• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку видачі довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобовязань з такого податку

Кабінет Міністрів України , Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 27.12.2010 № 1243
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України , Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 27.12.2010
 • Номер: 1243
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України , Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 27.12.2010
 • Номер: 1243
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 2010 р. N 1243
Київ
Про затвердження Порядку видачі довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку
( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 36 від 04.02.2015 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 36 від 04.02.2015 )
Відповідно до пункту 179.3 статті 179 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок видачі довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку, що додається.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 36 від 04.02.2015 )
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. N 1998 "Про затвердження Порядку отримання довідки про сплату податку з доходів фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, або про відсутність податкових зобов'язань з цього податку" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 52, ст. 2786).
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 27
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 р. N 1243
ПОРЯДОК
видачі довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку
( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 36 від 04.02.2015 )( У тексті Порядку слова "орган державної податкової служби" в усіх відмінках замінено словами "орган державної фіскальної служби" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 36 від 04.02.2015 )
1. Цей Порядок регламентує подання платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання (далі - платник податку), органу державної фіскальної служби декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) для отримання довідки органу державної фіскальної служби про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку (далі - довідка).
2. Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) (далі - декларація) подається платником податку до органу державної фіскальної служби за податковою адресою не пізніше ніж протягом 60 календарних днів, що передують виїзду платника податку за кордон на постійне місце проживання. Декларація подається за три останні звітні податкові періоди (у разі наявності невиконаного обов'язку з подання) та за звітний період поточного року (з початку поточного року до строку, на який припадає день подання такої декларації).
3. Протягом 30 календарних днів з дня отримання декларації орган державної фіскальної служби зобов'язаний визначити податкове зобов'язання платника податку та надіслати йому податкове повідомлення, а у разі відсутності податкових зобов'язань - видати довідку платнику податку.
Платник податку зобов'язаний у порядку, передбаченому Податковим кодексом України, сплатити визначену у податковому повідомленні суму податкового зобов'язання, включаючи пеню та штрафні санкції (у разі наявності).
( Абзац третій пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 36 від 04.02.2015 )
4. Довідка засвідчується підписом начальника органу державної фіскальної служби і скріплюється печаткою.
5. Довідка дійсна протягом 60 календарних днів з дати видачі.
6. Довідка, форма якої визначається ДФС, повинна містити такі дані: назву органу державної фіскальної служби, який видає довідку; прізвище, ім'я та по батькові платника податку; реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті); звітний податковий період, за який подано декларацію та видається довідка; інформацію про сплату податку на доходи фізичних осіб або про відсутність податкових зобов'язань з такого податку.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 36 від 04.02.2015 )
7. Видана органом державної фіскальної служби довідка подається платником податку до органів митного контролю під час перетинання митного кордону України та є підставою для проведення митних процедур.