Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України Постанова від 27.02.2019 №189
Остання редакція від 27.02.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 27.02.2019

Номер 189

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 лютого 2019 р. № 189
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. № 189
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. В абзаці третьому пункту 1 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2917; 2016 р., № 23, ст. 919; 2017 р., № 26, ст. 738; 2018 р., № 25, ст. 899, № 31, ст. 1091, № 46, ст. 1610), слова і цифри "в 2018 році" замінити словами і цифрами "у 2018 та 2019 роках".
2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізичної і спортивної підготовки учнівської та студентської молоді, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 р. № 866 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 95, ст. 3530; 2017 р., № 59, ст. 1797; 2018 р., № 31, ст. 1091):
1) у пункті 3:
підпункт 1 після слів "інвентарю, обладнання" доповнити словами ", в тому числі довгострокового використання";
у підпункті 3 слова "Юнацьких олімпійських фестивалях," виключити;
у підпункті 4 слова "Юнацьких олімпійських фестивалів та" виключити;
у підпункті 7 слова і цифри "в 2018 році" замінити словами і цифрами "у 2018 та 2019 роках";
2) у пункті 4:
в абзаці четвертому слова і цифри "на 2018 рік" замінити словами і цифрами "на 2018 та 2019 роки".
3. У пункті 5 Порядку виплати винагород спортсменам і тренерам з олімпійських та неолімпійських видів спорту , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 р. № 91 "Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 634, № 71, ст. 2384; 2017 р., № 49, ст. 1681), слова "та юнацьких олімпійських фестивалях" виключити.
4. У Державній цільовій соціальній програмі розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 115 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 22, ст. 621; 2018 р., № 31, ст. 1091):
1) в абзаці другому розділу "Обсяги та джерела фінансування" цифри "25210505,4" і "8692054,9" замінити відповідно цифрами "25324832,6" і "8806282,1";
2) у додатках до Програми:
пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:
"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
Джерела фінансуванняОбсяг фінансування, тис. гривеньУ тому числі за роками
2017201820192020
Державний бюджет8 806 282,12 182 6252 004 450,32 061 014,12 558 192,7
Місцевий бюджет13 651 515,32 983 585,13 277 919,43 565 381,63 824 629,2
Інші джерела2 867 035,3533 276,3743 852694 236,7895 670,2
Усього 25 324 832,65 699 486,46 026 221,76 320 632,47 278 492,1";
у додатку 2:
підпункт 2 пункту 2 викласти в такій редакції:
"Найменування показникаЗначення показникаНайменування заходуВідповідальні за виконанняДжерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень
усього
20172018201920202017201820192020
кількість фізкультурно-спортивних товариств, всеукраїнських громадських організацій, одиниць60596060592) організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, зокрема фізкультурно-спортивними товариствами, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою)
у тому числі:
Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство "Україна"11111Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство "Україна"державний бюджет12757,22984,2314933123312
Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство "Спартак"11111Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство "Спартак"-"-12573,2941,33103,13264,43264,4
Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство "Колос"11111Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство "Колос"-"-25040,35857,86179,96501,36501,3
МОН, Всеукраїнська громадська організація "Спортивна студентська спілка"1 11 МОН, Всеукраїнська громадська організація "Спортивна студентська спілка"-"-14000 400010000
МВС, фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України11111 МВС, фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України-"-35622,88905,78905,78905,78905,7
Вінницька облдержадміністрація44444 Вінницька облдержадміністраціямісцевий бюджет3300750800850900
Дніпропетровська облдержадміністрація44444 Дніпропетровська облдержадміністрація-"-9789,61960,52254,62592,82981,7
Житомирська облдержадміністрація44444 Житомирська облдержадміністрація-"-4577,61054,21112,11173,31238
Закарпатська облдержадміністрація44444 Закарпатська облдержадміністрація-"-10793,32362,72589,32795,93045,4
Запорізька облдержадміністрація44444 Запорізька облдержадміністрація-"-6958,11455,71630,41826,82045,2
Івано-Франківська облдержадміністрація44444 Івано-Франківська облдержадміністраціямісцевий бюджет3188668748836936
Київська облдержадміністрація44444 Київська облдержадміністрація-"-72001680176018401920
Львівська облдержадміністрація44444 Львівська облдержадміністрація-"-45584,810576,21110511660,312243,3
Одеська облдержадміністрація44444 Одеська облдержадміністрація-"-14881,62980,33427,33941,44532,6
