Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності

Кабінет Міністрів України Постанова від 05.07.2019 №578
Остання редакція від 05.07.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 05.07.2019

Номер 578

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 липня 2019 р. № 578
Київ
Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності
Відповідно до частини другої статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 94, ст. 3221), зміни, що додаються.
2. Міністерству внутрішніх справ привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
3. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 578
ЗМІНИ,
що вносяться до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності
1. У пункті 6:
в абзаці дев’ятому підпункту 2 слова "та завірений печаткою (за наявності)" виключити;
доповнити пункт підпунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) відомості про засоби провадження охоронної діяльності (за наявності):
відомості про наявність спеціальних засобів (додаток 2-1);
відомості про наявність транспорту реагування (додаток 2-2);".
2. В абзаці другому підпункту 2 пункту 7 слова і цифри "15 грудня (станом на 1 грудня)" замінити словами і цифрами "15 вересня (станом на 1 вересня)".
3. У пункті 8:
підпункт 2 після слів "статутними документами" доповнити словами "щодо найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця";
доповнити пункт підпунктом 5 такого змісту:
"5) необхідні умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до місць провадження своєї діяльності, в яких здійснюється обслуговування замовників охоронних послуг.".
4. У підпункті 1 пункту 10 слова ", завірені печаткою власника," виключити.
5. У підпункті 2 пункту 13 слова "спеціального призначення" виключити.
6. У додатках до Ліцензійних умов :
1) додаток 1 викласти в такій редакції:
"Додаток 1
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 578)
ЗАЯВА
про отримання ліцензії";
2) у тексті додатка 2:
слова "прізвище, ім’я, по батькові" замінити словами "прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)", а слова "прізвище та ініціали" - словами "ініціали (ініціал імені), прізвище керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця";
слова "МП (за наявності)" виключити;
3) у тексті додатка 3 слова "прізвище, ім’я, по батькові" замінити словами "прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)", а слова "ініціали та прізвище" - словами "ініціали (ініціал імені), прізвище".
7. Доповнити Ліцензійні умови додатками 2-1 і 2-2 такого змісту:
"Додаток 2-1
до Ліцензійних умов
ВІДОМОСТІ
про наявність спеціальних засобів
Додаток 2-2
до Ліцензійних умов
ВІДОМОСТІ
про наявність транспорту реагування".
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 липня 2019 р. № 578
Київ
Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності
Відповідно до частини другої статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 94, ст. 3221), зміни, що додаються.
2. Міністерству внутрішніх справ привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
3. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 578
ЗМІНИ,
що вносяться до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності
1. У пункті 6:
в абзаці дев’ятому підпункту 2 слова "та завірений печаткою (за наявності)" виключити;
доповнити пункт підпунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) відомості про засоби провадження охоронної діяльності (за наявності):
відомості про наявність спеціальних засобів (додаток 2-1);
відомості про наявність транспорту реагування (додаток 2-2);".
2. В абзаці другому підпункту 2 пункту 7 слова і цифри "15 грудня (станом на 1 грудня)" замінити словами і цифрами "15 вересня (станом на 1 вересня)".
3. У пункті 8:
підпункт 2 після слів "статутними документами" доповнити словами "щодо найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця";

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!