Про затвердження Порядку здійснення державного контролю у країнах-експортерах

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 05.07.2019 №589
Остання редакція від 14.11.2019. Внесення змін (постанова від 06.11.2019 N 916 /916-2019-п/)
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Порядок

Дата 05.07.2019

Номер 589

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 липня 2019 р. № 589
Київ
Про затвердження Порядку здійснення державного контролю у країнах-експортерах
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019 )
Затвердити Порядок здійснення державного контролю у країнах-експортерах, що додається.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 589
ПОРЯДОК
здійснення державного контролю у країнах-експортерах
1. Цей Порядок визначає механізм здійснення заходів державного контролю у країнах, які планують ввозити (пересилати) продукти, харчові продукти нетваринного походження або корми нетваринного походження на митну територію України, з метою перевірки відповідності (еквівалентності) системи державного контролю країни-експортера законодавству України (далі - перевірка).
Здійснення заходів державного контролю у країнах-експортерах, з якими укладено угоди про еквівалентність, відбувається відповідно до цього Порядку з урахуванням особливостей, визначених такими угодами.
3. Перевірка проводиться посадовими особами Держпродспоживслужби.
4. Під час проведення перевірки Держпродспоживслужба дотримується вимог статті 8 Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів від 15 квітня 1994 року .
5. Перевірка проводиться за запитом компетентного органу країни-експортера на її проведення.
6. Запит повинен включати таку інформацію:
1) вид продуктів, харчових продуктів нетваринного походження або кормів нетваринного походження, які країна-експортер планує ввозити (пересилати) на митну територію України, із зазначенням кодів згідно з УКТЗЕД таких продуктів, харчових продуктів нетваринного походження або кормів нетваринного походження;
2) очікуваний обсяг імпорту з країни-експортера;
3) кількість та тип потужностей, які відповідно до гарантій, наданих країною-експортером щодо відповідності (еквівалентності) її системи державного контролю законодавству України про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин, є такими, що відповідають вимогам законодавства України.
7. Перевірка може передбачати також перевірку потужностей відповідно до Порядку проведення державного контролю потужностей, розташованих у країнах-експортерах, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України, затвердженого Мінекономіки, перелік яких компетентний орган країни-експортера зазначає у запиті як такі, що відповідають вимогам законодавства України.
8. У відповідь на запит компетентного органу країни-експортера Держпродспоживслужба має право запросити від країни-експортера надання достовірної та актуальної інформації, яка передбачена частиною третьою статті 59 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин".
За 60 днів до початку проведення перевірки країни-експортера Держпродспоживслужба узгоджує з компетентним органом країни-експортера план проведення відповідної перевірки.
9. План проведення перевірки повинен містити:
1) мету перевірки;
2) законодавство України, на відповідність якому проводитиметься перевірка;
3) предмет перевірки згідно з пунктом 10 цього Порядку;
4) організаційні питання проведення перевірки;
5) мову, яка використовуватиметься під час перевірки;
6) зобов’язання посадових осіб Держпродспоживслужби забезпечувати нерозголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої ними у зв’язку із здійсненням державного контролю;
7) строк надання коментарів та пропозицій країною-експортером до проекту звіту.
10. Державний контроль у країні-експортері передбачає оцінку:
1) законодавства у сфері санітарних та фітосанітарних заходів, яке діє на території країни-експортера;
2) організаційної структури компетентного органу країни-експортера, його незалежності та компетенції, у тому числі його повноважень, необхідних для ефективного забезпечення дотримання законодавства на території країни-експортера, а також системи нагляду за його діяльністю;
3) рівня підготовки персоналу компетентного органу країни-експортера у сфері здійснення державного контролю;
4) ресурсів компетентного органу країни-експортера, у тому числі засобів діагностики;
5) наявності та використання документованих систем та процедур державного контролю;
6) ситуації, пов’язаної із здоров’ям тварин, зоонозами та здоров’ям рослин, а також процедур повідомлення відповідних міжнародних організацій про спалахи хвороб тварин і рослин;
7) обсягу та порядку здійснення країною-експортером державного контролю тварин, рослин і продуктів з них, що ввозяться (пересилаються) на її територію;
8) гарантій, наданих країною-експортером щодо відповідності (еквівалентності) її системи державного контролю законодавству України про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин.
11. За результатами проведеної перевірки посадовими особами Держпродспоживслужби протягом 20 робочих днів з дня закінчення проведення перевірки складається проект звіту про проведення перевірки.
12. У проекті звіту надаються висновки про відповідність системи державного контролю країни-експортера вимогам законодавства України та доцільність внесення країни-експортера до реєстру країн та потужностей, з яких може здійснюватися ввезення (пересилання) продуктів на територію України, або пропозиції щодо укладення з країною-експортером угоди про еквівалентність щодо заходів, які застосовуються до продуктів, харчових продуктів нетваринного походження або кормів нетваринного походження.
13. Держпродспоживслужба надає проект звіту компетентному органу країни-експортера для надання коментарів та пропозицій до нього. Строк для надання коментарів компетентним органом країни-експортера визначається Держпродспоживслужбою та компетентним органом країни-експортера під час підготовки плану проведення перевірки.
14. Звіт підписується посадовими особами Держпродспоживслужби, які проводили перевірку, та затверджується Головою Держпродспоживслужби і надається компетентному органу країни-експортера протягом 10 робочих днів з дати отримання коментарів та пропозицій до проекту звіту.
15. Після підписання та затвердження звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби протягом трьох робочих днів.
16. У разі коли результати державного контролю, проведеного Держпродспоживслужбою, підтверджують відповідність (еквівалентність) системи державного контролю країни-експортера законодавству України, країна-експортер, що планує ввозити (пересилати) продукти, харчові продукти нетваринного походження або корми нетваринного походження на митну територію України, вноситься до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 липня 2019 р. № 589
Київ
Про затвердження Порядку здійснення державного контролю у країнах-експортерах
Затвердити Порядок здійснення державного контролю у країнах-експортерах, що додається.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 589
ПОРЯДОК
здійснення державного контролю у країнах-експортерах
1. Цей Порядок визначає механізм здійснення заходів державного контролю у країнах, які планують ввозити (пересилати) продукти, харчові продукти нетваринного походження або корми нетваринного походження на митну територію України, з метою перевірки відповідності (еквівалентності) системи державного контролю країни-експортера законодавству України (далі - перевірка).
Здійснення заходів державного контролю у країнах-експортерах, з якими укладено угоди про еквівалентність, відбувається відповідно до цього Порядку з урахуванням особливостей, визначених такими угодами.
3. Перевірка проводиться посадовими особами Держпродспоживслужби.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!