• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 05.07.2024 № 791
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 05.07.2024
 • Номер: 791
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 05.07.2024
 • Номер: 791
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 05 липня 2024 р. № 791
Київ
Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 "Про надання фінансової державної підтримки" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489; 2021 р., № 11, ст. 468; 2023 р., № 33, ст. 1763), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2024 р. № 791
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва
1. Абзац другий пункту 2 після слів "комунального сектору економіки" доповнити словами "; об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (у значенні, наведеному в Законі України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку") та житловобудівельний (житловий, обслуговуючий) кооператив — юридична особа, що утворена фізичними та/або юридичними особами відповідно до Закону України "Про кооперацію" та представляє співвласників багатоквартирного будинку, управління яким вона здійснює".
2. Підпункт 2 пункту 5 після слів "суб’єктам підприємництва" доповнити словами "(крім об’єднання співвласників багатоквартирного будинку і житлово-будівельного (житлового, обслуговуючого) кооперативу)".
3. У пункті 8:
1) підпункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
"впровадження заходів з енергоефективності об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку і житлово-будівельним (житловим, обслуговуючим) кооперативом, включаючи придбання та улаштування генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, установок зберігання електричної енергії та допоміжного обладнання;";
2) підпункт 2 після слів "суб’єктам підприємництва" доповнити словами "(крім об’єднання співвласників багатоквартирного будинку і житлово-будівельного (житлового, обслуговуючого) кооперативу)".
4. Пункт 9 доповнити абзацами такого змісту:
"8) впровадження заходів з енергоефективності об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку і житлово-будівельним (житловим, обслуговуючим) кооперативом, включаючи придбання та улаштування генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, установок зберігання електричної енергії та допоміжного обладнання.
Державна підтримка для об’єднання співвласників багатоквартирного будинку і житлово-будівельного (житлового, обслуговуючого) кооперативу надається виключно за напрямом, визначеним підпунктом 8 цього пункту.".
5. Пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:
"кредиту (кредитів), що надається (надаються) об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку і житлово-будівельному (житловому, обслуговуючому) кооперативу за напрямом, визначеним підпунктом 8 пункту 9 цього Порядку, який не перевищує 5 млн. гривень.".
6. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:
"Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку і житловобудівельний (житловий, обслуговуючий) кооператив можуть звернутися за отриманням державної підтримки до 30 жовтня 2025 року.".
7. Пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:
"п’яти років — на фінансування об’єднання співвласників багатоквартирного будинку і житлово-будівельного (житлового, обслуговуючого) кооперативу за напрямом, визначеним підпунктом 8 пункту 9 цього Порядку.".
8. Підпункт 1 пункту 14 доповнити абзацом такого змісту:
"об’єднання співвласників багатоквартирного будинку і житловобудівельного (житлового, обслуговуючого) кооперативу — не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс сім процентних пунктів;".
9. У пункті 16:
1) абзац другий після слів "суб’єктів підприємництва" доповнити словами "(крім об’єднання співвласників багатоквартирного будинку і житлово-будівельного (житлового, обслуговуючого) кооперативу)";
2) доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:
"до рівня 7 відсотків річних — у перший рік кредитування для кредитів, наданих об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку і житлово-будівельному (житловому, обслуговуючому) кооперативу за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва", з другого року кредитування компенсація відсотків буде здійснюватися за рахунок коштів державної установи "Фонд енергоефективності" та інших джерел, не заборонених законодавством.".
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий — двадцять перший вважати відповідно абзацами десятим — двадцять другим;
3) абзац десятий після слів "суб’єктом підприємництва" доповнити словами "(крім об’єднання співвласників багатоквартирного будинку і житлово-будівельного (житлового, обслуговуючого) кооперативу)".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua