• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємств та організацій, заснованих громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю

Верховна Рада України  | Закон від 05.12.2019 № 344-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 05.12.2019
 • Номер: 344-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 05.12.2019
 • Номер: 344-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємств та організацій, заснованих громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, N 15, ст.90)
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Податкового кодексу України(Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1) в абзаці другому пункту 142.1 статті 142, абзаці третьому пункту 197.6 статті 197 , підпункті 268-1.2.1 пункту 268-1.2 статті 268-1, абзаці другому підпункту 282.1.2 пункту 282.1 статті 282 та абзаці другому пункту 286.7 статті 286 слова "Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" та "Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" замінити відповідно словами " Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" та " Законом України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" ;
2) в абзаці другому підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 слова "інвалідам війни" замінити словами "особам з інвалідністю внаслідок війни";
3) у підпункті 165.1.1 пункту 165.1 статті 165:
абзац перший викласти в такій редакції:
"165.1.1. сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги особам з інвалідністю з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом, у тому числі (але не виключно)";
у підпункті "б" слово "спортсменам-інвалідам" замінити словами "спортсменам з інвалідністю";
4) у пункті 8 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення":
в абзаці першому цифри "2020" замінити цифрами "2025";
в абзаці третьому слова "Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" замінити словами " Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" ;
5) у тексті Кодексу слова "інвалід", "дитина-інвалід", "громадські організації інвалідів" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю", "громадські об’єднання осіб з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент УкраїниВ.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
5 грудня 2019 року
№ 344-IX