Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Наказ, Постанова, Протокол, Рішення, Припис, Інформація, Акт, Форма від 19.04.2019 №667
Остання редакція від 19.04.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Тип Наказ, Постанова, Протокол, Рішення, Припис, Інформація, Акт, Форма

Дата 19.04.2019

Номер 667

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.04.2019 № 667
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2019 р.
за № 540/33511
Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції
Відповідно до статей 11, 17, 23, 26, 27, 32 - 34, 38, 44 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" , Законів України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" та "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", з метою вдосконалення державного ринкового нагляду і державного контролю продукції в Україні
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі типові форми документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції, що додаються:
направлення на проведення перевірки ( форма № 1);
акт перевірки характеристик продукції ( форма № 2);
акт перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам (форма № 3);
акт перевірки стану виконання суб’єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів (форма № 4);
припис про негайне усунення порушень вимог щодо представлення за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам (форма № 5);
рішення про негайне припинення представлення продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам (форма № 6);
рішення про відбір зразків продукції ( форма № 7);
рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів (форма № 8);
рішення про внесення змін до рішення (форма № 9);
рішення про скасування рішення (форма № 10);
рішення про знищення продукції або приведення її в інший спосіб до стану, що виключає її використання (форма № 11);
рішення про призупинення митного оформлення продукції за результатами державного контролю продукції (форма № 12);
протокол про виявлене(і) порушення вимог Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" ( форма № 13);
постанова про накладення штрафу (форма № 14).
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11 червня 2012 року № 690 "Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 липня 2012 року за № 1096/21408.
3. Департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов’язків.
Перший
віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економічного
розвитку і торгівлі УкраїниС.І. Кубів
ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної екологічної
інспекції України

Голова Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації

Голова Державної служби України
з лікарських засобів та контролю за наркотиками

В.о. Голови Державної фіскальної служби України

Голова Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

В.о. голови Державної служби України
з безпеки на транспорті

Голова Державної архітектурно-будівельної
інспекції України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Державної служби України
з питань праці

Голова Державної інспекції ядерного
регулювання України

Заступник Міністра з питань європейської
інтеграції

В.о. Міністра охорони здоров’я України

Міністр соціальної політики України

Перший заступник Міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України

В.о. Міністра інфраструктури України

Заступник Міністра аграрної політики
та продовольства України з питань
європейської інтеграції

Міністр фінансів УкраїниІ. ЯковлєвО. Животовський


Р. Ісаєнко

О. ВласовВ. Лапа


В. Дідківський


О.В. Кудрявцев


М. Чечоткін


Р.Т. Чернега


Г. Плачков


М. Кузько

У. Супрун

А. РеваВ.А. Негода

Ю. ЛавренюкО. Трофімцева

О. Данилюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
19 квітня 2019 року № 667
Форма № 1
НАПРАВЛЕННЯ
на проведення перевірки
Директор департаменту
розвитку підприємництва
та регуляторної політики


Д.В. Гутенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
19 квітня 2019 року № 667
Форма № 2
АКТ
перевірки характеристик продукції
Директор департаменту
розвитку підприємництва
та регуляторної політики


Д.В. Гутенко
Додаток 1
до Акта перевірки характеристик продукції
ІНФОРМАЦІЯ
щодо ідентифікації продукції, яка є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам
Найменування продукції, торговельна маркаТип (номер) моделіМодифікація, артикулНомер партії (серія)Штриховий кодКраїна-виробникКод згідно з УКТЗЕД (для імпортованої продукції) / ДКПП (для продукції вітчизняного виробництва)Найменування та ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності, який проводив оцінку відповідності продукціїОпис продукціїНормативно-правовий акт чи нормативний документ, на відповідність вимогам якого перевіряється продукція
12345678910
Додаток 2
до Акта перевірки характеристик продукції
ІНФОРМАЦІЯ
щодо ланцюга постачання продукції, яка є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам
Суб’єкт господарювання
розповсюджувач (суб’єкт господарювання, продукція якого перевіряється)розповсюджувач (будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукції, яка перевіряється)уповноважений представник виробникаімпортервиробник
найменування
місцезнаходження
адреса потужностей виробництва
код згідно з ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*
Документи, що засвідчують одержання продукції від виробника/імпортера / уповноваженого представника виробника та/або надання продукції іншим розповсюджувачем**
найменування
номер
дата
__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті.
** Копії документів, що засвідчують одержання продукції від виробника/імпортера / уповноваженого представника виробника та/або надання продукції іншим розповсюджувачем, є обов’язковими додатками до акта.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
19 квітня 2019 року № 667
Форма № 3
АКТ
перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам
Директор департаменту
розвитку підприємництва
та регуляторної політики


Д.В. Гутенко
Додаток
до Акта перевірки додержання вимог
щодо представлення продукції
за місцем проведення ярмарку,
виставки, показу чи демонстрації
в інший спосіб продукції,
що не відповідає встановленим вимогам
ІНФОРМАЦІЯ
щодо ідентифікації продукції, яка представлена за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції
Найменування продукції, торговельна маркаТип (номер) моделіМодифікація, артикулНомер партії (серія)Штриховий кодВиробник, країна-виробникКод згідно з УКТЗЕД (для імпортованої продукції) / ДКПП (для продукції вітчизняного виробництва)Найменування та ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності, який проводив оцінку відповідності продукціїОпис продукції та упаковкиНормативно- правовий акт чи нормативний документ, на відповідність вимогам якого перевіряється продукція
12345678910
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
19 квітня 2019 року № 667
Форма № 4
АКТ
перевірки стану виконання суб’єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів
Директор департаменту
розвитку підприємництва
та регуляторної політики


Д.В. Гутенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
19 квітня 2019 року № 667
Форма № 5
ПРИПИС
про негайне усунення порушень вимог щодо представлення за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам
Директор департаменту
розвитку підприємництва
та регуляторної політики


Д.В. Гутенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
19 квітня 2019 року № 667
Форма № 6
РІШЕННЯ
про негайне припинення представлення продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам
Директор департаменту
розвитку підприємництва
та регуляторної політики


Д.В. Гутенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
19 квітня 2019 року № 667
Форма № 7
РІШЕННЯ
про відбір зразків продукції
Директор департаменту
розвитку підприємництва
та регуляторної політики


Д.В. Гутенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
19 квітня 2019 року № 667
Форма № 8
РІШЕННЯ
про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів
Директор департаменту
розвитку підприємництва
та регуляторної політики


Д.В. Гутенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
19 квітня 2019 року № 667
Форма № 9
РІШЕННЯ
про внесення змін до рішення
Директор департаменту
розвитку підприємництва
та регуляторної політики


Д.В. Гутенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
19 квітня 2019 року № 667
Форма № 10
РІШЕННЯ
про скасування рішення
Директор департаменту
розвитку підприємництва
та регуляторної політики


Д.В. Гутенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
19 квітня 2019 року № 667
Форма № 11
РІШЕННЯ
про знищення продукції або приведення її в інший спосіб до стану, що виключає її використання
Директор департаменту
розвитку підприємництва
та регуляторної політики


Д.В. Гутенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
19 квітня 2019 року № 667
Форма № 12
РІШЕННЯ
про призупинення митного оформлення продукції за результатами державного контролю продукції
Директор департаменту
розвитку підприємництва
та регуляторної політики


Д.В. Гутенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
19 квітня 2019 року № 667
Форма № 13
ПРОТОКОЛ
про виявлене(і) порушення вимог Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"
Директор департаменту
розвитку підприємництва
та регуляторної політики


Д.В. Гутенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
19 квітня 2019 року № 667
Форма № 14
ПОСТАНОВА
про накладення штрафу
Директор департаменту
розвитку підприємництва
та регуляторної політики


Д.В. Гутенко
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.04.2019 № 667
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2019 р.
за № 540/33511
Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції
Відповідно до статей 11, 17, 23, 26, 27, 32 - 34, 38, 44 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" , Законів України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" та "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", з метою вдосконалення державного ринкового нагляду і державного контролю продукції в Україні
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі типові форми документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції, що додаються:
направлення на проведення перевірки ( форма № 1);
акт перевірки характеристик продукції ( форма № 2);
акт перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам (форма № 3);
акт перевірки стану виконання суб’єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів (форма № 4);
припис про негайне усунення порушень вимог щодо представлення за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам (форма № 5);

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!