Полтавська облдержадміністрація44444 Полтавська облдержадміністрація-"-11001,62316,22809,52809,53066,4
Сумська облдержадміністрація44444 Сумська облдержадміністрація-"-8389,91755,21966,22202,12466,4
Харківська облдержадміністрація44444 Харківська облдержадміністрація-"-2400600600600600
Чернігівська облдержадміністрація44444Чернігівська облдержадміністрація-"-67241187147518522210
Київська міська держадміністрація33333Київська міська держадміністрація-"-10047,22343,62406,82583,82713
Разом 244 829,252378,660021,969547,362881,4
у тому числі державний бюджет99993,52068925337,731983,421983,4
місцевий бюджет144835,731689,634684,237563,940898";
позицію "Разом за завданням 2" викласти в такій редакції:
"Разом за завданням 2 703711,3145907,8166991,1191271,2199541,1
у тому числідержавний бюджет143306,530893,436046,143183,533183,5
місцевий бюджет456803,598356,3108328,8119117,6131000,8
інші джерела103601,316658,122616,228970,135356,8";
підпункт 4 пункту 5 викласти в такій редакції:
"Найменування показникаЗначення показникаНайменування заходуВідповідальні
за виконання
Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень
усього
20172018201920202017201820192020
кількість шкіл вищої спортивної майстерності, одиниць34343434344) забезпечення діяльності шкіл вищої спортивної майстерності
у тому числі:
Мінмолодьспорт44444Мінмолодьспортдержавний бюджет80133,918642,519667,820911,820911,8
МОН11111 МОН-"-317416938,47495,98237,89068,9
Вінницька облдержадміністрація11111 Вінницька облдержадміністраціямісцевий бюджет249005400580065007200
Волинська облдержадміністрація11111 Волинська облдержадміністрація-"-3630076008600960010500
Дніпропетровська облдержадміністрація11111 Дніпропетровська облдержадміністрація-"-5512611040126961460016790
Донецька облдержадміністрація11111 Донецька облдержадміністрація-"-6228715317,215485,61565615828,2
Житомирська облдержадміністрація11111 Житомирська облдержадміністрація-"-180534158438646274882
Закарпатська облдержадміністрація11111 Закарпатська облдержадміністрація-"-118182701,52863,63035,43217,5
Запорізька облдержадміністрація11111 Запорізька облдержадміністрація-"-77067,229016,829016,89516,89516,8
Івано-Франківська облдержадміністрація11111 Івано-Франківська облдержадміністрація-"-159863345374641964699
Київська облдержадміністрація11111 Київська облдержадміністрація-"-4500010500110001150012000
Кіровоградська облдержадміністрація11111 Кіровоградська облдержадміністрація-"-90701990219023902500
Луганська облдержадміністрація11111 Луганська облдержадміністрація-"-232005800580058005800
Львівська облдержадміністрація11111 Львівська облдержадміністрація-"-35228,58092,78571,99036,99527,1
Миколаївська облдержадміністрація22222 Миколаївська облдержадміністрація-"-320008000800080008000
Одеська облдержадміністрація11111 Одеська облдержадміністраціямісцевий бюджет27868,95191,7623074768971,2
Полтавська облдержадміністрація11111 Полтавська облдержадміністрація-"-247405331586464507095
Рівненська облдержадміністрація11111 Рівненська облдержадміністрація-"-24279,65600,85885,16377,96415,8
Сумська облдержадміністрація11111 Сумська облдержадміністрація-"-139002900326036504090
Тернопільська облдержадміністрація11111 Тернопільська облдержадміністрація-"-15088,130213477,23995,34594,6
Харківська облдержадміністрація22222Харківська облдержадміністрація-"-6900016000160001700020000
Херсонська облдержадміністрація11111Херсонська облдержадміністрація-"-238004800550063007200
Хмельницька облдержадміністрація11111Хмельницька облдержадміністрація-"-12887,52923,23069,33314,93580,1
Черкаська облдержадміністрація11111Черкаська облдержадміністрація-"-12406,43101,63101,63101,63101,6
Чернівецька облдержадміністрація11111Чернівецька облдержадміністрація-"-131002800300035003800
Чернігівська облдержадміністрація22222Чернігівська облдержадміністрація-"-3324066607660880010120
Київська міська держадміністрація22222Київська міська держадміністрація-"-70763,71641817238,918100,919005,9
Разом 898984,9213289,4225605,7221674,3238415,5
у тому числі державний бюджет111874,925580,927163,729149,629980,7
місцевий бюджет787110187708,5198442192524,7208434,8";
інші джерела
позицію "Разом за завданням 5" викласти в такій редакції:
"Разом за завданням 5 13188789,22805853,63127784,23502173,23752978,1
у тому числі державний бюджет784388,9148789,8202956,8 214651,9217990,4
місцевий бюджет10404966,72264941,82453058,52753186,62933779,7
інші джерела1999433,6392122471768,9534334,7601208";
підпункт 3 пункту 6 викласти в такій редакції:
"Найменування показникаЗначення показникаНайменування
заходу
Відповідальні
за виконання
Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
тис. гривень
усього
20172018201920202017201820192020
кількість учнів та студентів, осіб248000560006000064000680003) забезпечення фізичної і спортивної підготовки учнівської та студентської молоді МОНдержавний бюджет427678,475117,478159,7130667,3143734";
позицію "Разом за завданням 6" викласти в такій редакції:
