• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, такими, які мають важливе значення для галузей національної економіки в особливий період

Міністерство внутрішніх справ України  | Наказ, Критерії від 10.04.2023 № 285
Реквізити
 • Видавник: Міністерство внутрішніх справ України
 • Тип: Наказ, Критерії
 • Дата: 10.04.2023
 • Номер: 285
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство внутрішніх справ України
 • Тип: Наказ, Критерії
 • Дата: 10.04.2023
 • Номер: 285
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.04.2023 м. Київ № 285
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 травня 2023 р. за № 760/39816
Про затвердження Критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, такими, які мають важливе значення для галузей національної економіки в особливий період
Відповідно до підпункту 4 пункту 2 Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76, із метою врегулювання питання бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, такими, які мають важливе значення для галузей національної економіки в особливий період, що додаються.
2. Управлінню мобілізаційної роботи, цивільного захисту та критичної інфраструктури (Глушак О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України О. Сергєєва.
 

Міністр

Ігор КЛИМЕНКО
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
10 квітня 2023 року № 285
Критерії,
за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, такими, які мають важливе значення для галузей національної економіки в особливий період
1. Ці Критерії встановлюють умови, за наявності яких підприємство, установа і організація, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України (далі - підприємство), визначаються такими, які мають важливе значення для галузей національної економіки.
2. Підприємство визначається таким, яке має важливе значення для галузей національної економіки, якщо воно відповідає хоча б одному з таких критеріїв:
1) забезпечує задоволення потреб органів досудового розслідування, судів, юридичних та фізичних осіб у незалежній, кваліфікованій та об'єктивній експертизі;
здійснює оцінку відповідності (випробування, сертифікації, інспектування) продукції, процесів і послуг;
проводить оцінку майна, майнових прав та здійснює професійну оціночну діяльності;
здійснює огляд та експертне дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують;
здійснює відстрілювання вогнепальної зброї та огляд її технічного стану;
здійснює криміналістичний облік, організовує належне використання інформаційних фондів;
проводить науково-дослідну, науково-методичну та інформаційну діяльність у галузі судової експертизи і криміналістики;
2) забезпечує належне функціонування єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, формує та підтримує в актуальному стані інформаційні ресурси, що входять до неї, здійснює повноваження з питань цифрового розвитку;
3) упроваджує, забезпечує функціонування, обслуговування, технічну підтримку та розвиток єдиної багатозонової системи цифрового радіозв'язку у відповідних смугах радіочастот, що використовуються спеціальними користувачами радіочастотного спектра;
4) здійснює комплекс профілактичних, лікувальних, оздоровчих та реабілітаційних заходів, спрямованих на охорону і зміцнення здоров'я осіб, санітарно-епідеміологічний нагляд на підпорядкованих територіях, у військових частинах та підрозділах, здійснює медичне обстеження, у тому числі психофізіологічне, з метою визначення придатності до служби (військової служби) за станом здоров'я та фізичного розвитку;
5) організовує матеріально-технічне та ресурсне забезпечення діяльності апарату Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, зокрема приміщеннями, полігонами, засобами зв'язку, транспортними засобами, озброєнням, спеціальними засобами, паливно-мастильними матеріалами, обмундируванням;
6) забезпечує підготовку та професійне навчання кадрів для Міністерства внутрішніх справ України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, та Національної гвардії України.
 

Начальник Управління
мобілізаційної роботи, цивільного
захисту та критичної інфраструктури
Міністерства внутрішніх справ України

Олег ГЛУШАК