінансово-економічні вимоги2
5) вимоги щодо ідентифікації та верифікації гравця3
6) вимоги щодо грального обладнання та прийняття
ставок
3
7) інші вимоги законодавства2
8) порушення відсутні0
3. Кількість у суб’єкта господарювання місць
провадження господарської діяльності у сфері організації та
проведення азартних ігор
шість і більше7
від двох до п’яти4
одне2
4. Кількість позапланових заходів державного нагляду
(контролю), здійснених щодо суб’єкта господарювання протягом
останніх трьох років, що передують плановому періоду та за
результатами яких встановлені порушення у сфері організації та
проведення азартних ігор
два і більше2
один1
заходи не здійснювалися0
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 02 грудня 2021 р. № 1263
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей
постановляє:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2021 р. № 1263
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей
1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження організаторами азартних ігор господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор (далі — суб’єкти господарювання), належать:
вид діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;
порушення вимог законодавства, стандартів і нормативних докуметів у сфері організації та проведення азартних ігор (за останні три роки, що передують плановому періоду);
кількість у суб’єкта господарювання місць провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;
кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), здійснених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду та за результатами яких встановлені порушення у сфері організації та проведення азартних ігор.

30 днiв передплати безкоштовно!