• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законів України

Верховна Рада України  | Закон від 14.04.2009 № 1255-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 14.04.2009
 • Номер: 1255-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 14.04.2009
 • Номер: 1255-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 36-37, ст.512 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У частині сьомій статті 9 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2006 р., N 51, ст. 519) слова "державні органи, установи і організації" в усіх відмінках замінити словами "державні органи, установи, організації, а також Державне підприємство обслуговування повітряного руху України" у відповідному відмінку.
2. У частині дев'ятій статті 6 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324, N 51, ст. 519) слова "державні органи, установи і організації" в усіх відмінках замінити словами "державні органи, установи, організації, а також Державне підприємство обслуговування повітряного руху України" у відповідному відмінку.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
3. Рекомендувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 14 квітня 2009 року
N 1255-VI