"Разом за завданням 6 1229378,1255549,5272535,8339261362031,8
у тому числідержавний бюджет440901,378148,481443,2134121,5147188,2
місцевий бюджет735494,9165813,1178458,1191380,9199842,8
інші джерела52981,91158812634,513758,615000,8";
підпункт 1 пункту 8 викласти в такій редакції:
"Найменування показникаЗначення показникаНайменування заходуВідповідальні за виконанняДжерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень
усього
20172018201920202017201820192020
кількість закладів, одиниць
у тому числі:
7431701801882051) модернізація, реконструкція, капітальний ремонт, проектування та будівництво спортивних споруд, баз олімпійської та паралімпійської підготовки, їх організаційне та матеріально-технічне забезпечення
Мінмолодьспорт156333Мінмолодьспортдержавний бюджет135781,38086317692,718612,818612,3
МОН2 11 МОН-"-30000 2000010000
МВС3779912МВС-"-4000010000100001000010000
Міноборони101333 Міноборонидержавний бюджет19700047000500005000050000
Вінницька облдержадміністрація164444 Вінницька облдержадміністраціямісцевий бюджет11768029420294202942029420
Волинська облдержадміністрація205555 Волинська облдержадміністрація-"-80401610185021302450
Дніпропетровська облдержадміністрація43791215 Дніпропетровська облдержадміністрація-"-17357,3374041144525,44977,9
Донецька облдержадміністрація287777 Донецька облдержадміністрація-"-17867,9385042354658,55124,4
інші джерела36756,7792087129583,210541,5
Житомирська облдержадміністрація11 Житомирська облдержадміністраціямісцевий бюджет15021502
Закарпатська облдержадміністрація163445 Закарпатська облдержадміністрація-"-75001500200020002000
Запорізька облдержадміністрація143344 Запорізька облдержадміністрація-"-29063,66081,6681176288543
Івано-Франківська облдержадміністрація41111 Івано-Франківська облдержадміністрація-"-4336907101611381275
Кіровоградська облдержадміністрація11 Кіровоградська облдержадміністрація-"-20002000
Миколаївська облдержадміністрація133334 Миколаївська облдержадміністрація-"-44001400100010001000
інші джерела400100100100100
Рівненська облдержадміністрація2555510 Рівненська облдержадміністраціямісцевий бюджет4270670110012501250
Сумська облдержадміністрація1 1 Сумська облдержадміністрація-"-60000 60000
Тернопільська облдержадміністрація71222 Тернопільська облдержадміністрація-"-5400680136015601800
Харківська облдержадміністрація38095959595 Харківська облдержадміністрація-"-4000010000100001000010000
інші джерела10000025000250002500025000
Херсонська облдержадміністрація82222 Херсонська облдержадміністраціямісцевий бюджет31006007008001000
Чернівецька облдержадміністрація2535710 Чернівецька облдержадміністрація-"-80002000200020002000
інші джерела80002000200020002000
Чернігівська облдержадміністрація6512151820 Чернігівська облдержадміністраціямісцевий бюджет6620015200160001700018000
інші джерела6620015200160001700018000
Київська міська держадміністрація123333 Київська міська держадміністраціямісцевий бюджет119463,829692,428476,32990031395,1
Разом 1130318,6298936319587257305,9254489,7
у тому числі державний бюджет402781,313786397692,788612,878612,8
місцевий бюджет516180,6110853170082,3115009,9120235,4
інші джерела211356,7502205181253683,255641,5";
позицію "Разом за завданням 8" викласти в такій редакції:
"Разом за завданням 8 1794543,6401023,5548337,7358561486621,4
у тому числідержавний бюджет402781,313786397692,788612,878612,8
місцевий бюджет862584,7194233,5258841198741,5210768,7
інші джерела529177,66892719180471206,7197239,9";
позицію "Усього за Програмою" викласти в такій редакції:
"Усього за Програмою 25324832,65699486,46026221,76320632,47278492,1
у тому числідержавний бюджет8806282,121826252004450,32061014,12558192,7
місцевий бюджет13651515,32983585,13277919,43565381,63824629,2
інші джерела2867035,3533276,3743852694236,7895670,2".
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 лютого 2019 р. № 189
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. № 189
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. В абзаці третьому пункту 1 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2917; 2016 р., № 23, ст. 919; 2017 р., № 26, ст. 738; 2018 р., № 25, ст. 899, № 31, ст. 1091, № 46, ст. 1610), слова і цифри "в 2018 році" замінити словами і цифрами "у 2018 та 2019 роках".
2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізичної і спортивної підготовки учнівської та студентської молоді, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 р. № 866 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 95, ст. 3530; 2017 р., № 59, ст. 1797; 2018 р., № 31, ст. 1091):
1) у пункті 3:
підпункт 1 після слів "інвентарю, обладнання" доповнити словами ", в тому числі довгострокового використання";
у підпункті 3 слова "Юнацьких олімпійських фестивалях," виключити;
у підпункті 4 слова "Юнацьких олімпійських фестивалів та" виключити;
у підпункті 7 слова і цифри "в 2018 році" замінити словами і цифрами "у 2018 та 2019 роках";
2) у пункті 4: