Про внесення змін до Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

Кабінет Міністрів України Постанова від 05.06.2019 №474
Остання редакція від 05.06.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 05.06.2019

Номер 474

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 червня 2019 р. № 474
Київ
Про внесення змін до Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1485, № 76, ст. 2520), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування.
Прем'єр-міністр УкраїниВ. ГРОЙСМАН
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 474
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
1. У пункті 3:
1) доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:
"В’їзд на тимчасово окуповану територію України громадян України, які виїхали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, здійснюється за умови пред’явлення довідки, виданої територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС, за формою згідно з додатком 5.".
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
2) доповнити пункт абзацами такого змісту:
"У разі відсутності у дитини, яка не досягла 16-річного віку, зазначених документів уповноважені службові особи органу охорони державного кордону надають такій особі дозвіл на виїзд з тимчасово окупованої території України на підставі їх свідоцтва про народження, а також паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон особи, в супроводі якої вони здійснюють виїзд (а у разі, коли особу супроводжує опікун, піклувальник, один із прийомних батьків або батьків-вихователів, - також рішення органу опіки та піклування про влаштування дитини для підтвердження повноважень законного представника), для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.
У разі виявлення уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону на контрольному пункті дитини, яка не досягла 16-річного віку, без супроводу осіб, передбачених в абзаці шостому цього пункту, уповноважені службові особи підрозділу охорони державного кордону надають такій особі дозвіл на виїзд з тимчасово окупованої території України та невідкладно (протягом доби) повідомляють про таку дитину органам Національної поліції та забезпечують передачу дитини органу опіки та піклування за місцем її виявлення для забезпечення її соціального захисту відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561), Порядку взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування під час виявлення розлучених із сім’єю дітей, які не є громадянами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 832 "Про особливості соціального захисту розлучених із сім’єю дітей, які не є громадянами України" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 93, ст. 3041).".
2. Доповнити Порядок додатком 5 такого змісту:
"Додаток 5
до Порядку
ДОВІДКА
про подання документів для подальшого оформлення і отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що засвідчує зазначені факти та є обставиною, яка враховується під час переміщення осіб через контрольні пункти в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".
".
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 червня 2019 р. № 474
Київ
Про внесення змін до Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1485, № 76, ст. 2520), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування.
Прем'єр-міністр УкраїниВ. ГРОЙСМАН
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 474
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
1. У пункті 3:
1) доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:
"В’їзд на тимчасово окуповану територію України громадян України, які виїхали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, здійснюється за умови пред’явлення довідки, виданої територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС, за формою згідно з додатком 5.".
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!