ЗМІНИ до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 28.12.2018 №940
Остання редакція від 28.12.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Тип Рішення

Дата 28.12.2018

Номер 940

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
28 грудня 2018 року № 940
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2019 р.
за № 93/33064
ЗМІНИ
до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
У таблиці 1 додатка 15:
рядок одинадцятий викласти в такій редакції:
"Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (грн)";
рядок двадцять перший після слова "року" доповнити словами "(якщо фінансовим результатом є збиток)";
рядок двадцять другий після слів "у статутний капітал підприємств (крім" доповнити словами "приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі,";
рядок двадцять четвертий після слів "законодавством України" доповнити словами "(крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі)";
рядок двадцять п’ятий викласти в такій редакції:
"Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі, та векселів), рішеннями Комісії або рішеннями суду, а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (грн)".
Директор департаменту
систематизації та аналізу
фінансової звітності
учасників ринків капіталу
та пруденційного нагляду
К. Рафальська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
28 грудня 2018 року № 940
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2019 р.
за № 93/33064
ЗМІНИ
до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
У таблиці 1 додатка 15:
рядок одинадцятий викласти в такій редакції:
"Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (грн)";
рядок двадцять перший після слова "року" доповнити словами "(якщо фінансовим результатом є збиток)";
рядок двадцять другий після слів "у статутний капітал підприємств (крім" доповнити словами "приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі,";
рядок двадцять четвертий після слів "законодавством України" доповнити словами "(крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі)";
рядок двадцять п’ятий викласти в такій редакції:
"Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі, та векселів), рішеннями Комісії або рішеннями суду, а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (грн)".

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!